Stapler Hattı Güçlendiriciler Kaçak Riskini Arttırıyor!

Yayın Tarihi: 29/07/2016

Ülkemizde de bazı cerrahların teknik farklılıklarını vurgulamak için özellik gibi sunduğu, dünyada ise cerrahların % 80’e yakını tarafından uygulanan stapler hattında güçlendirici uygulaması kaçaklarda anlamlı derecede artışa yol açıyor. Başından beri savunduğumuz bu veri, Amerika’da tüp mide ameliyatının teknik özelliklerini araştırmak için yapılan ilk ulusal çalışmada ortaya çıktı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Hutter, “Muhtemelen uygulamalarımızı değiştirmek zorunda kalacağız. Her cerrahın da bu bilgi ışığında kararını vermesi gerekir. Çünkü bu, 190000 vakalık bir seriden ve sofistike analizlerden elde edilen çok güçlü bir veridir. “ diyor.

American College of Surgeons’tan Dr.Elizabeth Berger çalışmayı American Surgican Association 2016 yıllık toplantısında sundu.

Araştırmacılar akredite bariatrik cerrahi merkezlerinde 2012-2014 aralığında gerçekleştirilen laparoskopik tüp mide ameliyatlarını incelediler. 1634 cerrah tarafından 720 merkezde 189.477 ameliyat gerçekleştirilmişti. Beş cerrahtan dördü ameliyat sırasında stapler hattını güçlendirmek için işlem yapıyordu.

Stapler hattı güçlendirme % 0.65’e karşılık % 0.96 ile daha yüksek kaçakla ilişkilendirildi. Her iki grupta da kaçak nadir olsa da, reinforcement grubunda belirgin olarak daha yüksekti. Güçlendirme hasta düzeyinde daha düşük kanama oranları sağlıyordu. % 1’e karşılık % 0.75. Ancak cerrahlara göre değerlendirildiğinde kanama oranlarında farklılık olmuyor, ancak kaçak oranları artıyordu.

Başka çalışmalarda güçlendirici materyallerin işlem maliyetlerinde 650 ila 1300 dolar arasında artışa yol açtığı gösterilmişti. Bu çalışmada kaçak gelişen hastaların % 27 oranında daha fazla tekrar hastaneye yatırıldığını ve % 10 daha fazla ikincil operasyona gittiğini gösterdi.

Bugüne kadar, güçlendirici malzeme kullanmanın daha iyi sonuçlar sağladığına dair bazı yayınlar mevcuttu. Ancak artık bu uygulamanın işe yaradığı konusunda güçlü bir kanıt veya fikir birliği bulunmamaktadır. Cleveland Clinic’ten Dr.Aminian’a göre, bu bilgiler ışığında, stapler güçlendirici kullanılmaksızın tüp mide ameliyatının çok güvenli bir prosedür olduğunu söyleyebiliriz.

Yine bu çalışmada kullanılan buji çapının da kaçak oranlarında etkili olduğu saptandı. En az 38 F ve üzeri bujiler anlamlı derecede düşük kaçak oranı sağlıyordu. 40 ve üzeri buji çapları en büyük kilo kaybını sağlıyordu. Pylordan uzaklık ta kilo kaybında önemliydi. Buna göre, pylordan uzaklaşıldıkça kilo kaybı artmaktaydı.

Muhtemelen daha geniş buji çapları gıda geçişini hızlandırmakta ve daha fazla kilo kaybına yol açmaktadır. Pylordan 6 cm ve daha fazla mesafe bırakmak ta pylorun gıdaları barsağa boşaltma fonksiyonunun daha iyi olmasıyla açıklanabilir.

Özetle; özellikle genç meslekdaşlarıma her zaman söylediğim gibi: “Stapler teknolojisine güvenin, stapler hattında ekstra müdahalelerden kaçının, pylora fazla yaklaşmayın ve çok dar bir tüp yapmak için zorlamayın.” Böylece tüp mide ameliyatları son derece güvenli ve etkili olmaya devam edecektir.

Yazar: Op Dr Murat Üstün

Dr. Murat Üstün, İstanbul Bariatric Center'ın (IBC) kurucusu ve obezite cerrahisi ekibi lideridir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığını yapmış, 100'ün üzerinde obezite cerrahisi ile ilgili ulusal ve uluslararası kongrede yer almıştır. Murat Üstün ve İstanbul Bariatric Center ekibi, gastrik bypass, tüp mide ameliyatı, mide balonu ve duodenal switch ile biliopankreatik derivasyon dahil olmak üzere çeşitli tıbbi prosedürler uygulamaktadır. Ameliyatlar Joint Commission International (JCI) onaylı bir hastanede gerçekleştirilir. Murat Üstün, tüm kadrosu ile birlikte ana hedef olan hastanın sağlığına ve güvenliğine büyük önem vermekte ve bunun, mükemmellik denkleminin bir parçası olduğuna inanmaktadır.

Tüm Yazıları →

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp