Obezite Cerrahisi Adaylarında Uykusuzluk, Depresyon ve Yeme Bozuklukları

Yayın Tarihi: 07/06/2018

Obeziteyi Etkileyen Psikolojik Faktörler

Sağlıksız yeme alışkanlıklarına eşlik eden uyku bozuklukları ve depressif belirtiler obezite gelişiminde risk faktörleridir. Güncel bir çalışmada Athens Uykusuzluk Skalasının sağlıksız yeme alışkanlıklarıyla ilişkili olduğu, uykusuzluk ve depresyon belirtilerinin, hareketsiz yaşam tarzının ve uyku apnesinin de sıklıkla birlikte görüldüğü gösterildi.

İncelenen 361 hastanın % 63’ünün BMI değeri 40’ın üstündeydi. Hastalar arasında kadınlar % 73 ile çoğunluktaydı. Hastaların üçte birinde tip 2 diyabet, % 14’ünde de artmış kan şekeri saptandı. Şeker hastalığı olan hastaların üçte biri insülin kullanıyordu. Tedaviye rağmen hastaların neredeyse yarısında kan yağları da anormal seviyelerdeydi.

Hastaların yarıya yakınında uykusuzluk mevcuttu. Hastaların % 65’i yetersiz hareket etmekteydi. İlginç şekilde uykusuzluk çeken vakalarda günlük atıştırma, emosyonel yeme, gece yemeleri ve yetersiz fiziksel aktivite ciddi oranda yüksekti. Klinik insomnia ile en sıkı bağlantı günlük atıştırma oranları arasında saptandı.

Özetle, uyku bozuklukları, depresyon ve obezite arasında çok ciddi bir bağlantı mevcuttur. Obezitenin önlenmesi ve tedavisinde yaratıcı ve etkili stratejilerin geliştirilmesinde bütünlüklü bir yaklaşım önemlidir.

Yazar: Op Dr Murat Üstün

Dr. Murat Üstün is the Lead Bariatric Surgeon at IBC - Istanbul Bariatric Center. Dr Murat Üstün has made a commitment to every patient's well-being and safety, a goal that is also pursued by our staff and medical professionals that are at your service, this is part of the excellence equation. Dr Murat Üstün and the Istanbul Bariatric Center team perform medical procedures, including gastric bypass, sleeve gastrectomy, adjustable gastric band, and biliopancreatic diversion with duodenal switch. While performed differently, all of these procedures help patients lose weight by limiting how much food the stomach can hold as well as the patient’s absorption of nutrients. Surgeries are performed at a JCI accredited Hospital. The Joint Commission International works to improve safety at health care facilities domestically and globally. Accreditation ensures facilities are up to date, physicians are board-certified, plans for follow-up care are in place, risks of traveling after surgery are outlined, and more.

Tüm Yazıları →

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp