Mide Balonu

Obezite, vücudun kalp-damar ve endokrin başta olmak üzere, hemen bütün sistemlerinde önemli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olan ciddi bir sağlık problemidir. Yapılan diyetler, egzersizler ve kullanılan ilaçlarla zayıflamak her zaman istenilen sonucu vermeyebilir. Diyetlerin sürdürülememesinin en önemli nedeni açlık ve doymama hisleridir. Bu nedenle mideye yerleştirilen ve obeziteye çözüm getiren yöntemlerden biri olan mide balonu üretilmiştir.

Mide Balonu Nedir

Endoskopik intragastrik balon veya kısaca mide balonu tüm dünyada uygulanan geçerli ve ameliyatsız bir obezite tedavisi yöntemidir. Mide içerisinde yer kaplayan bir balon yardımıyla tokluk hissi vererek obeziteyi kontrol altına alma fikri ilk kez 1982’de geliştirilmiştir. Sadece diyet ve egzersizle, daha komplike bariatrik cerrahi metodlar arasındaki boşluğu doldurmak üzere geliştirilen mide balonu, son yıllarda ameliyat sınırında olmayan fazla kilolu ve obezlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Mide balonu işlemi aynı zamanda obezite cerrahisine hazırlık olarak uygulanmaktadır. Böylece hızlı bir şekilde fazla kiloların verilmesi hedeflenmektedir.

Teknik Detaylar

Günümüzde piyasada çok çeşitli sayıda mide balonu vardır. En önemli iki grup, serumla veya havayla doldurulan gruptur. Genel olarak mide balonu mide asidine 6 ay dayanacak şekilde üretilmiştir. Bütün balonlar doldurulup midede bırakılacak şekilde tasarlanmıştır. Spatz marka balonda ise endoskopik olarak tekrar ağıza çekilerek arada dolum ve boşaltım yapılabilecek bir eklenti vardır ve ayarlanabilir mide balonu olarak pazarlanmaktadır. Sonuçta bütün balonlar hastanın midesinde bir kitle etkisi oluşturup, tokluk hissi yaratarak etki etmektedir. BIB sisteminin mide boşalımını da geciktirerek Ghrelin hormonu üzerinden açlık hissini azalttığı da belirtilmektedir. Helioscopie ise, hava ile dolum sisteminin mantığını tokluk hissinin midenin çıkımından değil, fundus denilen üst bölgelerinden kaynaklanmasına dayandırmaktadır.

Mide Balonu Yeni Bir Yöntem mi?

Obezitenin ameliyatsız bir obezite tedavisi olarak kullanımı tüm dünyada bilinen ve geçerli bir metottur. Mide içerisinde yer kaplayan bir balon yardımıyla tokluk hissi vererek obeziteyi kontrol altına alma fikri ilk kez 1982’de geliştirildi. O günden bugüne pek çok farklı balon türüyle başarılı bir kilo kaybı sağlanabildiği yüzlerce çalışmayla kanıtlanmıştır.

1987’de Florida’da yapılan bilimsel bir kongrede çok sayıda uluslararası uzman biraraya gelerek ideal gastrik balon için temel tasarım kriterlerini belirlemişlerdir. Bu sayede üretilen yeni nesil mide balonları tüm Avrupa’da kabul edilmiş bir tedavi metodu haline gelmiştir. Ameliyat gerektirmeden, endoskopik yöntemle uygulanabilen mide balonu ortalama 10-25 kg zayıflamak için bir seçenek olarak düşünülebilir.

Yutulabilir Mide Balonu ile Mide Balonu Arasındaki Fark Nedir?

Elipse yutulabilir mide balonu endoskopi gerektirmeyen, isminden de anlaşılacağı üzere yutularak mideye alınan özel bir balonla uygulanan bir prosedürdür. Standart mide balonu ise endoskopi yoluyla bir cerrahın kontrolünde mideye yerleştirilir. Genel olarak daha geçerli bir metot olarak kabul edilir.

Aralarındaki ortak nokta ise ikisinin de ameliyatsız birer obezite tedavisi yöntemi olmalarıdır.

Mide Balonu Nasıl Takılır?

Mide balonunun mideye yerleştirilmesi endoskop denilen ışıklı bir kamera yardımıyla yapılır. Bu cihaz ortalama 0.8-12 mm kalınlığında, yemek borusundan kolayca geçecek esnekliktedir. İşlem sırasında anestezi uzmanı tarafından uygulanan ve sedoanaljezi adı verilen bilinçli sedasyon tekniği ile, solunum durdurulmadan hastanın 10-15 dakikalığına tamamen uyuması sağlanır. Yani işlem sırasında hiçbir şey hissetmeniz veya hatırlamanız mümkün değildir.

Hasta uyutulduktan sonra öncelikle tam bir endoskopik muayene gerçekleştirilir. Yani yemek borusundan oniki parmak barsağına kadar tüm üst sindirim sistemi incelenir. Midede reflü, ülser, şiddetli gastrit veya şüpheli bir lezyon gözlenmediği taktirde endoskop çıkarılarak balon mideye indirilir.

Daha sonra endoskopla gözlenerek aşamalı olarak balonun doldurulmasına geçilir. Balonu doldurmak için metilen mavisi adı verilen mürekkep şeklinde bir boya maddesi eklenmiş serum fizyolojik kullanılır. Bunun amacı balonda en ufak bir sızıntı olacak olursa hastanın idrar veya büyük abdestinde rengi fark ederek kontrole gelmesini sağlamaktır. Balon şişirildikten sonra endoskop çıkarılarak işlem tamamlanır ve tüm işlem en fazla 15 – 20 dakika kadar sürer. Sonrasında hasta hemen kendine gelir. 1-2 saatlik istirahatten sonra hastaneden çıkabilir. İşlem sonrasında erken dönemde hiçbir rahatsızlık oluşmaz. Birkaç saat sonrasında ise mide krampları, bulantı-kusma gibi belirtiler olabilir.

Bu yan etkiler balonun midede oluşturduğu kitle etkisine bağlıdır ve genellikle en fazla 3-4 gün sürer. Bu süreçte gerek ağız yoluyla, gerekse damar yolundan alınacak ilaçlarla belirtiler hafifletilir. Çok nadiren, hasta yeterli sıvı tüketemiyorsa damar yolundan serumla takviye gerekebilir. Çoğu hastada yakınmalar ilk haftanın sonunda tamamen ortadan kalkar. Çok nadiren belirtilerin hafiflemediği ve tüm tedavilere rağmen balonun tolere edilemediği durumlarda balonun erken çıkarılması gerekebilir.

mide balonu

Mide Balonu Nasıl Çıkarılır?

6 aylık sürenin sonunda balon yine endoskopik yöntemle çıkarılır. Önce özel bir aparatla balonun içindeki sıvı boşaltılır, sonra özel bir tutucuyla balon yakalanarak çıkarılır. Bunu belirtmemizin nedeni, standart bir endoskopi ünitesinde bulunan aletlerin, balon çıkarmada işe yaramayacağını belirtmektir. Kişisel pratiğimizde başka bir endoskopi merkezinde balonu delinen ama çıkarılamadığı için bağırsak tıkanıklığına neden olan bir hastamız vardır. O nedenle balon yerleştirme ve çıkarma işlemi endoskopi deneyimi olan bariatrik cerrahlarca yapılmalıdır.

Mide Balonu 2023 Fiyatları

Öncelikle bilmelisiniz ki Sağlık Bakanlığınca mide balonu gibi tedaviler için internetten fiyat vermek yasaktır.

Piyasada çok çeşitli ve farklı kalitede mide balonu bulunduğundan mide balonu fiyatları da değişiklik göstermektedir. Fakat genel bir bilgi vermek gerekirse mide balonu işleminin maliyeti tüp mide gibi ameliyatlara göre daha düşüktür. Döviz bazında mide balonu maliyetinde bir değişme olmadığı halde 2023 yılında mide balonu fiyatı kurdan ötürü kısmen yükselmiştir. Yine belirtmek gerekir ki mide balonunda da obezite cerrahisi çeşitlerinde olduğu gibi fiyata etki eden çok fazla faktör bulunmaktadır. Uygulamayı gerçekleştirecek cerrahın yetkinliği, uygulamanın yapıldığı hastane ve kullanılan malzeme gibi değişkenler fiyatı belirler. Özel sigorta şirketleri ise bu prosedürü karşılamamaktadır.
Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mide Balonu Kimlere, Niçin ve Ne Zaman Uygulanır?

Balon, obezitenin geçici tedavisinde kullanılır. Obeziteye bağlı diğer hatalık risklerini (Tip II diyabet, damar hastalıkları, eklem hastalıkları gibi..) büyük oranda düşürür. Ayrıca hastaya yeni bir beslenme alışkanlığı edinmesi için 6 ay gibi, bazı durumlarda 1 yıla kadar süren bir destek sağlar.

 • Obezite cerrahisi öncesinde, ameliyat olacak hastaların ameliyat öncesinde zayıflatılması cerrahi risklerin azaltılmasına yardımcı olur. Bu nedenle süperobez ya da ciddi yandaş hastalıkları olan hastalarda ilk basamak olarak kullanılması önerilmektedir.
 • Balon çıkartıldıktan sonra obez kişinin kilo kaybının bir diyet programıyla devam etmesi sağlanmalıdır. Aksi halde verilen kiloların hızla geri alınması mümkündür.
 • Balon midenin içinde altı aydan fazla kalmamalıdır. Bu süreyi geçen vakalarda silikon bozulmaya başlamakta ve oldukça sofistike bir girişim olan çıkarma işlemi daha da zorlaşmaktadır. Tekrarlamakta fayda var; bu işlemlere aşina olmayan ellerde çıkarma işleminde yemek borusu ya da midede delinme gibi ciddi komplikasyonlar oluşabilir. Uzman ellerde bu riskler sıfıra yakındır.
 • Gerekli sürenin sonunda balon mideden endoskopik olarak çıkartılır.
 • Bu yöntem, obez kişinin altı ay içinde total vücut ağırlığının %15-20 civarında kilo vermesini sağlar. Ayda en az 2-3, 6 ayda ise 15 kilo kaybı sağlanabilmektedir. Diyet ve egzersiz programlarının düzenli uygulanması ile 30-40 kiloya kadar kayıp beklenebilir. Kilo verilebilmesi ve verilen kilo miktarı tamamen kişinin yeni bir yaşam tarzı konusundaki motivasyonu ve yeme alışkanlıklarını değiştirmekteki kararlılığına bağlıdır. Yani, balon takıldığı halde kilo verememek de söz konusu olabilir.
 • Balon uygulanacak hastaların uyumlu kişiler olması, tedavinin başarılı olması bakımından önemli bir koşuldur. Hasta yeme alışkanlıklarını ve yaşam tarzını değiştirme konusunda istekli ve kararlı olmalıdır.

Mide Balonu Kimler İçin Uygundur?

Mide balonu obezitenin ameliyatsız, ilaçsız bir alternatif tedavi metodudur. Kullanımının uygun olduğu vakalar:

 • 18-60 yaş arasındaki hastalar
 • BMI 30-39 arasındaki ameliyata uygun olmayan hastalar
 • BMI 35’in üzerinde olup ciddi riskleri olduğundan obezite cerrahisi öncesi zayıflatılması gereken hastalar
 • Daha önce diğer metodları denemiş ve başarısız olmuş hastalar
 • Sindirim sisteminde büyük mide fıtığı, özofagus varisleri, darlık, ülser gibi problemleri olmayanlar
 • Gebe olma riski ve 12 ay boyunca ihtimali olmayanlar
 • Alkol ve ilaç bağımlılığı olmayan kişiler
 • Daha önce bariatrik cerrahi, barsak tıkanıklığı veya peritonit öyküsü olmayanlar
 • Kronik yüksek doz ağrı kesici veya aspirin kullanım öyküsü olmayanlar

Mide Balonu Kimler İçin Uygun Değildir?

Mide balonu için uygun olmayan hastalar:

 • Vücut kitle indeksi 30’un altında olanlar: ABD’de bu sınır geçerliyken, Kanada, Avustralya ve İngiltere’de 27’nin üstü uygun vakalardır. Kısacası vücut kitle indeksi uygun olmayan kilolu bireylerde sadece kozmetik amaçla bu yöntemin kullanılmaması gerekir.
 • Özofajit, mide ülseri, onikiparmak barsağı ülseri, Crohn hastalığı gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları olanlar
 • Özofagus veya mide varisleri gibi üst sindirim sistemi kanaması riski taşıyanlar
 • Atrezi veya darlık gibi doğumsal veya edinilmiş sindirim sistemi problemleri olanlar
 • Mental retarde, duygusal olarak anstabil, psikolojik sorunları belirgin hastalar
 • Alkol ve madde bağımlıları
 • Hafif de olsa anestezi alamayacak kadar kötü sağlık profili olanlar
 • Büyük mide fıtığı olan kişiler
 • Daha önce açık karın ameliyatı geçirmiş olanlar

Mide Balonunun Risk ve Komplikasyonları

Balonun yerleştirilmesi ve çıkarılmasından sonra ciddi yan etkiler nadirdir. Ağrı ve bulantı, mide balonunun yerleştirilmesinden itibaren bir kaç gün sonra insanların yaklaşık üçte birini etkiler. Bununla birlikte, bu semptomlar genellikle balon yerleştirildikten sonra sadece birkaç gün sürer. Bu semptomlar genellikle evde oral ilaçlarla tedavi edilebilir.

Bazı durumlarda balon sönebilmektedir.  Bunun riski, eğer balon sönerse, sindirim sisteminizde hareket etme ihtimalidir. Bu durum, balonu çıkarmak için ek bir prosedür veya ameliyat gerektirebilecek bir tıkanmaya yol açabilir. Diğer olası riskler ülser veya mide duvarında düzeltmek için ameliyat gerektirebilecek bir delik oluşmasıdır.

Ayrıca yetersiz sıvı alımına bağlı dehidrasyon gelişebilir. Eğer hasta herhangi bir sebepten ötürü yeterli sıvıyı tüketemiyorsa serum verilebilir.

Mide Balonu Patlarsa Ne Olur?

Balonun maksimum dayanma süresi 6 aydır. Son yıllarda 1 yıl kalabilecek balon markaları da piyasaya çıkmıştır (Örneğin: Spatz mide balonu) Ek olarak Orbera gibi endoskopik olarak yerleştirilen mide balonlarından sonra yeni mide balonu çeşitleri çıkmıştır. “Mide balonu hapı” olarak pazarlanan, yutulabilen bazı balon türleri de piyasaya sürülmüştür (Obalon, ya da Mikrobalon gibi…). Ancak kişisel olarak, endoskopi yapılmadan mideye bir aparat yerleştirilmesini uygun bulmuyorum ve sakıncaları olacağına inanıyorum.

Balonun vaktinden erken inmesini saptamak için metilen mavisi kullanılır. Balonun sağlamlığından şüphe ediliyorsa basit bir karın grafisi veya ultrason yeterli olacaktır. Barsak tıkanıklığı çok çok nadirdir. Balonun indiğinin farkedilmemesi durumunda olur. Yeni nesil balonlar genellikle normal yollarla atılır. Ancak çok nadir durumlarda barsak tıkanıklığı gelişebilir. Bu nedenle, internetteki bilgi kirliliği ve balon taktıranların yorumları dikkatle göz önüne alınmalıdır.

Mide Balonu Uygulamasının Sonuçları Nelerdir?

Balonun temel etki mekanizması mide içinde kısmi yer kaplayıcı etkisiyle doyma hissini oluşturma ve gıda alımını kısıtlamadır. Doğru hasta seçimi, uygun diyetetik ve davranışsal tedavi balonun başarısında anahtar noktalardır. Ancak hiçbir hastada kilo verileceğinin garantisi yoktur. Mide balonu taktıranlar, başarının ancak beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle sağlanabileceğini bilmelidir.

Balonun en etkili olduğu süreç ilk 3-4 aydır. Bu sürede iştahta azalma ve fazla gıda alımında rahatsızlık belirgindir. Beslenme programına sıkı uyum şarttır. Ortalama olarak 15-20 kilo kaybı beklenebilir. Bu limit 0 ile 80 arasında değişebilir. İtalya, Hollanda gibi farklı ülkelerde yüzlerce hasta üzerinde yapılmış çok sayıda çalışmada başarılı sonuçlar bildirilmektedir.

Burada en çok dikkat edilmesi gereken durum hastanın balon çıkarıldıktan sonra beslenme alışkanlıklarını koruyabilmesidir. Yüksel kalorili, şeker içeren gıdalardan uzak durmalıdırlar.

Balonun çıkarılmasından sonra kilo geri alımı mümkündür. Uzun süreli veya kalıcı etkisi olmadığından bazı ülkelerde kullanım alanı bulamamıştır. Hastanın beslenme alışkanlıklarını değiştirmediği durumlarda yetersiz kilo kaybı veya kiloyu koruyamamak gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Uyumlu hastalarda ise balon çıksa dahi kilo verme devam edebilmektedir.

Mide balonunun uzun vadeli sonuçları hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu yöntemin yeme alışkanlıklarını değiştirmek için bir destek sağlayan, ameliyatsız, düşük riskli ve tekrarlanabilir bir metot olduğunu iyice anlamak zorunludur. Bütün etkiyi balondan beklemek veya balonu müthiş bir tedavi gibi sunmak doğru değildir. Bu nedenle “mide balonu mu, tüp mide mi” gibi bir soru anlamsızdır.

Mide Balonu Sonrası

Mide balonu uygulamasından sonra yapılması gereken beslenme değişikliklerinin amacı, balon midede durduğu sürece vücudun bu yeni duruma adapte olmasını kolaylaştırmaktır.

Mide Balonu Sonrası Beslenme

 • Çok yavaş ve iyi çiğneyerek yemelisiniz
 • Gıdayı küçük parçalara bölerek ve küçük tabaklarla servis ederek yemeniz faydalı olacaktır
 • Asit reflü veya şişkinlik hissettiğini anda yemeyi bırakmalısınız
 • Günde üç ana ve üç ara öğünü geçmemelisiniz
 • Atıştırmaktan kaçınmalısınız
 • Günde en az 1.5 lt su içmelisiniz
 • Yemekle aynı zamanda su veya sıvı almamalısınız. Öğünlerden önce veya sonra içmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz
 • Gazlı içeceklerden ve sert kahvelerden kaçınınız
 • Yemekten önce kesinlikle sigara içmeyiniz
 • Çok geç saatlerde yemek yemeyiniz
 • Yatmadan en az 2 saat önce yeme-içmeyi kesiniz
 • Midenizde ağrı hissederseniz öncelikle yatış pozisyonunu değiştiriniz.
 • Günde en az 40 dakika egzersiz yapmaya çalışınız.
 • Bulantı-kusmanız ilaçlara rağmen düzelmiyorsa, midenizde sabit bir ağrı varsa veya idrarınızda mavilik fark ederseniz derhal bize ulaşınız.

Mide balonundan sonra detaylı bir beslenme programı için bu yazımıza bakabilirsiniz.

Fiziksel Aktivite Oryantasyonu

Kalp ve solunum sisteminin ve fiziksel kondisyonun uygun şekilde değerlendirilmesinden sonra günlük aerobik egzersizleri(yürüyüş, yüzme, hidrojimnastik gibi..) düzenli olarak uygulamaya çalışın. Egzersizler en az 40 dakika sürmeli ve eğitmeninizin önerilerine göre hafif ağırlık çalışmasını da içermelidir.

Psikolojik Destek

Mide balonu yerleştirilmesinden sonra psikolojik destek her hastanın durumuna özel olarak belirlenmeli, ideal olarak minimum ayda bir olmalıdır.

Mide Balonu İşlemi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 1. Mide Balonu Nasıl Kilo Verdirir?

  Mide balonu işlemi basitçe midede yer kaplayan balonun mideye alınan gıda miktarını dolaylı olarak kısıtlaması sayesinde kilo vermeyi sağlar.

 2. Mide Balonu Ne İşe Yarar?

  Mide balonu kilolu ve obez hastalarda herhangi bir ameliyat olmadan kilo vermeye yarar.

 3. Mide Balonu Yaptıranlar Memnun mu?

  Mide balonu uygulaması yaptıran kişiler genellikle daha önce kilo vermede çeşitli yöntemleri deneyip mide balonu ile kilo vermeyi başarmış hastalardan oluşmaktadır. O yüzden genel olarak mide balonu uygulaması geçiren hastalar memnunlardır.

 4. Mide Balonunun Artıları Nelerdir?

  Ameliyat öncesi son çözüm olarak görülen mide balonu memnuniyet oranı yüksek, komplikasyon riski az bir uygulama olduğundan tercih edilmektedir.

 5. Mide Balonunun Riskleri / Zararları Nelerdir?

  Balon takıldıktan sonra en büyük risk balonun sönmesi (patlama) ve sindirim sisteminde hareket etmesi ihtimalidir. Çok nadir gerçekleşen bir durum olsa da her zaman mide balonu doktor gözetiminde dikkatlice izlenmelidir.

 6. Balonla Kaç Kilo Verebilirim

  Bu biraz size bağlı olarak değişmektedir. Tipik olarak 6 ay içerisinde toplam vücut ağırlığınızın 15% ila 20% kadarını vermeniz beklenir.

Op. Dr. Murat Üstün tarafından hazırlanmıştır. Kaynak belirtilerek ve link verilerek alıntı yapılabilir.

Kaynaklar

 1. Sallet JA, Marchesini JB, Miguel P, et al.: Brazilian multicentric study of the Intragastric Balloon. Obes Surg 14(7):991–998, 2004.
 2. Galloro G, De Palma GD, Catanzano C, et al.: Preliminary endoscopic technical report of a new silicone intragastric balloon in the treatment of morbid obesity. Obes Surg 9(1):68–71, 1999.
 3. Weiner R, Gutberlet H, Bockhorn H: Preparation of extremely obese patients for laparoscopic gastric banding by gastric-balloon therapy. Obes Surg 9(3):261–264, 1999.
 4. Doldi SB, Micheletto G, Perrini MN, et al.: Treatment of morbid obesity with intragastric balloon in association with diet. Obes Surg 12(4):583–587, 2002.
 5. Hodson RM, Zacharoulis D, Goutzamani E, et al.: Management of obesity with the new intragastric balloon. Obes Surg 11(3):327–329, 2001.
 6. Loffredo A, Cappuccio M, DeLuca M, et al.: Three experience with the new intragastric balloon, and a preoperative test for success with restrictive surgery. Obes Surg 11(3):330–333, 2001.
 7. Totte E, Hendrickx L, Pauwels M, et al.: Weight reduction by means of intragastric device: Experience with the bioenterics intragastric balloon. Obes Surg 11(4):519–523, 2001.
 8. Evans JD, Scott MH: Intragastric balloon in the treatment of patients with morbid obesity. Br J Surg 88(9):1245–1248, 2001.
 9. Vandenplas Y, Bollen P, De Langhe K, et al.: Intragastric balloons in adolescents with morbid obesity. Eur J Gastroenterol Hepatol 11(3):243–245, 1999.

130 thoughts on “Mide Balonu”

 1. blank
  Murat pehlivan

  Allurion Mide Balonu Fiyatınız nedir acaba? Araştırmalarıma göre bunu uygun gördüm. Tabi doktorun kararı önemli.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp