Obezite Cerrahisinden Sonra Acil Durumlar

acil durumlar

Obezite Cerrahisi Hastalarında Acil Durumlar

Acil durumlar ve obezite cerrahisi hastalarına yaklaşım olağanüstü güçlükler içerebilir. Gözönünde bulundurulması gereken durumlar çok sayıda ve çok çeşitlidir. İlk resüsitasyondan sonra sistematik basamaklı bir tanısal süreç işletilmelidir. Bu da hastanın geçirdiği spesifik prosedür hakkında bilgi sahibi olmaya dayanır. Mümkün olan en erken dönemde bariatrik cerrahla konsültasyon sağlanmalıdır. Hastanın durumu izin verdiği anda da hastanın bariatrik merkeze nakledilmesi gereklidir. İlk bakışta klinik problemin saptanmasına çalışılmalı, ardından prosedüre özel yaklaşım izlenmelidir.

Obezite Ameliyatları Arttıkça Acil Başvuruları da Artıyor!

Günümüzde genel cerrahlar ve acil hekimleri, artık obezite cerrahisi prosedürlerine ve onlarla ilişkili komplikasyonlara daha fazla ilgisiz kalamazlar. Günlük pratiklerinde rutin olarak bariatrik cerrahiyle ilgilenmiyor olsalar da, acil servislerde giderek artan oranlarda bariatrik operasyon geçirmiş hastaların acil durumlarıyla karşılaşacaklardır. Bariatrik cerrahi düşük postoperatif komplikasyon oranlarına sahiptir. Ancak bunlardan bazıları cerrahi acillerdir. Bunların zamanında farkedilmesi ve uygun şekilde yönetilmesi hayati önemdedir.

acil durumlar

Tüm Cerrahlar Kendini Eğitmeli!

Her cerrah bu problemlerin spesifik bariatrik prosedürlerde kaynaklanıp kaynaklanmadığını ayırdedebilmeli ve diğer abdominal hastalıkların tanısı ve tedavisi sırasında bu prosedürlerin anatomik ve fizyolojik etkilerini bilmelidir. Bazen bandın indirilmesi gibi basit müdahaleler hastanın durumunu düzeltmekte yeterli olabilir. Cerrahi gerekli olduğunda ve bariatrik bir merkeze sevk mümkün olmadığında, cerrah bu ameliyatların spesifik özellikleri hakkında bilgi sahibi olursa en iyi sonuca ulaşabilir.

Son söz, her genel cerrah sık uygulanan obezite cerrahi yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olmalıdır. Bariatrik cerrahlar da deneyimlerini ve bilgilerini bariatrik olmayan meslekdaşları ile paylaşmak için her çabayı göstermelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara!