Mide Balonu

Aşırı şişmanlık (obezite), vücudun kalp-damar ve endokrin başta olmak üzere, hemen bütün sistemlerinde önemli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olan ciddi bir sağlık problemidir. Yapılan diyetler, egzersizler ve kullanılan ilaçlarla zayıflamak her zaman istenilen sonucu vermeyebilir. Diyetlerin sürdürülememesinin en önemli nedeni açlık ve doymama hisleridir. Bu nedenle mideye yerleştirilen ve aşırı şişmanlığa çözüm getiren yöntemlerden biri olan mide balonu üretilmiştir.

Mide Balonu Nedir

Endoskopik intragastrik balon veya kısaca mide balonu tüm dünyada uygulanan geçerli ve ameliyatsız bir obezite tedavisi yöntemidir. Mide içerisinde yer kaplayan bir balon yardımıyla tokluk hissi vererek obeziteyi kontrol altına alma fikri ilk kez 1982’de geliştirilmiştir. Sadece diyet ve egzersizle, daha komplike bariatrik cerrahi metodlar arasındaki boşluğu doldurmak üzere geliştirilen mide balonu, son yıllarda ameliyat sınırında olmayan fazla kilolu ve obezlerde yaygın olarak kullanılıyor.

Teknik Detaylar

Günümüzde piyasada çok çeşitli sayıda mide balonu vardır. En önemli iki grup, serumla veya havayla doldurulan gruptur. Genel olarak mide balonu mide asidine 6 ay dayanacak şekilde üretilmiştir. Bütün balonlar doldurulup midede bırakılacak şekilde tasarlanmıştır. Spatz marka balonda ise endoskopik olarak tekrar ağıza çekilerek arada dolum ve boşaltım yapılabilecek bir eklenti vardır ve ayarlanabilir mide balonu olarak pazarlanmaktadır. Sonuçta bütün balonlar hastanın midesinde bir kitle etkisi oluşturup, tokluk hissi yaratarak etki etmektedir. BIB sisteminin mide boşalımını da geciktirerek Ghrelin hormonu üzerinden açlık hissini azalttığı da belirtilmektedir. Helioscopie ise, hava ile dolum sisteminin mantığını tokluk hissinin midenin çıkımından değil, fundus denilen üst bölgelerinden kaynaklanmasına dayandırmaktadır.

mide balonu

Mide Balonu Yeni Bir Yöntem mi?

Obezitenin ameliyatsız bir obezite tedavisi olarak kullanımı tüm dünyada bilinen ve geçerli bir metoddur. Mide içerisinde yer kaplayan bir balon yardımıyla tokluk hissi vererek obeziteyi kontrol altına alma fikri ilk kez 1982’de geliştirildi. O günden bugüne pek çok farklı balon türüyle başarılı bir kilo kaybı sağlanabildiği yüzlerce çalışmayla kanıtlanmıştır.

1987’de Florida’da yapılan bilimsel bir kongrede çok sayıda uluslararası uzman biraraya gelerek ideal gastrik balon için temel tasarım kriterlerini belirlemişlerdir. Bu sayede üretilen yeni nesil mide balonları tüm Avrupa’da kabul edilmiş bir tedavi metodu haline gelmiştir. Ameliyat gerektirmeden, endoskopik yöntemle uygulanabilen mide balonu ortalama 10-25 kg zayıflamak için bir seçenek olarak düşünülebilir.

Mide Balonu Nasıl Takılır?

Mide balonunun mideye yerleştirilmesi endoskop denilen ışıklı bir kamera yardımıyla yapılır. Bu cihaz ortalama 0.8-12 mm kalınlığında, yemek borusundan kolayca geçecek esnekliktedir. İşlem sırasında anestezi uzmanı tarafından uygulanan ve sedoanaljezi adı verilen bilinçli sedasyon tekniği ile, solunum durdurulmadan hastanın 10-15 dakikalığına tamamen uyuması sağlanır. Yani işlem sırasında hiçbir şey hissetmeniz veya hatırlamanız mümkün değildir.

Hasta uyutulduktan sonra öncelikle tam bir endoskopik muayene gerçekleştirilir. Yani yemek borusundan oniki parmak barsağına kadar tüm üst sindirim sistemi incelenir. Midede reflü, ülser, şiddetli gastrit veya şüpheli bir lezyon gözlenmediği taktirde endoskop çıkarılarak balon mideye indirilir.

Daha sonra endoskopla gözlenerek aşamalı olarak balonun doldurulmasına geçilir. Balonu doldurmak için metilen mavisi adı verilen mürekkep şeklinde bir boya maddesi eklenmiş serum fizyolojik kullanılır. Bunun amacı balonda en ufak bir sızıntı olacak olursa hastanın idrar veya büyük abdestinde rengi fark ederek kontrole gelmesini sağlamaktır. İşlemin tamamı 10 dakika kadar sürer. Sonrasında hasta hemen kendine gelir. 1-2 saatlik istirahatten sonra hastaneden çıkabilir. İşlem sonrasında erken dönemde hiçbir rahatsızlık oluşmaz. Birkaç saat sonrasında ise mide krampları, bulantı-kusma gibi belirtiler olabilir.

Bu yan etkiler balonun midede oluşturduğu kitle etkisine bağlıdır ve genellikle en fazla 3-4 gün sürer. Bu süreçte gerek ağız yoluyla, gerekse damar yolundan alınacak ilaçlarla belirtiler hafifletilir. Çok nadiren, hasta yeterli sıvı tüketemiyorsa damar yolundan serumla takviye gerekebilir. Çoğu hastada yakınmalar ilk haftanın sonunda tamamen ortadan kalkar. Çok nadiren belirtilerin hafiflemediği ve tüm tedavilere rağmen balonun tolere edilemediği durumlarda balonun erken çıkarılması gerekebilir.

mide balonu

Mide Balonu Nasıl Çıkarılır?

6 aylık sürenin sonunda balon yine endoskopik yöntemle çıkarılır. Önce özel bir aparatla balonun içindeki sıvı boşaltılır, sonra özel bir tutucuyla balon yakalanarak çıkarılır. Bunu belirtmemizin nedeni, standart bir endoskopi ünitesinde bulunan aletlerin, balon çıkarmada işe yaramayacağını belirtmektir. Kişisel pratiğimizde başka bir endoskopi merkezinde balonu delinen ama çıkarılamadığı için bağırsak tıkanıklığına neden olan bir hastamız vardır. O nedenle balon yerleştirme ve çıkarma işlemi endoskopi deneyimi olan bariatrik cerrahlarca yapılmalıdır.

Mide Balonu Uygulaması 2020 Fiyatları

Öncelikle bilmelisiniz ki Sağlık Bakanlığınca mide balonu gibi tedaviler için internetten fiyat vermek yasaktır. Fakat genel bir bilgi vermek gerekirse mide balonunun maliyeti tüp mide gibi ameliyatlara göre daha düşüktür. 2019 yılına kıyasla 2020 yılında mide balonu fiyatlarında ciddi bir artış gerçekleşmemiştir.
Yine belirtmek gerekir ki mide balonunda da obezite cerrahisi çeşitlerinde olduğu gibi fiyata etki eden çok fazla faktör bulunmaktadır. Uygulamayı gerçekleştirecek cerrahın yetkinliği, uygulamanın yapıldığı hastane ve kullanılan malzeme gibi değişkenler fiyatı belirler. Özel sigorta şirketleri ise bu prosedürü karşılamamaktadır. 
Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

Mide Balonu Kimlere, Niçin ve Ne Zaman Uygulanır?

Balon, şişmanlığın geçici tedavisinde kullanılır. Şişmanlığa bağlı başka hastalık risklerini (Tip II diyabet, damar hastalıkları, eklem hastalıkları gibi..) önemli ölçüde azaltması açısından hastaya büyük yarar sağlar. Kilo kaybına ve kaybedilen kiloların korunmasına yardım eder. En büyük faydası, hastanın yeni bir beslenme alışkanlığı edinmesi için 6 ay gibi uzun süreli bir destek sağlamasıdır.

 • Şişmanlık cerrahisi öncesinde, ameliyat olacak hastaların ameliyat öncesinde zayıflatılması cerrahi risklerin azaltılmasına yardımcı olur. Bu nedenle süperobez ya da ciddi yandaş hastalıkları olan hastalarda ilk basamak olarak kullanılması önerilmektedir.
 • Balon çıkartıldıktan sonra şişman kişinin kilo kaybının bir diyet programıyla devam etmesi sağlanmalıdır. Aksi halde verilen kiloların hızla geri alınması mümkündür.
 • Balon midenin içinde altı aydan fazla kalmamalıdır. Bu süreyi geçen vakalarda silikon bozulmaya başlamakta ve oldukça sofistike bir girişim olan çıkarma işlemi daha da zorlaşmaktadır. Tekrarlamakta fayda var; bu işlemlere aşina olmayan ellerde çıkarma işleminde yemek borusu ya da midede delinme gibi ciddi komplikasyonlar oluşabilir. Uzman ellerde bu riskler sıfıra yakındır.
 • Gerekli sürenin sonunda balon mideden endoskopik olarak çıkartılır.
 • Bu yöntem, şişman kişinin altı ay içinde %20-25 civarında kilo kaybetmesini sağlar. Ayda en az 2-3, 6 ayda ise 15 kilo kaybı sağlanabilmektedir. Diyet ve egzersiz programlarının düzenli uygulanması ile 30-40 kiloya kadar kayıp beklenebilir. Kilo verilebilmesi ve verilen kilo miktarı tamamen kişinin yeni bir yaşam tarzı konusundaki motivasyonu ve yeme alışkanlıklarını değiştirmekteki kararlılığına bağlıdır. Yani, balon takıldığı halde kilo verememek de söz konusu olabilir.
 • Balon uygulanacak hastaların uyumlu kişiler olması, tedavinin başarılı olması bakımından önemli bir koşuldur. Hasta yeme alışkanlıklarını ve yaşam tarzını değiştirme konusunda istekli ve kararlı olmalıdır.

Mide Balonu Kimler İçin Uygundur?

Mide balonu obezitenin ameliyatsız, ilaçsız bir alternatif tedavi metodudur. Kullanımının uygun olduğu vakalar:

 • 18-60 yaş arasındaki hastalar
 • BMI 30-39 arasındaki ameliyata uygun olmayan hastalar 
 • BMI 35’in üzerinde olup ciddi riskleri olduğundan ameliyat öncesi zayıflatılması gereken hastalar
 • Daha önce diğer metodları denemiş ve başarısız olmuş hastalar
 • Sindirim sisteminde büyük mide fıtığı, özofagus varisleri, darlık, ülser gibi problemleri olmayanlar
 • Gebe olma riski ve 12 ay boyunca ihtimali olmayanlar
 • Alkol ve ilaç bağımlılığı olmayan kişiler
 • Daha önce bariatrik cerrahi, barsak tıkanıklığı veya peritonit öyküsü olmayanlar
 • Kronik yüksek doz ağrı kesici veya aspirin kullanım öyküsü olmayanlar

Mide Balonu Kimler İçin Uygun Değildir?

Mide balonu için uygun olmayanlar hastalar:

 • Vücut kitle indeksi 30’un altında olanlar: ABD’de bu sınır geçerliyken, Kanada, Avustralya ve İngiltere’de 27’nin üstü uygun vakalardır. Kısacası vücut kitle indeksi uygun olmayan şişman bireylerde sadece kozmetik amaçla bu yöntemin kullanılmaması gerekir.
 • Özofajit, mide ülseri, onikiparmak barsağı ülseri, Crohn hastalığı gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları olanlar
 • Özofagus veya mide varisleri gibi üst sindirim sistemi kanaması riski taşıyanlar
 • Atrezi veya darlık gibi doğumsal veya edinilmiş sindirim sistemi problemleri olanlar
 • Mental retarde, duygusal olarak anstabil, psikolojik sorunları belirgin hastalar
 • Alkol ve madde bağımlıları
 • Hafif de olsa anestezi alamayacak kadar kötü sağlık profili olanlar
 • Büyük mide fıtığı olan kişiler
 • Daha önce açık karın ameliyatı geçirmiş olanlar

Mide Balonunun Risk ve Komplikasyonları

Balonun yerleştirilmesi ve çıkarılmasından sonra ciddi yan etkiler nadirdir. Ağrı ve bulantı, mide balonunun yerleştirilmesinden itibaren bir kaç gün sonra insanların yaklaşık üçte birini etkiler. Bununla birlikte, bu semptomlar genellikle balon yerleştirildikten sonra sadece birkaç gün sürer. Bu semptomlar genellikle evde oral ilaçlarla tedavi edilebilir.

Bazı durumlarda balon sönebilmektedir.  Bunun riski, eğer balon sönerse, sindirim sisteminizde hareket etme ihtimalidir. Bu durum, balonu çıkarmak için ek bir prosedür veya ameliyat gerektirebilecek bir tıkanmaya yol açabilir. Diğer olası riskler ülser veya mide duvarında düzeltmek için ameliyat gerektirebilecek bir delik oluşmasıdır.

Ayrıca yetersiz sıvı alımına bağlı dehidrasyon gelişebilir. Eğer hasta herhangi bir sebepten ötürü yeterli sıvıyı tüketemiyorsa serum verilebilir.

Mide Balonu Patlarsa Ne Olur?

Balonun maksimum dayanma süresi 6 aydır. Son yıllarda 12 ay kalabilecek balon markaları da piyasaya çıkmıştır. (Örneğin: Spatz mide balonu) Piyasada çok sayıda ve farklı kalitede mide balonu bulunduğundan mide balonu fiyatları da değişkendir. Ayrıca “mide balonu hapı” olarak pazarlanan, yutulabilen bazı balon türleri de piyasaya sürülmüştür. (Obalon, ya da Mikrobalon gibi…) Ancak kişisel olarak, endoskopi yapılmadan mideye bir aparat yerleştirilmesini uygun bulmuyorum ve sakıncaları olacağına inanıyorum.

Balonun vaktinden erken inmesini saptamak için metilen mavisi kullanılır. Balonun sağlamlığından şüphe ediliyorsa basit bir karın grafisi veya ultrason yeterli olacaktır. Barsak tıkanıklığı çok çok nadirdir. Balonun indiğinin farkedilmemesi durumunda olur. Yeni nesil balonlar genellikle normal yollarla atılır. Ancak çok nadir durumlarda barsak tıkanıklığı gelişebilir. Bu nedenle, internetteki bilgi kirliliği ve balon taktıranların yorumları dikkatle göz önüne alınmalıdır.

Mide Balonu Uygulamasının Sonuçları Nelerdir?

Balonun temel etki mekanizması mide içinde kısmi yer kaplayıcı etkisiyle doyma hissini oluşturma ve gıda alımını kısıtlamadır. Doğru hasta seçimi, uygun diyetetik ve davranışsal tedavi balonun başarısında anahtar noktalardır. Ancak hiçbir hastada kilo verileceğinin garantisi yoktur. Mide balonu taktıranlar, başarının ancak beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle sağlanabileceğini bilmelidir.

Balonun en etkili olduğu süreç ilk 3-4 aydır. Bu sürede iştahta azalma ve fazla gıda alımında rahatsızlık belirgindir. Beslenme programına sıkı uyum şarttır. Ortalama olarak 15-20 kilo kaybı beklenebilir. Bu limit 0 ile 80 arasında değişebilir. İtalya, Hollanda gibi farklı ülkelerde yüzlerce hasta üzerinde yapılmış çok sayıda çalışmada başarılı sonuçlar bildirilmektedir.

Balonun çıkarılmasından sonra kilo geri alımı mümkündür. Uzun süreli veya kalıcı etkisi olmadığından bazı ülkelerde kullanım alanı bulamamıştır. Hastanın beslenme alışkanlıklarını değiştirmediği durumlarda yetersiz kilo kaybı veya kiloyu koruyamamak gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Uyumlu hastalarda ise balon çıksa dahi kilo verme devam edebilmektedir.

Mide balonunun uzun vadeli sonuçları hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu yöntemin yeme alışkanlıklarını değiştirmek için bir destek sağlayan, ameliyatsız, düşük riskli ve tekrarlanabilir bir metot olduğunu iyice anlamak zorunludur. Bütün etkiyi balondan beklemek veya balonu müthiş bir tedavi gibi sunmak doğru değildir. Bu nedenle “mide balonu mu, tüp mide mi” gibi bir soru anlamsızdır.

Mide Balonu Sonrası Beslenme

 Mide balonu uygulamasından sonra yapılması gereken beslenme değişikliklerinin amacı, balon midede durduğu sürece vücudun bu yeni duruma adapte olmasını kolaylaştırmaktır.

Mide balonu uygulamasından sonraki ilk 3 gün

Uygulamanın ilk iki-üç gününde tamamen ya da kısmen sıvı bir diyet tavsiye edilir. Blenderla hazırlanan çorbalar, su, meyve suları, süt, ezilmiş muz ve patates gibi yiyecekler uygundur. Bu aşamada önemli olan noktalar şunlardır:

 • Günde 3-4 öğün yemelisiniz. (Kahvaltı, öğlen, ikindi ve akşam yemekleri.)
 • Küçük lokmalar alarak ve dikey pozisyonda yemelisiniz.
 • Öğünler arasında en az 1 saat olmasına dikkat etmelisiniz.
 • Karabiber, yağ, tuz gibi eklemelerden mümkün olduğu kadar kaçınmalısınız.
 • Günde 1-1.5 litre kadar su, çay ya da meyve suyu içmelisiniz.
 • Kahve, çikolata, dondurma gibi soğuk yiyecekler, genelde tüm tatlılar, yağlı gıdalar ve ızgara etlerden kaçınmalısınız. Kahve içecekseniz kafeinsiz olanları seçmelisiniz.

Dördüncü günden sonra:

Yavaş yavaş katı gıdalara geçebilirsiniz. Kahvaltıda süt veya yoğurt (150 ml), bisküvi, öğle yemeğinde makarna (1 kaşık), ince hazırlanmış tavuk (2 parça), haşlanmış sebzeler, ikindi muz, akşam yemeğinde haşlanmış patates, buğulanmış balık, haşlama sebze gibi..

Bu safhada katı gıdalara geçiş kademeli olmalıdır. Eğe kusma oluyorsa tekrar sıvı diyete dönmelisiniz.

Mide balonu uygulamasından sonraki 15 günde diyet eğitimi:

Diyetle ilgili şartlara sıkı sıkıya uymanızın başarıyı mutlak şekilde etkilediğini aklınızda tutmanız önemlidir.

Mide balonu yerleştirildikten sonra yeme ile ilgili başlıca tavsiyelerimiz:

 • Çok yavaş ve iyi çiğneyerek yemelisiniz
 • Gıdayı küçük parçalara bölerek ve küçük tabaklarla servis ederek yemeniz faydalı olacaktır
 • Asit reflü veya şişkinlik hissettiğini anda yemeyi bırakmalısınız
 • Günde üç ana ve üç ara öğünü geçmemelisiniz
 • Atıştırmaktan kaçınmalısınız
 • Günde en az 1.5 lt su içmelisiniz
 • Yemekle aynı zamanda su veya sıvı almamalısınız. Öğünlerden önce veya sonra içmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz
 • Gazlı içeceklerden ve sert kahvelerden kaçınınız
 • Yemekten önce kesinlikle sigara içmeyiniz
 • Çok geç saatlerde yemek yemeyiniz
 • Yatmadan en az 2 saat önce yeme-içmeyi kesiniz
 • Midenizde ağrı hissederseniz öncelikle yatış pozisyonunu değiştiriniz.
 • Günde en az 40 dakika egzersiz yapmaya çalışınız.
 • Bulantı-kusmanız ilaçlara rağmen düzelmiyorsa, midenizde sabit bir ağrı varsa veya idrarınızda mavilik farkederseniz derhal bize ulaşınız.

Fiziksel Aktivite Oryantasyonu

Kalp ve solunum sisteminin ve fiziksel kondisyonun uygun şekilde değerlendirilmesinden sonra günlük aerobik egzersizleri(yürüyüş, yüzme, hidrojimnastik gibi..) düzenli olarak uygulamaya çalışın. Egzersizler en az 40 dakika sürmeli ve eğitmeninizin önerilerine göre hafif ağırlık çalışmasını da içermelidir.

Psikolojik Destek

Mide balonu yerleştirilmesinden sonra psikolojik destek her hastanın durumuna özel olarak belirlenmeli, ideal olarak minimum ayda bir olmalıdır.

Op. Dr. Murat Üstün tarafından hazırlanmıştır. Kaynak belirtilerek ve link verilerek alıntı yapılabilir.

Kaynaklar

 1. Sallet JA, Marchesini JB, Miguel P, et al.: Brazilian multicentric study of the Intragastric Balloon. Obes Surg 14(7):991–998, 2004.
 2. Galloro G, De Palma GD, Catanzano C, et al.: Preliminary endoscopic technical report of a new silicone intragastric balloon in the treatment of morbid obesity. Obes Surg 9(1):68–71, 1999.
 3. Weiner R, Gutberlet H, Bockhorn H: Preparation of extremely obese patients for laparoscopic gastric banding by gastric-balloon therapy. Obes Surg 9(3):261–264, 1999.
 4. Doldi SB, Micheletto G, Perrini MN, et al.: Treatment of morbid obesity with intragastric balloon in association with diet. Obes Surg 12(4):583–587, 2002.
 5. Hodson RM, Zacharoulis D, Goutzamani E, et al.: Management of obesity with the new intragastric balloon. Obes Surg 11(3):327–329, 2001.
 6. Loffredo A, Cappuccio M, DeLuca M, et al.: Three experience with the new intragastric balloon, and a preoperative test for success with restrictive surgery. Obes Surg 11(3):330–333, 2001.
 7. Totte E, Hendrickx L, Pauwels M, et al.: Weight reduction by means of intragastric device: Experience with the bioenterics intragastric balloon. Obes Surg 11(4):519–523, 2001.
 8. Evans JD, Scott MH: Intragastric balloon in the treatment of patients with morbid obesity. Br J Surg 88(9):1245–1248, 2001.
 9. Vandenplas Y, Bollen P, De Langhe K, et al.: Intragastric balloons in adolescents with morbid obesity. Eur J Gastroenterol Hepatol 11(3):243–245, 1999.

88 thoughts on “Mide Balonu”

 1. Sevilay Dündar

  Mide balonu fiyatini öğrenmek istiyorum ne kadar yaş harki varmi
  Siğarayi biraktim çok kilo aldim aşiri iştahim var yaşim 58 şu an kilom80 boyum 1/ 77 zayiflamak istiyorum bilgi verirseniz teşekkür ederim

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Sevilay hanım merhaba,
   Yaşınız uygulama için engel değil. İnternetten fiyat beyanı yasak olduğundan 02122340001 veya 05524131143 nolu telefonlardan ekibimize ulaşabilirsiniz.
   Sağlıklı günler dileriz.

 2. zeynep çetin

  murat bey selam,
  mide balonu operasyonunun etkileri başından sonuna kadar ne kadar sürüyo? yani demek istediğim muayenelerin başı ve operasyonun sonundan sonra eski hayatımıza devam etmemiz kaç ay olur?

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Zeynep hanım merhaba,
   Mide balonu endoskopik yani ameliyatsız bir yöntem olup, ortalama 1 saat sonrasında normal hayatınıza dönebilirsiniz. Sadece işlem sonrası mide krampları ve bulantı-kusma gibi beklenen etkiler nedeniyle 2-3 günü kendinize ayırmanız iyi olacaktır. 1 hafta sonra ise kısıtlayıcı etkisi dışında ciddi bir rahatsızlık kalmayacaktır.
   Sağlıklı günler dilerim.

 3. Sezin Ecevitoğlu

  Merhabalar, size Eskişehir’den yazıyorum 38 yaşında, bir kız çocuğu (3 yaşında) annesiyim, 1.58 boyundayım ve 90 kiloyum! 🙁 Hamileliğim sırasında değil doğum sonrasında aldığım kilolarımdan 3 senedir ne yaptıysam kurtulamadım, ve kilo almaya da devam ediyorum.. Mide balonu operasyonu ile ilgili bilgi ve fiyat rica ediyorum, bir de operasyonun İstanbul’da yapılması şart mıdır? Yaşadığım şehirde de uygulanması mümkün mü?

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Merhaba Sezin hanım,
   Aslında 36 gibi bir vücut kitle indeksiyle cerrahi seçenekleri de tartışabiliriz. Mide balonu endoskopik bir işlem olup, toplam 3 gün İstanbul’da kalmanızı öneriyoruz. Eskişehir’de bizim uygulama yapmamız mümkün değil, ama elbette uygulayan birileri olabilir. İnternet üzerinden fiyat bildirimi yasak olduğundan 02122340001 veya 05524131143 nolu telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.
   Görüşmek üzere.

   1. Merhaba ben myastenia gravis hastayım kortizon kullandıgım için mide ameliyatı olamadım cerrahım balon önerdi sizce olabılır miyim hastalıgım bunadamı engel

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Emel hanım merhaba,
   Gerek balonun kaldığı süre, gerekse sonrasındaki 2-3 içinde bariatrik diyetisyen desteğimiz sürmektedir.
   Sağlıklı günler dileriz.

 4. Merhaba ben 31 yqsinsa iki cocuk annesiyim 1.61 boy 78.8 kilo sismanliktan piskolojim bozuldu bana yardimci olun lütfen benim durumdaki birine mide balonu yapiyomusunuz?

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Merhaba Rabia hanım,

   Sizi değerlendirmek kaydı ile uygun görünüyor. Elbette sadece balon uygulamasıyla değil, beraberindeki psikolojik ve beslenme desteği ile istediğiniz kiloya ulaşabilirsiniz.

   Görüşmek üzere.

 5. figen korkmaz

  mide balonunun mide içinde patlama gibi bir riski var mıdır? eğer varsa ne gibi sonuçlar doğuruyor? şimdiden teşekkürler.

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Figen hanım merhaba,
   Patlama demeyelim de, balonun sıvı kaybetmesi ve mideyi terkederek barsaklara geçmesi küçük de olsa bir ihtimaldir. Bu durumda genelde normal yollardan balon vücuttan atılabilmektedir. Nadiren de olsa küçük bir operasyonla barsaktan çıkarılması gerekir. Benim serimde binlerce balonda sadece bir tane böyle vaka olmuştur.
   Saygılarımızla.

 6. ömer faruk pirim

  balon 6 ay sonra çıktıktan sonra yeterli miktarda kilo veremediysek tekrar taktırma şansımız var mı? ya da çıkarmayıp 6 aydan fazla sürede dursa bir zararı oluyor mu?

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Ömer bey merhaba,
   Mide balonunun esas etkinliği ilk 3-4 aydadır. Dolayısıyla kişisel olarak 12 aylık balon yerine, 6 ay takıp, çok fayda görüldüyse mideyi birkaç ay dinlendirdikten sonra ikincisini takmaktan yanayım. Yani, evet ardışık balon uygulamaları yapılabilir. Bu konuda en geniş seri İtalyan araştırmacı Genco’ya aittir, ancak bizim de 3-4 ardışık balon uygulaması yaptığımız vakalar mevcuttur. Balon silikondan üretildiği için mide asidine dayanma süresi teorik olarak 6 aydır. Kontrollü hastada 8 aya kadar uzatılabilmesi de mümkündür. Ancak süre uzadıkça silikonun bozulma riski ve çıkarma güçlüğü artmaktadır.
   Sağlıklı günler dileriz.

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Yalçın bey merhaba,
   Alt sınır fazla kilo ve obezite grubu, yani 27-28 BMI, üst sınır ise yok. Çünkü bazen süper süper morbid hastalarda ameliyat risklerini azaltmak amacıyla kullanabiliyoruz.
   Saygılarımızla

 7. erkan yılmaz

  hocam merhaba,
  1.75 boyunda ve 120 kiloyum. şeker hastalığım da blunuyor. mide balonu ile kilo veriken bu durum hastalığımı olumlu yönde etkiler mi?

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Erkan bey merhaba,
   40’a yakın vücut kitle indeksiniz ve diyabetinizle aslında metabolik cerrahiye adaysınız. Ancak elbette mide balonu ile kilo vermeniz de diyabet kontrolünüzde fayda sağlayacaktır. Ancak balonun 6-8 ay süreyle etkili geçici bir yöntem olduğunu da hatırlatmak isterim. Metabolik cerrahi hakkında görüşmek üzere 02122340001 veya 05524131143 nolu telefonlardan ekibimize ulaşabilirsiniz.
   Sağlıklı günler dilerim.

 8. Hayırlı geceler ben istanbuldan yaş 39 kilom 110 boyum.1.53 acilen zafiflamam gerek çok şeyler denedim olmadı lütfen bana yardımcı olun

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Fatma hanım,

   Bu kiloları muhtemelen bir gecede almadınız. O nedenle acilen değil, güzelce hazırlanarak ve araştırarak bundan kurtulmanız için size destek olabiliriz. Lütfen 02122340001 veya 05524131143 nolu telefonlardan ekibimize ulaşınız. Tüm sorularınız yanıtlanmadan asla hızlı karar vermeyiniz.Obeziteden kurtulmanın kolay ve garantili bir yolu olmadığını unutmayınız.
   .

   Sağlıklı günler dileriz.

 9. Fatma Börekçi

  araştırdığımda mide balonu taktırıp işe yaramayanlar var. bunun garantisi oluyor mu? istediğimiz gibi kesin kilo verir miyiz?

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Fatma hanım merhaba,

   Tıpla ilgili konularda “garanti” den sözedilemez. Hele obezite tedavilerinde, başarı tamamen hastanın beslenme programı ve yaşam tarzı değişikliklerine uyumu ile paraleldir. Kesin veya garanti gibi ifadeleri kullanmadan, mide balonundan en iyi sonucu almanız için psikolog ve diyetisyen takibi ile komple bir takip hizmeti sunmaktayız.

   Saygılarımızla.

 10. Merhabalar benim boy 170 kilo 118 ne yaptıysam veremiyorum aşırı istahiştahlı değilim ama genede kilo veremiyorum bende migdeme balon taktira bilirmiyim

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Merhaba,
   Hastalarımızın obezite cerrahisi veya tedavisi yöntemlerine uygunluğunu ve en uygun yöntemin hangisi olacağını onları detaylı değerlendirerek belirliyoruz. Değerlendirme için 02122340001 veya 05524131143 nolu telefonlardan ekibimize ulaşabilirsiniz.

   Görüşmek üzere

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Burak bey merhaba,
   Mide balonu obezitenin ameliyatsız, ancak geçici bir tedavi yöntemidir. Ameliyat sınırının altında olan, ya da ameliyatı riskli olup kilo kaybı hedeflenen hastalar için önerilebilir. Dolayısıyla bu yöntemi ameliyatlarla kıyaslamak doğru olmaz.
   Sağlıklı günler dileriz.

 11. Zeynep kasapoğlu

  Merhaba emziren bir anneyim mide balonu taktırabilir miyim? 36 yasında 1.62 boyum ve 105 kiloyum

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Merhaba,
   Doğumunuzun üzerinden ne kadar geçti bilmiyorum. Dolayısıyla sizi değerlendirmemiz gerek. Bu amaçla 02122340001 veya 05524131143 nolu telefonlardan ekibimize ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.

 12. Merhaba
  47 yaşındayım 165 boyum 85 kilom bu operasyonu çok istiyorum ama
  Okuduğum yan etkilerine göre ilk bir hafta kusma mide krampları yaziyor
  Yuksek miyobumdan dolayı yaptırdığım lazer yani çizdirme operasyonunun yan etkisiyle retinamda delikler oluşmuş ve doktorum kesinlikle kusmamaya çalis dedi
  Bu operasyonu yaptırınca bana nasıl yardımcı olursunuz

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Ayten hanım merhaba,
   Size yardımcı olamayız, çünkü zaten obezite cerrahisine uygun değilsiniz. Ancak ameliyatsız yöntemlerle ilgili koordinatörlerimizle görüşebilirsiniz.
   Sağlıklı günler dilerim.

 13. Merhaba
  Genetik mi bilmiyorum ama annem ve abim ülser hastası. Ben açlık ağrısı çekiyorum. Midem bulanıyor, bazı yiyecekler midemi ağrıtıyor. 12 parmak bağırsağı ülseriysem mesela?? Yani midemde bi hastalık varsa balon işlemi yapılmadan operasyon sona mı eriyor?

  2. sorum da şu, tüp mide ameliyatı sonrası olan deri sarkmaları, mide balonundan sonra da oluyor mu?

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Gül hanım merhaba,
   Son sorunuzdan başlayayım. Zayıflama sonrası olan deri sarkmaları hastanın deri kalitesi, genetiği, verilen kilo miktarı ve yağın nerelerde toplandığıyla ilişkilidir. Bu nedenle, balon tedavisinden sonra çok ciddi bir sarkma beklenmez. Balon uygulaması öncesi endoskopi yapılması şarttır. Burada balon yerleştirilmesine engel bir durum tespit edilirse öncelikle onun çözülmesi gerekir. Ülser saptandığında 4 haftalık bir ilaç tedavisi sonrası mide balonu yerleştirilebilir.
   Sağlıklı günler dilerim.

 14. 106 kiloyum 1.60 boyundayim safra kesesi ameliyati oldum reflum var ve mide balonu yaptrmak istiyorum yaptirabilir miyim?

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Sibel hanım merhaba,
   Reflüsü olan hastalarda mide balonunun tolere edilmesi zordur. Ayrıca siz bu değerlerle obezite cerrahisini hakediyorsunuz. Değerlendirme ve randevu için koordinatörlerimize ulaşabilirsiniz.
   Sağlıklı günler dilerim.

 15. Merhabalar. Ben 1.70 boyunda ve 82 kiloyum. Mide balonu yaptirabilir miyim? Ayrica kabin memuruyum. 3 ya da 4 aylik surecte ucmam da bir sikinti olur mu acaba?

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Eda hanım merhaba,
   Mide balonu uygulaması yapılabilir. İlk 1 hafta dışında uçmanızda herhangi bir sorun yoktur. Detaylı değerlendirme için 02122340001 veya 05524131143 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.
   Görüşmek üzere

 16. Tuğba ceylan

  Meraba murat bey bn 20 yaşındayım boyun 1:75 kılom 90 ,muaneye gelındıkden ne kadar sonra balon takma işlemi yapılıyo

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Tuğba hanım merhaba,
   Midenizde herhangi bir problem bulunmaması durumunda ve aç gelmeniz kaydıyla, geldiğiniz gün dahi planlama yapılabilir. Ya da isterseniz görüşme sırasında işlem günü ayrıca saptanabilir. Detaylı değerlendirme için 02122340001 veya 05524131143 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.
   Görüşmek üzere

 17. Merhaba, 27 yaşındayım. 180 boyum 83 kiloyum. Sürekli kilo alıp veren bir yapım var. 110kilodan 68 kiloya inmiştim. Tekrar geri aldım. Balon taktırmayı düşünüyorum. Gastritim var. Uygun olur mu? Şimdiden teşekkür

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Handan hanım merhaba,
   Balon yerleştirme işleminden önce endoskopi yapıyor, midenizde işleme engel bir problem saptanmadıysa uygulama yapıyoruz. Detaylı değerlendirme için 02122340001 veya 05524131143 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.
   Görüşmek üzere

 18. Merhaba 39 yaşındayım 110 kilo 1.82 boyundayım karaciğeri de aşırı yağlanma olduğu için 3 kez akut pankreatit geçirdim ayrıca yüksek tansiyon hastası olduğum için ilaç kullanıyorum kilo endeksin 34.2 balonun bana yararı olurmu fiyatı nedir ve tel. Numarası verirmisinz

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Merhaba,
   Bence sizi obezite cerrahisi için değerlendirmek daha uygun olacaktır. Detaylı değerlendirme için 02122340001 veya 05524131143 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.
   Görüşmek üzere

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Murat bey merhaba,
   Doğru. Balon işlemi sonrası beslenme ile ilgili kaba bilgilere sitelerimizden ulaşabilirsiniz. Detaylı ve kişiye özel bir diyet desteği ise bariatrik diyetisyenimizce verilecektir.
   Sağlıklı günler dileriz

 19. merhaba . 158 boy 95 kiloyum. balon taktırmayı düşünüyorum. sizce uygun bi aday mıyım ? ve fiyatı nedir ?

  1. Op. Dr. Murat Üstün

   Hatice hanım merhaba,
   Vücut kitle indeksiniz 38, dolayısıyla aslında değerlendirmek kaydı ile obezite cerrahisine de uygun bir aday olabilirsiniz. Daha detaylı değerlendirme, seçenekler ve fiyat bilgisi için 02122340001 veya 05524131143 nolu telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.
   Görüşmek üzere

 20. hocam merhaba 22 yasındayım genel kilom 72-69, boy 1.72 balon için ücret nedir çok merak ediyorum, 55 kilo olmak istiyorum

  1. Op Dr Murat Üstün

   Sena hanım merhaba,
   İnternet üzerinden fiyat bildirimi yasaktır. 05524131143 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.
   Görüşmek üzere.

 21. Merhaba
  Ben 162 boyundayım ve kilom 90. Yasım 31. Son 7 yıldır aynı kilolarda geziyorum, diyet yapıyorum sonra bırakıp yine kilo alıyorum. Mide küçültme amaliyatından korktuğum için mide balonunu düşünüyorum. Lütfen yardımcı olun hangisi benim için daha uygun. Antalya da bu işi yapan bildiğiniz bir doktor var mı? Mide küçültme amaliyatı mı daha riskli yoksa mide balonu mu. Ve hangisi daha kesin çözüm. Ben diyet yapmaktan bıktım artık iştahım çok fazla. Lütfen yardımınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler

  1. Op Dr Murat Üstün

   Ezgi hanım merhaba,
   Bu ikisi tamamen farklı sınıflarda işlemlerdir. Mide balonu obezitenin geçici tedavisinde kullanılan ve ameliyat sınırının altında hastalar için uygun olan bir yöntemdir. Sizin BMI değeriniz oldukça yüksek. Detaylı değerlendirmek kaydıyla cerrahi adayı da olabilirsiniz. Detaylı değerlendirme ve bilgi için 02122340001-05524131143-05324131143 nolu telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.
   Faydalı olabilmek dileğiyle

 22. Merhaba yaşım 23 boyum 1.60 kilom 80 bebek tedavisi görüyorum 1 senedir ve doktorum tek sorunumun kilom olduğunu söylüyor ama bir türlü veremiyorum midemde gastrit var ilaç kullanıyorum 3 senedir hiç bi dekilde geçmiyor. Balon taktirabilir miyim ?

  1. Op Dr Murat Üstün

   Seval hanım merhaba,
   Endoskopik değerlendirmede bir sorun saptanmadığı taktirde mide balonu uygulamasına bir engel yoktur. Detaylı bilgi ve değerlendirme için 05524131143 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.
   Görüşmek üzere

  1. Op Dr Murat Üstün

   Betül hanım merhaba,

   Balon için uygun görünüyorsunuz. İnternet üzerinden fiyat bildirimi yasaktır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için 05524131143 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Görüşmek üzere

  1. Op Dr Murat Üstün

   Merhaba,
   MS obezite cerrahisi için engel değildir. Ancak özellikle beslenme ile ilgili bir takım detaylara hakim, MS hastalarında obezite cerrahisi tecrübesi olan merkezleri tercih etmenizi öneririm. Detaylı bilgi ve değerlendirme için 05524131143 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.
   Sağlıklı günler dilerim.

 23. Merhaba mide balonu emziren annelere uygulanıyor mu? 1.70 boy, 78 kiloyum zayıflayamıyorum. Önerirmisiniz acaba?

  1. Op Dr Murat Üstün

   Kumsal hanım merhaba,

   Mide balonu uygulaması anestezi altında yapılmaktadır ve anestetik maddeler süte geçerler. Bebeğinizin kaç aylık olduğunu bilmiyorum, ama ilk 9 ayı geçtiyseniz birkaç günlük süt stoklayarak uygulamayı yaptırabilirsiniz. Aksi halde gerek bebeğinizin beslenmesi, gerekse sizin hormonal dengenizin tam olarak normale dönmesi için beklemenizi öneririm.Daha detaylı değerlendirme ve bilgi için 05524131143 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Sağlıklı günler dilerim.

 24. Merhaba;
  2014 yılında 108 kiloydum ciddi sağlık sorunlarım vardı kilo vermem gerekliydi mide küçültme ameliyatı olmak istemiştim fakat sağlıklı ve zorunda olduğum bir yöntem gibi gelmediğinden mide balonu tedavisini tercih ettim. 2014 yılında mide balonu tedavisi gördüm 75 kiloya indim. Belki ameliyatı tercih etsem çok daha fazla kilo verebilirdim. Şuan 82 kiloyum hala daha istediğim ve benim için sağlıklı olacak kiloda değilim. İşlemin üzerinden 4-5 yıl geçti tekrardan mide balonu tedavisi götmek istiyorum. Fakat bu işlemi ikinci kez yapmak bir problem oluşturur mu öğrenmem gerekli. 20 kilo daha vermem gerekiyor. İkinci kez uygulanması bir risk veya tehlike barındırır mı, barındırıyorsa nelerdir? Bilgilendirebilirseniz çok sevinirim.

  1. Op Dr Murat Üstün

   Betül hanım merhaba,
   Balon uygulaması tekrarlanabilir bir yöntemdir. Hele 4-5 yıl sonra tekrarlanması hiçbir sıkıntı yaratmaz. Bu arada, balon tedavisiyle 108’den 75’e inmeniz ve bunu korumanız da büyük başarı. Dolayısıyla ikinci bir işlemle kalan 20 kilonuzu vermeniz de büyük olasılıkla mümkün olacaktır. Detaylı bilgi ve planlama için 05524131143 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.
   Görüşmek üzere…

 25. Iyi günler 38 yaşında 163 boyum ve 102 kıloyum ameliyattan korktuğum için bu yöntemi istiyorum uygun olurmu ayrıca mide balonu ve mide botoksu aynı seylermi

  1. Op Dr Murat Üstün

   Feyza hanım merhaba,
   Boy ve kilonuzdan hesaplanan vücut kitle indeksine göre, asıl hakkettiğiniz obezite cerrahisi. Cerrahinin avantaj, dezavantaj ve riskleri hakkında sizi detaylıca bilgilendirdikten sonra korkunuzun kalacağını zannetmiyorum 🙂 Ancak elbette yine de mide balonu ya da botoksunu da bir seçenek olarak düşünebilirsiniz. Hayır, bu ikisi çok farklı işlemler. Botoksla ilgili bu makaleyi öneririm: https://drmuratustun.com/mide-botoxu-nedir-mideye-botoks-nasil-yapilir-1/ Kişiye özgü değerlendirme ve bilgi için 05524131143 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.
   Sağlıklı günler dilerim.

 26. Merhabalar ben 1.82 boyundayım
  108 kiloyum ortalama 80 kilo olmak istiyorum sizce kaç aylık balon taktırmalıyım 6 aylıkmı 12 aylıkmı son olarak ölüm riski varmı
  Birde zaten balon işdahımızı kapatmıyormu nasıl dikkat etmemiz gerek

  1. Op Dr Murat Üstün

   Merhaba,
   Kişisel görüş ve tecrübeme göre 6 aylık olanı öneriyorum. Mide duvarları belli bir süre sonra alışıyor. İdeali, eğer hasta fayda gördü ve tedavinin uzatılmasını talep ediyorsa birkaç ay mideyi dinlendirip ikinci bir balon yerleştirmek olabilir. Balonla ölüm riski yok denecek kadar azdır. Ancak tıbbi hata ile meydana gelebilir, beklenen bir durum değildir.

 27. Merhaba ben 24 yaşındayım boyum 160 kilom 71 herşey denedim akupunktur diyet spor herbilafe kim ne derse onu yaptım sonra akışına bıraktım ölmüş dedim yine veremedim ve şuan nisanliyim bende mide balonu konusunda fikir almak istiyorum endiseliym 15 kilo fazlam var boyuma göre ve acaba evlendikten sonra ckartildgnda hamilelile bir risk tasirmiyim

  1. Op Dr Murat Üstün

   Leyla hanım merhaba,
   Balon uygulaması için uygun görünüyorsunuz. Balon vücudunuzda hiçbir kalıcı etkiye yol açmaz. Dolayısıyla çıkarıldığında herhangi bir risk söz konusu değildir. Detaylı bilgi ve değerlendirme için 05524131143 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.
   Sağlıklı günler dileriz.

 28. Merhaba dr bey

  Kilom 77 boyum 1.64 Ev son iki Goldie kilo vermeye calisiyorum ama 5 adagi 5 yukari seklinde defame ediyor Yasam 39 Ev hazing sonunda dugunum var ideal kiloma ulasmak istiyorum bu ozel gundur. Sizce uygun bir Adaymiyim mide balonu icin?

  1. Op Dr Murat Üstün

   Filiz hanım merhaba,

   Mide balonu için uygun bir adaysınız. Detaylı değerlendirme ve bilgi için 05524131143 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Görüşmek üzere

  1. Op Dr Murat Üstün

   Merhaba SU,
   Vermek istediğiniz kilo için mide balonu uygulaması uygun olabilir. Değerlendirme için 05524131143 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.
   Görüşmek üzere…

 29. Merhaba boyum 1.56 kilom 76. Kilom boyuma göre çok fazla aslında sorunum daha çok bölgesel basenlerimden şikayetçiyim ama bu gibi operasyonlarda vücuttaki bütün fazlalıklar gidiyo. Mide balonunun fiyatını öğrenmek istiyorum şimdiden teşekkür ederim. İyi günler.

  1. Op Dr Murat Üstün

   Merhaba Şükran hanım,
   Vücut kitle indeksiniz itibarıyla mide balonu sizin için uygun bir çözümdür. 05524131143 nolu telefondan bize ulaşarak detaylı bilgi ve planlama için destek alabilirsiniz.
   Görüşmek üzere

  1. Op Dr Murat Üstün

   Merhaba,
   Uygunluğunuzu sizi detaylı değerlendirerek belirliyoruz, ama ilk etapta uygun görünüyor. Bu amaçla 05524131143 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.
   Sağlıklı günler dileriz.

  1. Op Dr Murat Üstün

   Sema hanım merhaba,
   Sizi detaylı değerlendirip obezite cerrahisi seçeneklerini de tartışmayı yeğlerim. Bu amaçla 05524131143 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.
   Sağlıklı günler dilerim.

 30. Merhaba 39 yaşındayım 1.70 boy 98 mide balonu düşünüyorum
  Ama sezaryen ve kapalı safra kesesi amaliyatım
  Sırasında anastezi uygulanamadı astım hastalığım
  Nedeniyle benim gibi bir adaya nasıl işlem yapılır
  Birde inmek istediğim son kilo 75

  1. Op Dr Murat Üstün

   Merhaba,
   Mide balonu sizin için uygun görünüyor. Balon uygulaması genel anestezi ile değil, sedasyon anestezisi ile yapıldığından sorun olmayacaktır. Ama elbette sizi detaylı değerlendirmek gerekir. Bu amaçla 05524131143 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.
   Sağlıklı günler dileriz.

  1. Op Dr Murat Üstün

   Merhaba,
   Merkezlerin uygulamaları değişik olabiliyor. Biz çıkarma maliyetini 6 ay sonra çıkarma sırasında alıyoruz. Ki bu rakam sadece hastane ve Endoskopi maliyetinden ibaret oluyor.
   Sağlıklı günler dilerim.

  1. Op Dr Murat Üstün

   Merhaba,
   Öncelikle sizi değerlendirebilmek adına 05524131143 nolu telefondan direktörümüz Demet hanıma ulaşabilirsiniz.
   Sağlıklı günler dileriz.

  1. Op Dr Murat Üstün

   Açelya hanım merhaba,
   Yeme alışkanlıkları ve diyet geçmişinizi değerlendirmek gerekir. Ama bu rakamlarla balona ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Değerlendirme için 05524131143 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.
   Görüşmek üzere

 31. murat bey merhaba benim 15 yaşında bir kızım var kendisi 1.58 boyunda ve 66 kilo amacı 50 kilo olmak ama diyetisyen ile zayıflayamadı
  cerrahi yöntemlerden hangileri uygundur?

  1. Merhaba,
   Öncelikle kapsamlı bir endokrinolojik kontrolden geçirildikten sonra diyet hataları varsa saptanıp düzeltilmesi ve belki destek olarak mide balonu uygulaması önerilebilir.
   Sağlıklı günler dilerim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest