Tip 2 Diyabetten Uzun Süreli Kurtulmak İçin En İyi Ameliyat Hangisi?

Yayın Tarihi: 24/05/2017

Cleveland Klinik ve dünyanın çeşitli üniversitelerinden bilim adamları, doktorların Tip 2 diyabetten kurtulmak için hastalarına kanıta dayalı olarak hangi yöntemi önereceklerini seçmelerini sağlayan ilk online aracı geliştirdiler. Bu online karar verme mekanizması Philadelphia’daki 2017 Amerikan Cerrahi Derneği Yıllık Toplantısında sunuldu.

Tip 2 Diyabetten Uzun Süreli Kurtulmak İçin En İyi Ameliyat Hangisi? 2

Bu yöntemde, hastaya bağlı bazı faktörler girilerek değerlendirme yapılıyor. Bu faktörler hastanın ne kadar zamandır şeker hastalığı olduğu, aldığı diyabet ilaçlarının sayısı, insülin alıp almadığı, HbA1c değerinin 7’nin altında mı yoksa üstünde mi olduğu…

Bu değerlerden hareketle Bireysel Metabolik Cerrahi Skoru hesaplanabiliyor ve hastanın şeker hastalığının hafif-orta veya ağır olduğuna karar veriliyor. Böylece Roux-en-y bypass veya sleeve ameliyatlarından hangisinin uygun olacağı hesaplanabiliyor.

Şimdiye kadar yapılan çok sayıda kaliteli araştırmada bariatrik cerrahinin Tip 2 diyabetli hastalarda ilaç tedavisine göre çok daha etkili kan şekeri kontrolü sağladığını gösterdi. Bundan sonraki soru, hangi prosedürün hastaya uygun olacağının belirlenmesidir.

Diyabetten Uzun Süreli Olarak Kurtulmak Diyabetin Ağırlığıyla İlişkili!

Tip 2 diyabeti olan ve 2004-2011 yılları arasında gastrik bypass veya sleeve gastrektomi ameliyatı geçiren ve en az 5 yıllık kan şekeri takipleri olan 659 hasta incelendi. Bulgular İspanya Hospital Clinic Universitari’den 241 hastanın bulguları ile de doğrulandı.

Şeker hastalığından uzun süreli olarak kurtulmada dört önemli belirleyici saptandı. Bunlar ameliyattan önce diyabetin süresi, alınan diyabet ilaçlarının sayısı, insülin kullanımı ve kan şekeri kontrolünün düzeyi (HbA1c 7’nin altında) idi. Bu parametreleri kullanarak bireysel bir skorlama sistemi geliştirildi ve buna göre hastalar hafif (25 ve altında skor), orta (25-95) ve ağır (95’in üzerinde) olarak üç gruba ayrıldı.

Analizler bariatrik cerrahiden sonra Tip 2 diyabetteki düzelmenin anlamlı şekilde, ameliyattan önce şeker hastalığının ağırlığı ile bağlantılı olduğunu gösterdi. Örneğin sadece 2 yıldır diyabeti olan ve sadece bir ilaç kullanan hasta ile 15 yıldır diyabetik olup 3-4 ilaç veya insülin kullanan hastanın diyabetindeki düzelme oranları anlamlı derecede farklıydı.

Diyabet

Şeker Hastalarına Ameliyat Önerilirken Etkinlik ve Risk Değerlendirmesi Yapılmalı

Araştırmacılar risk/yarar değerlendirmesine göre hastalara hangi yöntemin önerilmesinin daha iyi olacağını araştırdılar. Hafif grupta her iki yöntem de son derece etkiliydi. Bypass grubu % 92, sleeve grubu % 74 oranında uzun vadeli olarak diyabetten kurtulmuştu. Bypass diyabet ilaçlarında da ciddi azalmaya yol açtığından araştırmacılar bu grupta sleeveden ziyade bypassı önerdiler.

Ağır hastalık grubunda ise bypass ve sleeve grubunda sadece % 12’lik uzun vadeli düzelme sağlandı. Bu kısıtlılık hastaların pankreas hücre rezervlerindeki kısıtlı fonksiyonla ilişkilidir. Diyabet remisyonunu sağlamaktaki düşük başarı oranı nedeniyle ağır diyabetik grubunda daha az invaziv ve riskli olan sleeve gastrektomi önerilmelidir.

Orta hastalık grubunda analizler bypassın sleeve gastrektomiden daha etkili olduğunu gösteriyor. Bypass grubu % 60 düzelme sağlarken, sleeve grubunda bu % 25’de kalıyor. Bu fark bypassın daha kuvvetli nörohumoral mekanizmalarla etki göstermesinden kaynaklanmaktadır.

İnsülin

Diyabet Cerrahisinde Erken Girişim En İyi Sonucu Sağlıyor

Araştırmanın diğer sonuçlarından biri de, reflü hastalığı olan hastalarda gastrik bypassın, aksine Crohn hastalığı olanlarda ise sleeve gastrektominin daha uygun olduğu şeklindedir. Hekimler, şeker hastalarında hastalığın henüz erken evrelerinde bariatrik cerrahi seçeneğini düşünmelidirler. Tip 2 diyabet erken evrede effektif olarak tedavi edilirse uzun süreli başarı mümkün olmaktadır.

Siz de Tip 2 Diyabetten muzdaripseniz, kaç yıldır diyabetiniz olduğu, kaç ilaç kullandığınız, insülin kullanıp kullanmadığınız ve HbA1c değerinizi bize bildirin, en doğru yöntemin hangisi olacağını hemen öğrenin. Diyabetten kurtulmak için geç kalmayın!

Yazar: Op Dr Murat Üstün

Dr. Murat Üstün is the Lead Bariatric Surgeon at IBC - Istanbul Bariatric Center. Dr Murat Üstün has made a commitment to every patient's well-being and safety, a goal that is also pursued by our staff and medical professionals that are at your service, this is part of the excellence equation. Dr Murat Üstün and the Istanbul Bariatric Center team perform medical procedures, including gastric bypass, sleeve gastrectomy, adjustable gastric band, and biliopancreatic diversion with duodenal switch. While performed differently, all of these procedures help patients lose weight by limiting how much food the stomach can hold as well as the patient’s absorption of nutrients. Surgeries are performed at a JCI accredited Hospital. The Joint Commission International works to improve safety at health care facilities domestically and globally. Accreditation ensures facilities are up to date, physicians are board-certified, plans for follow-up care are in place, risks of traveling after surgery are outlined, and more.

Tüm Yazıları →

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp