Mide Katlama Ameliyatının Risk ve Komplikasyonları

Yayın Tarihi: 10/02/2019

Laparoskopik Gastrik Plikasyondan (Mide Katlama) Sonra Görülen Spesifik Akut Komplikasyonlar:

Gastrik plikasyon (mide katlama) aslında 40 yıl önce gündeme getirilen bir ameliyat olmasına rağmen, bir kaç yıl önce yeniden ilgi uyandırmış ve giderek daha çok sayıda uygulanmakta olan bir operasyondur. Laparoskopik yaklaşım ve yürütülen deneysel çalışmalarla tekniği geliştirilmiştir. Halen inceleme aşamasında olan, Orta Doğu ve Orta Amerika’da popüler bir ameliyattır.

mide katlama ameliyatı

Komplikasyonlarının yönetimi ile ilgili bilgi ve deneyim kısıtlıdır. 307 ve 521 hastalık sadece iki sistematik gözden geçirme çalışması mevcuttur. Ortalama komplikasyon oranı % 8-15.1 olup, reoperasyon oranı % 3-4.6’dır. Uzamış bulantı, kusma ve sialore sıktır ve hastaneye yeniden yatırılması, damar yoluyla bulantı gidericiler, prokinetikler verilmesi ve hidrasyonu gerektirebilir. Bildirilmiş major komplikasyonlar mide tıkanıklığı, kanama (lümen içine veya batın içine), kaçak ve perforasyonlardır.

Ameliyat Gerektiren Acil Durumlar

Gastrik obstrüksiyon en sık reoperasyon nedenidir. Sıklıkla yapışıklıklara, mide katmanlarının prolapsusuna veya ödeme, katların arasında seröz sıvı birikimine bağlıdır.  Erken postoperatif  periodda veya ameliyattan  haftalar sonra ortaya çıkabilir ve bazen bariatrik ekip haricindeki cerrahlarca tedavisi gerekebilir. Başlangıçta konservatif tedavi (ödem giderivi ve mide koruyucu ilaçlar) denenebilir. Kusmalar düzelmiyorsa endoskopi ile tıkanıklığa yol açan katın açılması sağlanabilir.

Ancak, tıkanıklık belirtilerinin inat ettiği vakalarda kısmi veya tam laparoskopik düzeltme gerekebilir ve mümkün olduğunda hastanın bariatrik merkeze yönlendirilmesi önerilir. Çekilen baryumlu pasaj grafisinde sütür hattından akut gastrik herniasyon çoğu zaman saptanabilir. Laparoskopik gastrik plikasyon sonrası kaçaklar % 1.6 oranında bildirilmiştir. Minor kaçaklardan mide perforasyonuna kadar değişebilir. Genellikle elektrokoter cihazlarının kullanımına, kötü cerrahi tekniğe, gastrik tüpün beslenme bozukluğu (iskemi) veya darlığına (stenoz) bağlıdır. Uzamış postoperatif bulantı ve zorlamalı kusma kaçak gelişiminde etkili olabilir.

Saptanan peritonitin tedavisi esastır, batın bolca yıkanmalıdır. Perforasyonun onarılması, bu bölgenin mide duvarına invajinasyonu, plikasyonda total veya parsiyel azaltma yapılması gerekebilir.

Yazar: Op Dr Murat Üstün

Dr. Murat Üstün, İstanbul Bariatric Center'ın (IBC) kurucusu ve obezite cerrahisi ekibi lideridir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığını yapmış, 100'ün üzerinde obezite cerrahisi ile ilgili ulusal ve uluslararası kongrede yer almıştır. Murat Üstün ve İstanbul Bariatric Center ekibi, gastrik bypass, tüp mide ameliyatı, mide balonu ve duodenal switch ile biliopankreatik derivasyon dahil olmak üzere çeşitli tıbbi prosedürler uygulamaktadır. Ameliyatlar Joint Commission International (JCI) onaylı bir hastanede gerçekleştirilir. Murat Üstün, tüm kadrosu ile birlikte ana hedef olan hastanın sağlığına ve güvenliğine büyük önem vermekte ve bunun, mükemmellik denkleminin bir parçası olduğuna inanmaktadır.

Tüm Yazıları →

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp