Myasthenia Gravis’li Hastalarda Obezite Cerrahisi Yapılabilir mi?

Yayın Tarihi: 15/04/2018

Obezite cerrahisi adayı olan hastaların yandaş hastalıkları ameliyat öncesi ve sonrası yaklaşımda ciddi güçlükler yaratabilir. Myastenia gravis, sinir-kas iletiminde bozukluktan kaynaklanan, istemli hareketlerle artan ve istirahatte azalan dalgalı kas güçsüzlüğü ile karakterize bir nörolojik hastalıktır.

Neonatal, konjenital ve otoimmun olarak üç ayrı türü vardır. Neonatal yani yenidoğan formu, annenin antikorlarının fetusa geçmesiyle doğumdan birkaç hafta sonra belirtilerin ortaya çıktığı formdur. Konjenital myastenik sendrom kas-sinir kavşağında bir genetik defektten kaynaklanan kalıtsal bir hastalıktır. En sık görülen türü olan otoimmun form ise oküler, yani göz kaslarını ilgilendiren ve yaygın form olmak üzere iki tiptir.

Literatürde myastenili bir hastaya tüp mide ameliyatı uygulanması ile ilgili tek bir yayın vardır. Bu yayında ameliyat risklerini en aza indirmek için gerekli anestetik önerileri ve ilaçların etkileri tartışılmaktadır. Bu vakada laparoskopik tüp mide ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ameliyattan 30 dk kadar sonra solunum tüpünün çıkarılması mümkün olmuştur. Ameliyat sonrası dönem sorunsuz seyretmiştir. Bu hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası hastanın belirtilerinin ağırlığı ve fizyolojik duruma göre piridostigmin dozlarının ayarlanması önemlidir. Uygun bir anestezi planı yapılabilmesi için myastenik hastaların hangi ilaçlara nasıl cevap verdiğinin anlaşılması önemlidir.

Myastenili hastaların obezite cerrahisi öncesi ve sonrasında gözününde bulundurulması gereken anahtar konular şunlardır:

Kas gevşemesi gerekiyorsa Cisatracurium tercih edilmelidir.

Remifentanil gibi çok kısa etkili opioidler kullanılmalıdır. Postop ağtı kontrolünde multimodal yaklaşım uygulanmalıdır.

Myastenili hasta grubunun uyku apnesine ve solunum sistemi duyarlılığına karşı uyanık olunmalıdır.

Solunum tüpünün çıkarılmasında acele edilmemeli ve ameliyat sonrası mekanik solunumun uzayabileceği konusuna hazırlıklı olunmalıdır.

Sonuç olarak, myastenia gravisli hastada obezite cerrahisi uygulaması konusunda literatürde sadece iki adet yayın mevcuttur. Her iki yayında da, deneyimli merkezlerde ve obezite cerrahisinde uzmanlaşmış anestezi uzmanları tarafından multimodal yaklaşımla sorunsuz bir şekilde ameliyatın gerçekleştirilebileceği bildirilmiştir. Merkezimiz tam donanımlı ameliyathane ve yoğun bakım hizmeti ve üst düzeyde deneyimli anestezi ekibi ile myastenili hastalar konusunda da güvenle hizmet vermektedir.

Yazar: Op Dr Murat Üstün

Dr. Murat Üstün is the Lead Bariatric Surgeon at IBC - Istanbul Bariatric Center. Dr Murat Üstün has made a commitment to every patient's well-being and safety, a goal that is also pursued by our staff and medical professionals that are at your service, this is part of the excellence equation. Dr Murat Üstün and the Istanbul Bariatric Center team perform medical procedures, including gastric bypass, sleeve gastrectomy, adjustable gastric band, and biliopancreatic diversion with duodenal switch. While performed differently, all of these procedures help patients lose weight by limiting how much food the stomach can hold as well as the patient’s absorption of nutrients. Surgeries are performed at a JCI accredited Hospital. The Joint Commission International works to improve safety at health care facilities domestically and globally. Accreditation ensures facilities are up to date, physicians are board-certified, plans for follow-up care are in place, risks of traveling after surgery are outlined, and more.

Tüm Yazıları →

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp