Obezite Cerrahisinden Sonra Acil Durumlar

Yayın Tarihi: 10/02/2019

Obezite Cerrahisi Hastalarında Acil Durumlar

Acil durumlar ve obezite cerrahisi hastalarına yaklaşım olağanüstü güçlükler içerebilir. Gözönünde bulundurulması gereken durumlar çok sayıda ve çok çeşitlidir. İlk resüsitasyondan sonra sistematik basamaklı bir tanısal süreç işletilmelidir. Bu da hastanın geçirdiği spesifik prosedür hakkında bilgi sahibi olmaya dayanır. Mümkün olan en erken dönemde bariatrik cerrahla konsültasyon sağlanmalıdır. Hastanın durumu izin verdiği anda da hastanın bariatrik merkeze nakledilmesi gereklidir. İlk bakışta klinik problemin saptanmasına çalışılmalı, ardından prosedüre özel yaklaşım izlenmelidir.

Obezite Ameliyatları Arttıkça Acil Başvuruları da Artıyor!

Günümüzde genel cerrahlar ve acil hekimleri, artık obezite cerrahisi prosedürlerine ve onlarla ilişkili komplikasyonlara daha fazla ilgisiz kalamazlar. Günlük pratiklerinde rutin olarak bariatrik cerrahiyle ilgilenmiyor olsalar da, acil servislerde giderek artan oranlarda bariatrik operasyon geçirmiş hastaların acil durumlarıyla karşılaşacaklardır. Bariatrik cerrahi düşük postoperatif komplikasyon oranlarına sahiptir. Ancak bunlardan bazıları cerrahi acillerdir. Bunların zamanında farkedilmesi ve uygun şekilde yönetilmesi hayati önemdedir.

acil durumlar

Tüm Cerrahlar Kendini Eğitmeli!

Her cerrah bu problemlerin spesifik bariatrik prosedürlerde kaynaklanıp kaynaklanmadığını ayırdedebilmeli ve diğer abdominal hastalıkların tanısı ve tedavisi sırasında bu prosedürlerin anatomik ve fizyolojik etkilerini bilmelidir. Bazen bandın indirilmesi gibi basit müdahaleler hastanın durumunu düzeltmekte yeterli olabilir. Cerrahi gerekli olduğunda ve bariatrik bir merkeze sevk mümkün olmadığında, cerrah bu ameliyatların spesifik özellikleri hakkında bilgi sahibi olursa en iyi sonuca ulaşabilir.

Son söz, her genel cerrah sık uygulanan obezite cerrahi yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olmalıdır. Bariatrik cerrahlar da deneyimlerini ve bilgilerini bariatrik olmayan meslekdaşları ile paylaşmak için her çabayı göstermelidir.

Yazar: Op Dr Murat Üstün

Dr. Murat Üstün is the Lead Bariatric Surgeon at IBC - Istanbul Bariatric Center. Dr Murat Üstün has made a commitment to every patient's well-being and safety, a goal that is also pursued by our staff and medical professionals that are at your service, this is part of the excellence equation. Dr Murat Üstün and the Istanbul Bariatric Center team perform medical procedures, including gastric bypass, sleeve gastrectomy, adjustable gastric band, and biliopancreatic diversion with duodenal switch. While performed differently, all of these procedures help patients lose weight by limiting how much food the stomach can hold as well as the patient’s absorption of nutrients. Surgeries are performed at a JCI accredited Hospital. The Joint Commission International works to improve safety at health care facilities domestically and globally. Accreditation ensures facilities are up to date, physicians are board-certified, plans for follow-up care are in place, risks of traveling after surgery are outlined, and more.

Tüm Yazıları →

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp