Ozempic Diyabete Bağlı Böbrek Hastalığı Riskini Azaltıyor!

Yayın Tarihi: 02/06/2024

Ozempic: Diyabetik Böbrek Hastalığına Karşı Beklenmedik Bir Müttefik

Ozempic’in kullanımı dünya çapında milyonlarca reçeteye ulaşırken, bilim insanları bu ilacın diyabet kontrolünün ötesindeki beklenmedik faydalarını ortaya çıkarıyorlar. Başlangıçta bir diyabet ilacı olarak tasarlanan Ozempic, kalp sağlığı için umut vaat ediyor ve şimdi de böbrek sağlığı için ilgi çekici sonuçlar gösteriyor.

Ozempic’in Daha Geniş Sağlık Faydaları

Ozempic’in arkasındaki ilaç şirketi Novo Nordisk tarafından finanse edilen büyük bir uluslararası çalışma, ilacın düşük dozlarının böbreklere fayda sağlayabileceğini ortaya koydu. 28 ülkeden 3.500’den fazla katılımcıyı içeren bu araştırma, tip 2 diyabet ve kronik böbrek hastalığı olan bireylere odaklandı – bu kombinasyon, böbrek yetmezliği ve kalp krizi gibi ölümcül kardiyovasküler olaylar riskini önemli ölçüde artırıyor.

Araştırma ve Bulgular

Haziran 2019 ile Mayıs 2021 arasında, çalışma katılımcıları iki gruba ayrıldı. Bir grup, Ozempic’in aktif maddesi olan semaglutidin küçük bir haftalık dozunu aldı, diğer grup ise plasebo aldı. Sonuçlar umut vericiydi: semaglutid alanlar böbrek fonksiyonunda daha yavaş bir düşüş, böbrek yetmezliği riskinde azalma, daha düşük sistolik kan basıncı ve plasebo grubuna kıyasla kilo kaybı yaşadı.

3.4 yılın sonunda, semaglutid grubunda büyük böbrek olayları riski %24, kalp krizi veya diğer büyük kardiyovasküler olayları yaşama riski %18 ve herhangi bir sebepten ölüm riski %20 daha düşüktü.

diyabetize metabolik cerrahi
Ozempic Diyabete Bağlı Böbrek Hastalığı Riskini Azaltıyor! 3

Uzman Görüşleri

Avustralya’daki New South Wales Üniversitesi’nden nefrolog Vlado Perkovic, bu bulguların önemini vurguluyor. “Bu popülasyonda bu ilacı onlara sunarak böbrekleri, kalpleri ve yaşamları kurtarırdık ve bu, tek bir tedavinin yapabileceği oldukça olağanüstü bir şey,” diyor. Perkovic ayrıca, tip 2 diyabetin yükselen insidansına dikkat çekiyor, bu da kronik böbrek hastalığının önde gelen nedenlerinden biridir.

Novo Nordisk’in Rolü ve Diyabet Bağlantısı

Novo Nordisk, Ozempic’in kullanım alanlarını genişleterek finansal olarak fayda sağlasa da, diyabet ve böbrek hastalığı arasındaki bağlantı bu geçişi mantıklı kılıyor. Tip 2 diyabet, dünya genelinde kronik böbrek hastalığının en yaygın nedenidir. Kan glikoz dengesini sağlamayı amaçlayan diğer ilaçlar zaten böbrek sağlığını korumak ve kardiyovasküler riskleri azaltmak için kullanılmaktadır.

Ozempic’in Etkilerini Anlamak

Tam mekanizmalar henüz tam olarak anlaşılamasa da, erken çalışmalar Ozempic’in böbrekler üzerinde doğrudan etkisi olabileceğini, inflamasyonu ve oksidatif stresi azaltabileceğini öne sürüyor. Ek olarak, kan glikoz seviyelerini, kan basıncını ve vücut ağırlığını düşürme kabiliyeti dolaylı olarak böbrek sağlığını destekler.

Araştırmacılar, semaglutidin, glukagon benzeri peptit-1 (GLP-1) reseptör agonisti olarak sınıflandırıldığını ve vücutta kan şekeri kontrolünü iyileştirmek ve iştahı baskılamak için doğal bir hormonu taklit ettiğini düşünüyorlar. Bu ilaç sınıfı, liraglutid ve tirzepatid gibi ilaçları içerir ve kardiyovasküler ve böbrek sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ile bilinir. Ancak, kilo kaybı tek başına gözlemlenen tüm faydaları açıklamak için yeterli değildir.

Gelecek Araştırmalar ve Klinik Öneriler

Amerikan Diyabet Derneği ve Kore Diyabet Derneği’nin mevcut kılavuzları, diyabetik böbrek hastalığı olan hastalar için GLP-1 reseptör agonistlerini dikkate almayı önermektedir. Araştırmacılar şimdi, bu ilaçların diyabetik olmayan kronik böbrek hastalığı olan bireyler için de faydalı olup olmadığını incelemeyi amaçlıyor.

Bu çalışmanın bulguları, semaglutidin ve benzer ilaçların vücudun ana organları üzerindeki etkilerini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmanın önemini vurgulayan New England Journal of Medicine’de yayımlandı.

Sonuç

Ozempic’in diyabetik böbrek hastalığı riskini azaltma potansiyelinin keşfi, bu durumla mücadele eden milyonlarca insan için umut vaat ediyor. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, mevcut kanıtlar bu ilacın böbrekleri, kalpleri ve yaşamları kurtarmada önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor ve bu alanda devam eden araştırma ve klinik denemelerin önemini vurguluyor.

Yazar: Op Dr Murat Üstün

Dr. Murat Üstün is the Lead Bariatric Surgeon at IBC - Istanbul Bariatric Center. Dr Murat Üstün has made a commitment to every patient's well-being and safety, a goal that is also pursued by our staff and medical professionals that are at your service, this is part of the excellence equation. Dr Murat Üstün and the Istanbul Bariatric Center team perform medical procedures, including gastric bypass, sleeve gastrectomy, adjustable gastric band, and biliopancreatic diversion with duodenal switch. While performed differently, all of these procedures help patients lose weight by limiting how much food the stomach can hold as well as the patient’s absorption of nutrients. Surgeries are performed at a JCI accredited Hospital. The Joint Commission International works to improve safety at health care facilities domestically and globally. Accreditation ensures facilities are up to date, physicians are board-certified, plans for follow-up care are in place, risks of traveling after surgery are outlined, and more.

Tüm Yazıları →

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp