Obezite Cerrahisinde Kaçaklar

Yayın Tarihi: 31/05/2024

Bariyatrik Cerrahide Gastrointestinal Kaçak Riskini Anlamak: Detaylı Bir İnceleme

Bariyatrik cerrahi, morbid obezitenin yönetiminde giderek daha popüler hale gelen ve laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) ve laparoskopik Roux-en-Y gastrik bypass (LRYGB) gibi prosedürleri içeren bir alandır. Bu ameliyatlar önemli kilo kaybı ve eşlik eden hastalıkların iyileşmesine yol açabilse de, komplikasyonlar riski taşır. En endişe verici komplikasyonlardan biri gastrointestinal kaçaktır. Nadir olmakla birlikte, ciddi morbidite ve hatta mortaliteye neden olabilir. Bu blog yazısı, bariyatrik cerrahide gastrointestinal kaçaklarla ilgili risk faktörlerini ve müdahaleleri analiz eden yakın tarihli bir çalışmayı inceliyor.

tüp mide kaçak
Obezite Cerrahisinde Kaçaklar 3

Gastrointestinal Kaçak Nedir?

Gastrointestinal kaçak, mide veya bağırsak duvarında anormal bir açıklık oluştuğunda, içeriğin karın boşluğuna sızmasına neden olan bir durumdur. Bu, enfeksiyonlara ve diğer ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Erken tespit ve yönetim, olumsuz etkileri hafifletmek için çok önemlidir.

Çalışma Özeti

Journal of the American College of Surgeons’da yayınlanan kapsamlı bir çalışma, LSG ve LRYGB geçiren 133.478 hastadan elde edilen verileri analiz etti. Çalışmanın amacı, kaçak risk faktörlerini belirlemek ve intraoperatif provokatif testler, cerrahi dren yerleştirilmesi ve postoperatif yutma çalışmaları gibi yaygın perioperatif müdahalelerin kaçak gelişimi üzerindeki etkilerini değerlendirmekti.

Ana Bulgular

1. Genel Kaçak Oranı: Çalışma, genel kaçak oranının %0.7 olduğunu ve LRYGB geçiren hastalarda LSG’ye kıyasla daha yüksek olduğunu buldu.
2. Risk Faktörleri: Birkaç preoperatif durum, kaçak riskinin artmasıyla ilişkilendirildi, bunlar arasında:
•  Oksijen bağımlılığı (AOR 1.97)
•  Hipoalbüminemi (AOR 1.66)
•  Uyku apnesi (AOR 1.52)
•  Hipertansiyon (AOR 1.36)
•  Diyabetes mellitus (AOR 1.18)
3. Müdahalelerin Etkisi:
•  İntraoperatif Provokatif Testler: Bu testler vakaların %81.9’unda gerçekleştirildi. Provokatif test uygulanan hastalarda kaçak oranı (%0.8), uygulanmayanlara göre daha yüksekti (%0.4). Bu, bazı test yöntemlerinin neden olduğu travmadan kaynaklanıyor olabilir.
•  Cerrahi Drenler: Vakaların %24.5’inde dren yerleştirildi ve dren kullanımı daha yüksek kaçak oranı ile ilişkilendirildi (%1.6’ya karşı %0.4). Bu, drenlerin daha karmaşık vakalar için gerekli görüldüğünü yansıtabilir.
•  Postoperatif Yutma Çalışmaları: Vakaların %41’inde yapılan bu çalışmalar, kaçak oranlarında önemli bir fark göstermedi (%0.7 her iki grup için de).

Tartışma

Çalışma, bariyatrik cerrahide gastrointestinal kaçak riskinin genel olarak düşük olduğunu, ancak bazı preoperatif koşulların bu riski önemli ölçüde artırabileceğini vurguluyor. Kaçakları tespit etmek ve yönetmek için sıklıkla kullanılan intraoperatif testler ve cerrahi drenler, paradoksal olarak daha yüksek kaçak oranları ile ilişkilendirildi. Bu, daha karmaşık vakaların bu müdahaleler için seçilmesinden veya kullanılan tekniklerden kaynaklanıyor olabilir.

Klinik Önemi:

Klinisyenler için bu bulgular, aşağıdaki konuların önemini vurgulamaktadır:

•  Preoperatif Değerlendirme: Oksijen bağımlılığı, hipoalbüminemi, uyku apnesi, hipertansiyon ve diyabetes mellitus gibi preoperatif koşulları dikkatlice değerlendirmek ve optimize etmek, kaçak riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
•  Müdahalelerin Dikkatli Seçimi: İntraoperatif testler ve drenler değerli araçlar olmakla birlikte, kullanımları dikkatli bir şekilde yapılmalı, potansiyel travmayı en aza indirilmeli ve uygun yöntemler seçilmelidir.

Sonuç

Gastrointestinal kaçaklar, bariyatrik cerrahinin ciddi ancak nispeten nadir görülen komplikasyonlarıdır. Risk faktörlerini anlamak ve perioperatif müdahalelerin kullanımını dikkatlice değerlendirmek, bu yaşam değiştirici prosedürlerden geçen hastalar için daha güvenli sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilir.

Daha ayrıntılı bilgiler için, Journal of the American College of Surgeons’da yayınlanan tam çalışmaya ve obezite cerrahisi hakkında daha fazla bilgiyi SpringerLink – Obesity Surgery Journal üzerinden erişebilirsiniz.

Yazar: Op Dr Murat Üstün

Dr. Murat Üstün is the Lead Bariatric Surgeon at IBC - Istanbul Bariatric Center. Dr Murat Üstün has made a commitment to every patient's well-being and safety, a goal that is also pursued by our staff and medical professionals that are at your service, this is part of the excellence equation. Dr Murat Üstün and the Istanbul Bariatric Center team perform medical procedures, including gastric bypass, sleeve gastrectomy, adjustable gastric band, and biliopancreatic diversion with duodenal switch. While performed differently, all of these procedures help patients lose weight by limiting how much food the stomach can hold as well as the patient’s absorption of nutrients. Surgeries are performed at a JCI accredited Hospital. The Joint Commission International works to improve safety at health care facilities domestically and globally. Accreditation ensures facilities are up to date, physicians are board-certified, plans for follow-up care are in place, risks of traveling after surgery are outlined, and more.

Tüm Yazıları →

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp