Gastrik Bypass Ameliyatından Sonra Yaşam Kalitesi

Yayın Tarihi: 15/02/2019

Gastrik Bypass ve Yaşam Kalitesi

Gastrik bypass ve biliopankreatik diversiyondan sonra sağlıkla bağlantılı yaşam kalitesi hakkında pek çok çalışma yapılmıştır. Bunun için Yaşam Kalitesi Skoru (QoL) ve Kilonun Yaşam Kalitesine Etkisi Skoru (IWQOL) kullanılmıştır. Bir çalışmada 50 obez hasta biliopankreatik diversiyondan önce ve sonra, 150 post-obez hasta biliopankreatik diversiyondan 3 yıl sonra değerlendirilmiş, 50 normal hasta da kontrol grubunu oluşturmuştur. Bypass operasyonundan 12 ay sonra yaşam kalitesi skorlarında keskin bir düzelme görülmüştür.

Obezitenin Yaşam Kalitesine Etkileri

Obezite, taşınmak zorunda kalınan aşırı kilo yükü ile hastanın günlük yaşamını ve fiziksel aktivitesini anlamlı şekilde etkiler. Bunun yanısıra özellikle kardiyovasküler hastalıklar açısından ciddi bir risk artışına yol açarak beklenen yaşam süresini kısaltır. Üstelik, sosyal yaşamdan uzaklaşmaya neden olarak kişinin sosyal ve psikolojik dengesini de bozar.

Bu nedenle ciddi obezite sorunu olan hastalar nadiren istedikleri gibi bir hayatı doya doya yaşayabilirler. Depresyon ve mutsuzluk çoğu zaman giderek derinleşirken, bazen de kilosunu sorun etmeyen, kendisiyle barışık ve aşırı neşeli bir dış görüntüyle gizlenmeye çalışılır. Tüm bunlar eklendiğinde, obezite kişinin yaşam kalitesini anlamlı şekilde bozmaktadır.

Biliopankreatik Diversiyon Ameliyatından Sonra Yaşam Kalitesi

Diyet ve egzersiz çabaları ile obezite sorununun tam olarak çözülmesi çok nadiren bildirilmiştir. Artmış fiziksel aktivite, kişinin belirleyebildiği kalori kontrollü bir diyet ve destek grupları ile desteklenen bariatrik cerrahi girişimler hem kalıcı ve sağlıklı bir kilo kaybı sağlamakta, hem de obezitenin sağlık üzerindeki kötü etkilerini ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca dış görünümün düzeltilmesiyle kişinin özgüveni, sosyal ve psikolojik durumu da onarılmaktadır. Bununla birlikte, farklı obezite ameliyatları kilo kaybını takibeden dönemde yaşam kalitesi üzerinde değişik etkilere sahip olabilirler.

Roux-en-Y Gastrik Bypass Sonrası Yaşam Kalitesi

Roux-en-Y Gastrik Bypass ameliyatı midenin alt kısmının devre dışı bırakılmasını ve 50 cm ortak kanalla Roux-en-Y tarzında mideyle barsağın birleştirilmesini içerir. Gastrointestinal sistemin bu yeniden düzenlemesi safra ve pankreas sıvıları ile yağ ve nişastanın karışmasını geciktirerek emilim bozukluğuna yol açar.

obezite

Kiloya Bağlı Yaşam Kalitesi Sorgulaması

IWQOL sorgulaması 8 ana alanda kilonun yaşam kalitesi üzerine etkisini ölçümler: ( 1 ) Genel ve farkedilen sağlık durumu, (2) kişiler arası ilişkiler, (3) mobilite, (4) çalışma kapasitesi, (5) kendinden memnuniyet, (6) günlük yaşam aktivitesi, (7) seksüel yaşam, ve (8) gıdalara tolerans. IWQOL’da yüksek skorlar kötü yaşam kalitesini gösterir.

QoL Çalışması Sonuçları

Çalışmada 1 yıllık takipler boyunca ortalama vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksinde keskin bir düşüş saptanmıştır. Yanısıra fiziksel ve mental yaşam kalitesinde de anlamlı bir düzelme olmuştur. Bununla birlikte, gıdayla rahatlama preoperatif verilerle kıyaslandığında büyük oranda değişmemiştir.

Sosyal ilişkiler, kendine güven ve karşı cinsle ilişkiler açısından, biliopankreatik diversiyondan sonraki 3 yılda sağlıklı kontrollere yakın sonuçlar alınmıştır. Genel yaşam kalitesi skorları ameliyatı takiben erken dönemde düzelmeye başlamış ve uzun vadede sağlıklı kontrollerle eşit hale gelmiştir. Mobilite, çalışma kapasitesi, günlük aktiviteler gibi diğer skorlarda da bulgular diğer maddelerdekine benzerdir.

Bu çalışmanın ana bulgusu, gastrik bypass geçiren hastalarda incelenen tüm laanlarda yaşam kalitesinde anlamlı bir düzelme olduğu şeklindedir. Gerçekten de, operasyondan bir yıl sonra elde edilen bulgular sağlıklı kontrollerle benzerdir.

Kaynak:
Gian Franco Adami, MD; Giovanni Ramberti, MD; Annalisa Weiss, MD; Flavia Carlini, MD; Federica Murelli, MD; Nicole Scopinaro, MD. Drs Adami, Ramberti, Weiss, Carlini, Murelli, and Scopinaro are with the Dipartimento di Discipline Chimrgiche, Facolt di Medicina e Chirurgia, Universit di Geneva, Genoa, Italy.

Yazar: Op Dr Murat Üstün

Dr. Murat Üstün, İstanbul Bariatric Center'ın (IBC) kurucusu ve obezite cerrahisi ekibi lideridir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığını yapmış, 100'ün üzerinde obezite cerrahisi ile ilgili ulusal ve uluslararası kongrede yer almıştır. Murat Üstün ve İstanbul Bariatric Center ekibi, gastrik bypass, tüp mide ameliyatı, mide balonu ve duodenal switch ile biliopankreatik derivasyon dahil olmak üzere çeşitli tıbbi prosedürler uygulamaktadır. Ameliyatlar Joint Commission International (JCI) onaylı bir hastanede gerçekleştirilir. Murat Üstün, tüm kadrosu ile birlikte ana hedef olan hastanın sağlığına ve güvenliğine büyük önem vermekte ve bunun, mükemmellik denkleminin bir parçası olduğuna inanmaktadır.

Tüm Yazıları →

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp