Obezite Cerrahisi Adaylarında Uykusuzluk, Depresyon ve Yeme Bozuklukları

Yayın Tarihi: 07/06/2018

Obeziteyi Etkileyen Psikolojik Faktörler

Sağlıksız yeme alışkanlıklarına eşlik eden uyku bozuklukları ve depressif belirtiler obezite gelişiminde risk faktörleridir. Güncel bir çalışmada Athens Uykusuzluk Skalasının sağlıksız yeme alışkanlıklarıyla ilişkili olduğu, uykusuzluk ve depresyon belirtilerinin, hareketsiz yaşam tarzının ve uyku apnesinin de sıklıkla birlikte görüldüğü gösterildi.

İncelenen 361 hastanın % 63’ünün BMI değeri 40’ın üstündeydi. Hastalar arasında kadınlar % 73 ile çoğunluktaydı. Hastaların üçte birinde tip 2 diyabet, % 14’ünde de artmış kan şekeri saptandı. Şeker hastalığı olan hastaların üçte biri insülin kullanıyordu. Tedaviye rağmen hastaların neredeyse yarısında kan yağları da anormal seviyelerdeydi.

Hastaların yarıya yakınında uykusuzluk mevcuttu. Hastaların % 65’i yetersiz hareket etmekteydi. İlginç şekilde uykusuzluk çeken vakalarda günlük atıştırma, emosyonel yeme, gece yemeleri ve yetersiz fiziksel aktivite ciddi oranda yüksekti. Klinik insomnia ile en sıkı bağlantı günlük atıştırma oranları arasında saptandı.

Özetle, uyku bozuklukları, depresyon ve obezite arasında çok ciddi bir bağlantı mevcuttur. Obezitenin önlenmesi ve tedavisinde yaratıcı ve etkili stratejilerin geliştirilmesinde bütünlüklü bir yaklaşım önemlidir.

Yazar: Op Dr Murat Üstün

Dr. Murat Üstün, İstanbul Bariatric Center'ın (IBC) kurucusu ve obezite cerrahisi ekibi lideridir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığını yapmış, 100'ün üzerinde obezite cerrahisi ile ilgili ulusal ve uluslararası kongrede yer almıştır. Murat Üstün ve İstanbul Bariatric Center ekibi, gastrik bypass, tüp mide ameliyatı, mide balonu ve duodenal switch ile biliopankreatik derivasyon dahil olmak üzere çeşitli tıbbi prosedürler uygulamaktadır. Ameliyatlar Joint Commission International (JCI) onaylı bir hastanede gerçekleştirilir. Murat Üstün, tüm kadrosu ile birlikte ana hedef olan hastanın sağlığına ve güvenliğine büyük önem vermekte ve bunun, mükemmellik denkleminin bir parçası olduğuna inanmaktadır.

Tüm Yazıları →

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp