BarrX Ablasyon Tedavisi:  Barrett Özofagusun Endoskopik Çözümü

Yayın Tarihi: 17/03/2023

Barrett Özofagus Nedir?

Yemek borusu sıvı ve gıdaları ağzınızdan mideye taşıyan tüp şeklinde bir organdır. Yemek borusunun içini kaplayan mukoza adı verilen tabaka ile, mideyi kaplayan mukoza birbirinden farklıdır. Barrett özofagus adı verilen durumda, yemek borunuzu kaplayan normal mukoza, normalde yemek borusunda bulunmayan ve barsaklardakini andıran bir tabakayla yer değiştirir. Bu nedenle bu duruma intestinal metaplazi (barsağa benzer dönüşüm) de denilmektedir.

Barrett Özofagus Nedenleri ve Risk Faktörleri Nelerdir?

Barrett özofagusun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak Barrett özofagus tanısı alan bir çok kişinin GERD, yani gastroözofageal reflü öyküsü bulunmaktadır. Reflü hastalığı ya da GERD, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması ile oluşan bir hastalıktır. En önemli belirtisi boğaz ya da göğüs kemiği arkasında yanma hissi, ya da heartburn denen belirtidir.

Eğer bu reflü uzun süre devam ederse, zaman içerisinde mide asidi ve safra yemek borunuzun iç tabakasını zedeler. Eğer bu hasar ciddi derecedeyse zamanla Barrett özofagus gelişir. Barrett özofagus gelişen kişiler sıklıkla 40 yaş üstü, erkek, obez ya da fazla kilolu kişilerdir.

Barrett Özofagus ve Sleeve Gastrektomi İlişkisi

Sleeve gastrektomi adayları arasında GERD yani reflü hastalığı oranlarının % 30-60 arasında olduğu saptanmıştır. Tüp mide ameliyatından sonra hastaların çoğunda reflü belirtileri artış göstermektedir. 

Reflü belirtileri olan hastaların endoskopi sonuçlarında % 5-15 arasında Barrett Özofagus tespit edilmiştir. Ayrıca tüp mide ameliyatını izleyen 10 yıllık süreçte mide fıtığı gelişme riskinin % 45 ve Barrett özofagus gelişme riskinin % 15 olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle ameliyat öncesinde halihazırda mide fıtığı veya Barrett özofagusu olan kişilerde tüp mide ameliyatı kontrendikedir, yapılmamalıdır. 

Ancak biliyoruz ki, obezite cerrahisinin sürüm mantığıyla uygulanmaya başladığı ülkemizde, pek çok cerrah ameliyat öncesi endoskopi dahi yapmadan tüp mide ameliyatı uygulamaktadır. Bu da, ilerleyen yıllarda çok sayıda tüp mideli hastada reflü ve Barrett özofagus sorunuyla karşılaşacağımızı düşündürmektedir. Keza Genco’nun 2017 tarihli yayınında da, tüp midenin uzun vadede belirti versin vermesin, reflü ve Barrett özofagus oranlarında artışa yol açtığı, bu nedenle ameliyat sonrasında endoskopik kontrollerin önemli olduğu bildirilmiştir.

Barrett Özofagus Tanısı Nasıl Konur?

Sağlıklı ve sağlıksız özofagus
BarrX Ablasyon Tedavisi:  Barrett Özofagusun Endoskopik Çözümü 4

Tanı sürecinde endoskopi denilen, ağzınızdan ucunda bir ışık kaynağı ve kamera olan ince bir cihazla girilerek tüm üst sindirim sisteminin incelendiği işlem gereklidir. Endoskopi işlemi hafif anestezi altında yapılır ve herhangi bir şey hissetmezsiniz. Endoskopi işlemi sırasında yemek borunuzun alt kısmındaki mukozada renk değişimi olup olmadığı incelenir. Eğer burada turuncu renkli Barrett özofagus şüphesi olan alan izlenirse küçük doku örnekleri, yani biopsi alınabilir. Alınan doku örnekleri patoloji laboratuarında incelenerek intestinal metaplazi veya kanser öncülü değişiklikler olup olmadığı araştırılır. Eğer prekanseröz doku saptanırsa bu duruma displazi adı verilir.

Barrett Özofagusun Tedavisi Nasıldır?

Barrett Özofagus tedavisinde displazinin olup olmadığına göre farklı tedavi seçenekleri vardır. 

Displazi Olmayan Vakalarda Tedavi

İlaç Tedavisi: Displazi yoksa Barrett Özofagus aynen reflü hastalığı gibi tedavi edilebilir. Bu ilaçlar mide asidinizi azaltarak belirtilerinizin hafifletilmesine yardım edebilir. Aynı zamanda yemek borusundaki tahrişi de önlerler. Eğer ilaçlar şikayetlerinize faydalı olmuyorsa reflü ameliyatı önerilebilir. İlaçlar Barrett özofagusu iyileştirmezler. Ancak ilerlemesini yavaşlatabilirler. Bu nedenle displaziniz yoksa bile en geç 5 yılda bir endoskopik kontrolle durumunuzun kontrol altında tutulması gerekir. Ancak, Barrett’i doğrudan ortadan kaldırma olanağı sunan BarrX tedavisi de önerilebilir.

Displazinin Tedavisi

Eğer displazi varsa Barrett Özofagus tedavisi farklı olacaktır. Displazinin derecesi hafiften ileri dereceye kadar olabilir. Bu derece ilerledikçe kanser riski artmaktadır. 

Düşük Dereceli Displazi: Bu derecede hücreler bazı kanser öncülü değişimler gösterirler. Bu hücrelerin kansere dönüşme riski nispeten düşüktür. Ancak düşük dereceli displazi olan alan büyüdükçe kansere dönüşme riski de artmaktadır.

Ağır Displazi: Bu derecede hücreler pek çok kanser öncülü değişim gösterirler. Bu hücrelerin kanser hücrelerine dönüşme riski çok yüksektir. Bu aşamada iki tedavi seçeneği endoskopik ve cerrahi tedavilerdir.

Endoskopik Tedavi Nasıldır?

Endoskopik tedaviler kanser öncüsü olan anormal dokuların yemek borusu çıkarılmadan öldürülmesi veya çıkarılması esasına dayanır. Endoskopik tedavi seçenekleri şunlardır:

  • EMR (Endoskopik Mukozal Rezeksiyon): Endoskopi sırasında anormal dokusu kaldırmak için doku altına serum enjekte edilir. Ardından bu anormal doku özel aletlerle traşlanarak patoloji laboratuarına gönderilir.
  • Radyofrekans Ablasyon Tedavisi (RFA): Bu işlem sırasında yemek borunuza özel bir cihazla girilir. Bu cihaz kısa süreli ve yoğun radyo dalgaları aracılığıyla ısı üreterek anormal dokuları öldürür. 
  • Cryoablasyon (Dondurma Tedavisi): Bu işlem sırasında çok soğuk sıvı ve gaz kullanılarak anormal dokuların öldürülmesi sağlanır.
  • Fotodinamik Tedavi (PDT): Bu işlem sırasında anormal hücreleri ışığa aşırı duyarlı hale getirilen bir madde enjekte edildikten sonra kırmızı lazer ışığıyla anormal hücrelerin öldürülmesi sağlanır.

Cerrahi Tedavi:

Cerrahi tedavi yemek borusunun veya hasarlı bölümlerinin çıkarılmasını içerir. Buna özofajektomi ameliyatı denir. 

Barrett Özofagus’tan Sonra Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Barrett özofagus tanısı aldıysanız tedaviye ek olarak bazı yaşam tarzı değişikliklerini de gerçekleştirmeniz faydalı olacaktır. Bunlar:

  • Yemeklerden sonra uzanmayın. Bu sayede mide asidinin ve içeriğinin yemek borusuna geri kaçması engellenecektir.
  • Yatmadan en az 2-3 saat önce yemeyi bırakın
  • Asid üretimini arttıran gıdalardan, kahve, çay, soda, çikolata, süt, karabiber, domates ve domates sosları, alkol gibi yiyecek ve içeceklerden kaçının.
  • Yatağınızın baş kısmını yükseltin
  • Büyük öğünlerden, yağlı gıdalar, kızartmalar ve işlenmiş et ürünlerinden kaçının

BarrX Ablasyon Tedavisi Nedir?

BarrX Ablasyon Tedavisi Barrett özofagus tedavisinde kullanılan endoskopik bir yöntemdir. BarrX Ablasyon Tedavisi anormal hücreleri öldürmek için radyofrekans enerjisi kullanır. Anormal hücreler öldürüldükten sonra iyileşmeyle birlikte onların yerini sağlıklı ve yeni hücreler alır.

BarrX Ablasyon Tedavisi Başarı Oranı Nedir?

BarrX ablasyon tedavisiyle hastalığın kansere ilerleme riskinin % 94 azaltılabildiği saptanmıştır.Yemek borusu kanseri gelişen kişilerin % 81’inin 5 yıl içinde hayatını kaybettiği düşünülürse bu risk düşüşünün önemi anlaşılacaktır.

BarrX Ablasyon Tedavisi, Nasıl Hazırlanmalısınız?

Eğer kullandığınız ilaçlar varsa bazılarının kesilmesi gerekebilir. Örneğin kaln sulandırıcı kullanıyorsanız, kullanma nedeninize göre ilacı kesmeniz gerekip gerekmediğine karar verilecektir. Yine diyabetle ilgili ilaçlar kullanıyorsanız bunların kesilmesi veya doz değişikliğine gidilmesi gerekebilir. Bu arada, her türlü reçetesiz ilaç veya bitkisel ürün kullanımı konusunda da bizi mutlaka bilgilendirmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Takibinde olduğunuz bir hekim varsa mutlaka bizimle iletişim bilgilerini paylaşın veya onlardan bir mektup alın. Örneğin bir kalp piliniz varsa veya daha önce kalp krizi, inme, nöbet vb geçirdiyseniz mutlaka doktorunuzu karar verdiğiniz tedavi hakkında bilgilendirip görüş ve önerilerini alın.

Endoskopik işlem anestezi altında yapılacağından eve dönüşünüz için mutlaka bir organizasyon yapın, mümkünse bir yakınınızla gelin. İşlem sonrasına herhangi bir iş, toplantı vb planlamayın.  

İşlemden 3 gün önce bizim tarafımızdan aranacaksınız ve son hazırlıklarla ilgili bilgilendirileceksiniz. İşlemden hemen önceki gün akşam yemeğinde hafif ve mümkünse sıvı, posasız gıdalar tüketin. Akşam yemeğinden sonra hiç bir gıda tüketmeyin. Gece yarısına kadar bolca su tüketebilirsiniz. İşlem sabahı aç ve susuz olarak gelmelisiniz. 

Kontakt lens takıyorsanız gözlükle gelmeyi tercih edin. Mümkünse tırnaklarınızdaki ojeyi çıkarın. Değerli hiçbir takı, kredi kartı, mücevher bulundurmayın. 

Evde kullandığınız ilaçların dozlarını da içeren bir listeyi yanınızda bulundurun. Herhangi bir astım spreyi kullanıyorsanız yanınızda getirin. 

BarrX Ablasyon Tedavisi İşlemi

BarrX Ablasyon Tedavisi:  Barrett Özofagusun Endoskopik Çözümü 2
BarrX Ablasyon Tedavisi:  Barrett Özofagusun Endoskopik Çözümü 5

İşlem sırasında ameliyathaneye alınacaksınız. Kalp atımınız, tansiyonunuz ve solunumunuz takip için monitorize edilecek. Dilinizi ve dişlerinizi korumak için bir ağızlık yerleştirilecek ve ardından anestezi verilerek uykuya dalacaksınız. İşlem önce tanısal endoskopi ile başlayacak, ardından toplam 30-60 dk süren ablasyon işlemine geçilecektir.

BarrX Ablasyon Tedavisi Sonrası

İşlemden sonra tamamen ayılana kadar ayılma odasında kalacaksınız. Burada tansiyon, kalp atımı, solunum, ateş gibi değerleriniz takip edilecek. Bu arada damar yolunuzdan sıvı verilecek. İyice kendinize geldiğinize emin olunduktan sonra önerilerle taburcu olabilirsiniz.

İşlemden sonraki ilk günlerde hafif boğaz ağrısı, göğüste rahatsızlık hissi, yutkunmada ağrı, bulantı veya bazen kusma görülebilir. Bu belirtilerin her gün daha iyiye gitmesi beklenir. Bu arada kullanmakta olduğunuz diğer ilaçlarınızla ilgili ekibimiz sizi bilgilendirecektir. 

İşlemden sonraki ilk 24 saatte kesinlikle alkol almamalısınız. İşlemden sonraki ilk 2 gün sıvı ve yumuşak gıdalar tüketmelisiniz. Bu konuda diyetisyenimiz sizi yönlendirecektir. 3. Günden itibaren tolere etmenize göre normal gıdalara geçebilirsiniz. 

Kaynaklar:

1-Does Laparoscopic Sleeve Gastrectomy lead to Barrett’s esophagus, 5-year esophagogastroduodenoscopy findings: A retrospective cohort study Ann Med Surg (Lond). 2021 Feb; 62: 446–449. 

Published online 2021 Jan 31. doi: 10.1016/j.amsu.2021.01.096

2-Felsenreich D.M., Kefurt R., Schermann M., Beckerhinn P., Kristo I., Krebs M. Reflux, sleeve dilation, and Barrett’s esophagus after laparoscopic sleeve gastrectomy: long-term follow-up. Obes. Surg. 2017;27(12):3092–3101. [PubMed] [Google Scholar]

3-Andrew B., Alley J.B., Aguilar C.E., Fanelli R.D. Barrett’s esophagus before and after Roux-en-Y gastric bypass for severe obesity. Surg. Endosc. 2018;32(2):930–936. [PubMed] [Google Scholar]

4-Genco A., Soricelli E., Casella G., Maselli R., Castagneto-Gissey L., Di Lorenzo N. Gastroesophageal reflux disease and Barrett’s esophagus after laparoscopic sleeve gastrectomy: a possible, underestimated long-term complication. Surg. Obes. Relat. Dis. 2017;13(4):568–574. [PubMed] [Google Scholar]

5-Asge Standards Of Practice C., Evans J.A., Muthusamy V.R., Acosta R.D., Bruining D.H., Chandrasekhara V. The role of endoscopy in the bariatric surgery patient. Surg. Obes. Relat. Dis. 2015;11(3):507–517. [PubMed] [Google Scholar]

6-Phoa KN, van Vilsteren FG, Pouw RE, Weusten BL, et al. Radiofrequency ablation vs endoscopic surveillance for patients with Barrett esophagus and low-grade dysplasia: a randomized clinical trial. JAMA. 2014 Mar 26;311(12):1209–17.

7-Wolf  WA, Pasricha S, Cotton C, et al. Incidence of Esophageal Adenocarcinoma and Causes of Mortality after Radiofrequency Ablation of Barrett’s esophagus. Gastroenterology. 2015;149:1752–1761.

Yazar: Op Dr Murat Üstün

Dr. Murat Üstün is the Lead Bariatric Surgeon at IBC - Istanbul Bariatric Center. Dr Murat Üstün has made a commitment to every patient's well-being and safety, a goal that is also pursued by our staff and medical professionals that are at your service, this is part of the excellence equation. Dr Murat Üstün and the Istanbul Bariatric Center team perform medical procedures, including gastric bypass, sleeve gastrectomy, adjustable gastric band, and biliopancreatic diversion with duodenal switch. While performed differently, all of these procedures help patients lose weight by limiting how much food the stomach can hold as well as the patient’s absorption of nutrients. Surgeries are performed at a JCI accredited Hospital. The Joint Commission International works to improve safety at health care facilities domestically and globally. Accreditation ensures facilities are up to date, physicians are board-certified, plans for follow-up care are in place, risks of traveling after surgery are outlined, and more.

Tüm Yazıları →

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp