Sağlıklı Sanılan Obezlerde Kalp Sağlığı Risk Altında!

Yayın Tarihi: 25/09/2017

Metabolik olarak sağlıklı kabul edilen obez bireylerin, herhangi bir metabolik hastalığı olmayan normal kilolulara göre artmış kardiyovasküler hastalık riski taşıdığı bildirildi. Obezite ve metabolizma cerrahisi alanında ülkemizin en deneyimli isimleri arasında yer alan ve çalışmalarını İstanbul ve Londra’da sürdüren Op.Dr.Murat Üstün, “kiloluyum ama herhangi bir hastalığım yok” diyerek sağlıklı olduğunu düşünen bireyleri uyardı!

Sağlıklı Sanılan Obezlerde Kalp Sağlığı Risk Altında! 2Birmingham Üniversitesi’nde yapılan ve kilo-metabolik durum ve kalp hastalığı riski ilişkisini araştıran en geniş çalışma American College of Cardiology dergisinde yayınlandı. Çalışmada “metabolik olarak sağlıklı obez” kabul edilen, yani diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi hastalıklardan muzdarip olmayan kişilerin, normal kilolu kişilere göre daha yüksek kalp hastalığı riski taşıdığı kanıtlandı.

Herhangi bir kalp hastalığı öyküsü olmayan 3.5 milyon İngiliz erişkinin elektronik sağlık kayıtları incelendi. Ardından 4 aydan 5 yıla kadar değişen sürelerde koroner kalp hastalığı, inme, kalp yetmezliği veya periferik damar hastalığı gelişimi takip edildi. Hastalar BMI (vücut kitle indeksi) değerlerine göre dört gruba ayrıldı: Düşük, normal, fazla kilolu ve obez.

Çalışmada üç metabolik anormallik olan diyabet, hipertansiyon ve hiperlipidemi dikkate alındı. Metabolik olarak sağlıklı birey bu üçünden hiçbirine sahip olmayan kişiler olarak kabul edildi. Sonuçta, metabolik olarak sağlıklı kabul edilen obez bireylerin koroner kalp hastalığı açısından % 49, inme açısından % 7 ve kalp yetmezlliği açısından % 96 artmış risk içerdiği gösterildi. Yine önemli bir bulgu da, bir veya daha çok metabolik anomaliye sahip olan normal kilolu bireylerin de olmayanlara göre ciddi derecede artmış risk içermesiydi.

Araştırma sonuçları zaten tartışmalı olan “Sağlıklı Obezite” kavramını bir kere daha geçersiz kıldı. Bu nedenle, tüm ülkelerde fazla kilolu ve obez olma durumu kardiyovasküler risk değerlendirmesi açısından bir kriter olarak kabul edilmelidir. Ancak bu normal kilolu insanlarda da diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterolün kardiyovasküler riski arttırdığı düşünülerek genişletilmelidir. Fazla kilolu ve obez bireyler metabolik durumlarına ve sağlıklı görünüşlerine bakılmaksızın kilo kaybetmeye yönlendirilmelidir.

Yazar: Op Dr Murat Üstün

Dr. Murat Üstün, İstanbul Bariatric Center'ın (IBC) kurucusu ve obezite cerrahisi ekibi lideridir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığını yapmış, 100'ün üzerinde obezite cerrahisi ile ilgili ulusal ve uluslararası kongrede yer almıştır. Murat Üstün ve İstanbul Bariatric Center ekibi, gastrik bypass, tüp mide ameliyatı, mide balonu ve duodenal switch ile biliopankreatik derivasyon dahil olmak üzere çeşitli tıbbi prosedürler uygulamaktadır. Ameliyatlar Joint Commission International (JCI) onaylı bir hastanede gerçekleştirilir. Murat Üstün, tüm kadrosu ile birlikte ana hedef olan hastanın sağlığına ve güvenliğine büyük önem vermekte ve bunun, mükemmellik denkleminin bir parçası olduğuna inanmaktadır.

Tüm Yazıları →

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp