Endo Band: Kilo Kaybı için Yeni Bir Endoskopik Yaklaşım

Yayın Tarihi: 24/02/2024

Obezite, milyonlarca insanı etkileyen ve diyabet, kalp hastalığı ve kanser gibi çeşitli kronik hastalıkların riskini artıran küresel bir sağlık sorunudur. Diyet ve egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri obezitenin birinci basamak tedavisidir, ancak birçok hastada yetersiz veya sürdürülemez olabilir. Mide ve/veya bağırsakların anatomisini değiştirerek gıda alımını ve emilimini azaltan bariatrik cerrahi, şiddetli obezite ve komorbiditeleri olan hastalar için etkili bir seçenektir. Ancak bariatrik cerrahinin de bazı dezavantajları vardır, örneğin invazivlik, maliyet, komplikasyonlar ve uzun dönem beslenme yetersizlikleri.

Bu nedenle, cerrahi olmadan önemli ve kalıcı kilo kaybı sağlayabilecek alternatif yöntemlere ihtiyaç vardır. Endoskopik bariatrik tedaviler (EBT), gastrointestinal kanalı değiştirmek için ağızdan yerleştirilen esnek cihazlar kullanan umut verici seçenekler olarak ortaya çıkmaktadır. EBT’ler cerrahiye göre daha az invaziv, daha güvenli, daha ucuz ve geri dönüşümlüdür ve sedasyon altında ayaktan işlem olarak yapılabilir. Şu anda mevcut veya araştırma aşamasında olan EBT’ler arasında intragastrik balonlar, endoskopik sleeve gastroplasti, aspirasyon tedavisi ve duodeno-jejunal bypass linerler bulunmaktadır.

Endo Band: Kilo Kaybı için Yeni Bir Endoskopik Yaklaşım 1
Endo Band: Kilo Kaybı için Yeni Bir Endoskopik Yaklaşım 6

Endo Band Yöntemi Nedir?

En yeni EBT’lerden biri Endo Band yöntemidir, bu yöntem Dr. Mohamed Abeid tarafından Mısır’da geliştirilmiş ve 20211 yılında Endoscopy dergisinde yayınlanmıştır. Bu yenilikçi yaklaşım, minimal invaziv doğası ve uygun fiyatıyla kilo kaybı için umut verici bir çözüm sunmaktadır. Geleneksel bariatrik cerrahilerin aksine, bu yöntem minimal invaziv ve uygun fiyatlıdır.

Endo Band Yönteminin Mantığı ve Faydaları:

Endo Band yöntemi, kanamalı özofagus varislerinin tedavisinde yaygın olarak kullanılan endoskopik bant ligasyonu ilkesine dayanmaktadır. Teknik, gıda alımını kısıtlayan ve erken doygunluk indükleyen dar bir geçit oluşturmak için mide kardiyası, yani özofagus ve mide arasındaki birleşme noktası etrafına çok sayıda elastik bant yerleştirmeyi içerir. Bantların 4 ila 6 hafta sonra kendiliğinden düşmesi beklenir, arkalarında yara izi oluşumuyla iyileşen ülserler bırakır, bu da mide girişinin kalıcı olarak azalmasına yol açar.

Endo Band yöntemi standart bir üst endoskop ve çok bantlı ligatör cihazı kullanılarak gerçekleştirilir. İşlem yaklaşık 15 ila 20 dakika sürer ve özel bir ekipman veya eğitim gerektirmez. Uygulanan bant sayısı mide kardiyasının büyüklüğüne bağlıdır, ancak genellikle 25 ila 35 arasındadır. İşlem çoğu hastada iyi tolere edilir ve kanama, perforasyon veya enfeksiyon gibi komplikasyon riski düşüktür. En sık görülen yan etkiler geçici disfaji, göğüs ağrısı ve reflüdür, bunlar ilaçlar ve diyet değişiklikleriyleö yönetilebilir.

Endo Band: Kilo Kaybı için Yeni Bir Endoskopik Yaklaşım 2

Endo Band Kilo Kaybı için Etkili midir?

Endo Band yöntemi, kilo kaybı ve obezite ile ilişkili komorbiditelerin iyileştirilmesi açısından umut verici sonuçlar göstermiştir. Ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) 41,6 kg/m2 olan 20 hastanın katıldığı bir pilot çalışmada, Endo Band yöntemi 6 ayda ortalama %38,7 ve 12 ayda ortalama %54,2 fazla kilo kaybı (FKK) sağlamıştır. İşlem ayrıca hastaların yaşam kalitesini, kan basıncını, kan şekeri ve lipid profilini iyileştirmiştir. Çalışmada ciddi komplikasyon veya ölüm bildirilmemiştir.

Endo Band yöntemi şu anda Dr. Abeid’in liderliğinde yürütülen çok merkezli, prospektif, randomize, kontrollü bir çalışmada değerlendirilmektedir. Türkiye’de endoskopik bariatrik yöntemlerin en yenilikçi öncülerinden biri olan Dr. Murat Üstün de bu çalışmanın bir işbirlikçisidir. Dr. Üstün, her hastaya kapsamlı ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunan, obezite tedavisi için önde gelen bir merkez olan İstanbul Bariatrik Merkezi’nin kurucusudur. Dr. Üstün, intragastrik balonlar, endoskopik sleeve gastroplasti ve revizyonel endoskopik işlemler gibi çeşitli EBT’lerde geniş bir deneyim ve uzmanlığa sahiptir. Ayrıca endoskopik bariatrik cerrahinin ilerlemesine katkıda bulunmak için birçok araştırma projesi ve uluslararası işbirliklerinde de yer almaktadır.

Endo Band yöntemi, yaşam tarzı müdahaleleri ile bariatrik cerrahi arasındaki boşluğu doldurma ve obezite yönetimi için yeni bir paradigma sunma potansiyeline sahiptir. Endo Band yönteminin uzun dönem etkinliği ve güvenliğini doğrulamak ve diğer EBT’ler ve cerrahi işlemlerle karşılaştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Endo Band yöntemi, gıda alımını kısıtlayarak önemli ölçüde kilo kaybına yol açan minimal invaziv bir metoddur ve geleneksel bariatrik cerrahilerle ilişkili riskleri azaltır. Hastalar bu yöntemle önemli kilo kaybı sonuçları elde etmeyi bekleyebilir, genel sağlık ve yaşam kalitelerini iyileştirebilir.

Endo Band Yönteminin Potansiyel Komplikasyonları Nelerdir?

Endo Band yöntemi, minimal invaziv olmasına rağmen, bazı riskler ve potansiyel komplikasyonlar oluşturabilir. Bu yöntemle ilişkili bazı riskler şunlardır:

 1. Ülser Gelişimi: Aslında yöntemin felsefesi küçük ülserler oluşturmak ve iyileşme sürecidir. Mide dokusu iyileştiğinde, yara izi oluşumu nedeniyle bazı retraksiyonlar oluşur ve sonunda bitişik mukozanın elastikiyeti azalır. Nihai hedef, mide hacminde hafif bir kısıtlama sağlamak ve bunun yanında daha küçük bir gıda alımıyla erken bir doygunluk elde etmektir.
 2. Enfeksiyon: Enfeksiyonlar beklenir, ancak klinik serilerde enfeksiyon oranı çok düşüktür, çünkü mide ortamının asiditesi nedeniyle enfeksiyona doğal direnç vardır.. Takiplerde hassasiyet, hafif ateş, eritem veya hatta apse oluşumu gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Geç enfeksiyonlar belirsiz karın semptomları olarak kendini gösterebilir. Bunlar klinik çalışmalarda görülmemiştir ancak potansiyel olarak gelişebileceği varsayılabilir. O nedenle bahsetmekte fayda vardır.
 3. Perforasyon: Mide duvarı perforasyonu potansiyel olarak ciddi bir komplikasyondur, ancak bantın çoğunlukla mukozayı ve mide duvarının biraz kas tabakasını içermesi nedeniyle yine oldukça beklenmedik bir komplikasyondur. Abeid’in serisinde ciddi büyük komplikasyonlar ve perforasyonlar yoktur.
 4. Pouch Dilatasyonu: Hastanın uyumu düşükse, diğer tüm kısıtlayıcı müdahaleler gibi, mide duvarı genişleyebilir ve kilo kaybı başarısı sınırlanabilir.

Endo Band yöntemini düşünen hastaların bu potansiyel riskler ve komplikasyonların farkında olmaları ve işleme girmeden önce sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla bunları ayrıntılı olarak tartışmaları esastır.

Endo Band: Kilo Kaybı için Yeni Bir Endoskopik Yaklaşım 3
Endo Band: Kilo Kaybı için Yeni Bir Endoskopik Yaklaşım 7

Endo Band İşlemi Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Endo Band yöntemi işleminden sonra, iyileşme süreci genellikle şu adımları içerir:

 1. İşlem Sonrası Hemen Bakım: İşlem sonrası hastalar, herhangi bir komplikasyon olup olmadığı için bir iyileşme odasında izlenir. Tıbbi personel, işleme bağlı olarak rahatsızlık veya olumsuz reaksiyon belirtileri olup olmadığını gözlemler. Endo Band ayaktan yapılan bir işlemdir, ancak bazen hastalarımızın güvenliği ve rahatlığı için ilk gün hastanede tutmayı tercih ederiz.
 2. İşlem Sonrası Talimatlar: Hastalar, kendilerine işlem sonrası nasıl bakacaklarına dair özel talimatlar alacaklardır. Bu, diyet, ilaç, fiziksel aktivite ve yeme veya içme ile ilgili herhangi bir kısıtlama konusunda rehberlik içerebilir.
 3. Evde İyileşme: İlk iyileşme döneminde evde birinin yardımcı olması tavsiye edilir. Hastalar bazı rahatsızlıklar veya yeme alışkanlıklarında değişiklikler yaşayabilir ve destek almak faydalı olabilir.
 4. Günlük Aktivitelere Dönüş: Endo Band yönteminden iyileşme genellikle hızlıdır, çoğu hasta birkaç gün içinde günlük aktivitelerine devam edebilir. Ancak, sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından verilen işlem sonrası yönergeleri izlemek, optimal iyileşme için esastır.

Endoskopik sleeve gastroplasti, benzer bir minimal invaziv kilo kaybı işlemi de, minimal invaziv doğası nedeniyle hızlı bir iyileşme süreci içerir, komplikasyon riskini azaltır ve hastaların günlük aktivitelerine hızla dönmelerini sağlar.

Endo Band İşleminden Sonra Bilmeniz Gerekenler:

Endo Band yöntemi işleminden sonra, normal aktivitelere devam etmeden önce beklemeniz önerilir. İşte arama sonuçlarına dayanan genel yönergeler:

 1. Aktivite Kısıtlamaları:
  • Sürüş: İşlemden sonra en az 24 saat veya herhangi bir sedatifin etkisi geçene kadar araç kullanmaktan kaçının.
  • Fiziksel Aktivite: Eve geldiğinizde hemen yürümeye başlayın, ancak birkaç gün boyunca zorlayıcı aktivitelerden kaçının. Dayanıklılığınıza göre aktivite seviyenizi kademeli olarak artırın.
 2. Diyet:
  • Endo-Band işleminden sonra aynen obezite cerrahisinde uygulanan diyet şemasına bağlı kalmanız istenecektir. Bu da ilk 2 hafta sıvı, sonraki 2 hafta püre gıdalardan oluşur. 1. Aydan sonra katı gıdaları deneyebilirsiniz. Toleransınıza göre normal bir diyete devam edin, ameliyat günü hafif öğünlerle başlayın. ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının verdiği diyet yönergelerine uyun.
 3. İşlem Sonrası Bakım:
  • Birkaç hafta boyunca bol, bağlayıcı olmayan kıyafetler giyin ve ağır kaldırmaktan kaçının.
  • Kabızlık yaşarsanız bazı bitkisel ilaçlar veya Dulcolax gibi ilaçlar kullanın.
 4. Takip:
  • Sağlık hizmeti sağlayıcılarınızla planlanan takip randevularına katılın.
  • Herhangi bir olağandışı semptom veya endişeyi derhal bildirin.

Bu önerileri izlemek, Endo Band yöntemi işleminden sonra sorunsuz bir iyileşme ve optimal sonuçlar sağlamak için esastır.

Endo Band İşleminden Sonra Egzersiz Önerileri Nelerdir?

Endo Band yöntemi işleminden sonra iyileşme döneminde, iyileşmeyi teşvik etmek ve genel sağlığı korumak için uygun egzersizler yapmak esastır. İşte arama sonuçlarına dayanan bazı önerilen egzersizler:

 1. Yürüyüş: Yürüyüş, iyileşmenin erken aşamalarında faydalı olabilecek düşük etkili bir egzersizdir. Dolaşımı artırır, kan pıhtılarını önler ve genel iyileşmeye yardımcı olur.
 2. Direnç Bandı Antrenmanı: Direnç bantları kullanmak, çeşitli kas gruplarını kademeli olarak güçlendirmeye yardımcı olabilir. Bu bantlar sürekli bir gerilim sağlar ve kontrollü hareketlere izin verir, bu da onları post-operatif egzersiz rutinleri için uygun kılar.
 3. Sabit Bisiklet: Sabit bisiklet, vücuda aşırı yük binmeden kalp atış hızını yükselten güvenli ve düşük etkili bir egzersiz sağlar. İyileşme sürecinin başında dahil edilmesi kolay ve hızlı bir egzersizdir.
 4. Vücut Ağırlığı Egzersizleri: Temel vücut ağırlığı egzersizleriyle başlamak, vücudu aşırı yormadan güç ve esneklik kazandırmaya yardımcı olabilir. Bu egzersizler bireysel kondisyon seviyelerine göre uyarlanabilir ve tolere edildiği ölçüde kademeli olarak artırılabilir.
 5. Yoga: Yoga, esnekliği artırmaya, kasları sıkılaştırmaya ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Yoga, nefes almayı, duruşu ve dengeyi iyileştiren çeşitli pozisyonlar içerir. Yoga yaparken vücudunuzu zorlamayın ve rahatsızlık hissederseniz durun.

Endo Band Yöntemi İşleminden Sonra Herhangi Bir Egzersiz Rejimine Başlamadan Önce Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarıyla Görüşmenin Önemi

Endo Band yöntemi işleminden sonra herhangi bir egzersiz rejimine başlamadan önce sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla görüşmek önemlidir. Böylece aktivitelerin güvenli ve bireysel iyileşme ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan emin olabilirsiniz.

Endo Band Yönteminin Diğer Bariatrik İşlemlere Göre Avantajları Nelerdir?

Endo Band yöntemi, diğer bariatrik işlemlere göre birçok avantaj sunmaktadır:

 1. Güvenlik Profili: Endo Band yönteminin çok çekici bir güvenlik profili vardır, çoğu komplikasyon hayatı tehdit etmeyen ve cerrahi dışı veya laparoskopik olarak yönetilebilen türdendir.
 2. Minimal İnvazivlik: Bu teknik son derece minimal invazivdir, hastalar için daha hızlı iyileşme süreleri ve daha az komplikasyon sağlar.
 3. Uygun Fiyat: Endo Band yöntemi, kilo kaybı çözümleri arayan bireyler için en uygun fiyatlı seçenektir, intragastrik balon tedavilerinden bile daha ucuzdur.
 4. Ayarlanabilirlik: Silikon bant sayısının ayarlanması, kilo kaybı sonuçlarını optimize etmek için kişiselleştirilmiş ayarlamalara izin verir.
 5. Umut Verici Kilo Kaybı Sonuçları: LRYGB veya sleeve gastrektomi gibi diğer bazı işlemler kadar fazla kilo kaybı sunmasa da, Endo Band yöntemi minimal morbidite ile oldukça iyi kilo kaybı sonuçları sağlar.
Endo Band: Kilo Kaybı için Yeni Bir Endoskopik Yaklaşım 4
Endoscopic Bariatric Methods

Sonuç:

Endo Band yöntemi, kilo kaybı tedavilerinde umut verici bir ilerleme temsil eder, hastalara sağlık hedeflerine ulaşmak için güvenli, etkili ve uygun fiyatlı bir seçenek sunar. Dr. Abeid ve Dr. Murat Üstün gibi uzmanların öncülüğünde, bu teknik endoskopik bariatrik tedaviler alanında dünya çapında bir devrim yaratmaya hazırdır.

Endo Band yöntemi, Laparoskopik Ayarlanabilir Gastrik Bantlama (LAGB) ve Endoskopik Sleeve Gastroplasti’den farklıdır. LAGB, mide üst kısmına ayarlanabilir bir bant yerleştirerek küçük bir kesecik oluşturmayı içerirken, Endoskopik Sleeve Gastroplasti mideyi dış kesik olmadan boyutunu azaltmak için dikmeyi içerir. Endo Band ne çıkarma ne de dikiş içerir.

Türkiye’de endoskopik bariatrik yöntemlerin öncülerinden biri olan Dr. Murat Üstün, Endo Band yöntemi üzerine uluslararası çok merkezli bir çalışmada yer almaktadır, bu da kilo kaybı tedavilerindeki küresel kabulünü ve etkinliğini vurgulamaktadır. Bu yenilikçi yaklaşım, obezite ile mücadele eden bireylere güvenli ve etkili bir çözüm sunar, minimal invazivliği ve kilo yönetiminde umut verici sonuçları vurgular.

Sonuç olarak, Endo Band yöntemi, diğer bariatrik işlemlere göre güvenliği, minimal invaziv doğası, uygun fiyatı, ayarlanabilirliği ve umut verici kilo kaybı etkileriyle öne çıkmaktadır.

Kaynaklar:

1 Abeid M, Elshobaki M, Elshobaki A, et al. Endo Band: a novel endoscopic approach for weight loss. Endoscopy. 2021;53(02):E43-E44. doi:10.1055/a-1318-8674

Yazar: Op Dr Murat Üstün

Dr. Murat Üstün is the Lead Bariatric Surgeon at IBC - Istanbul Bariatric Center. Dr Murat Üstün has made a commitment to every patient's well-being and safety, a goal that is also pursued by our staff and medical professionals that are at your service, this is part of the excellence equation. Dr Murat Üstün and the Istanbul Bariatric Center team perform medical procedures, including gastric bypass, sleeve gastrectomy, adjustable gastric band, and biliopancreatic diversion with duodenal switch. While performed differently, all of these procedures help patients lose weight by limiting how much food the stomach can hold as well as the patient’s absorption of nutrients. Surgeries are performed at a JCI accredited Hospital. The Joint Commission International works to improve safety at health care facilities domestically and globally. Accreditation ensures facilities are up to date, physicians are board-certified, plans for follow-up care are in place, risks of traveling after surgery are outlined, and more.

Tüm Yazıları →

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp