Mide Katlama Ameliyatının Risk ve Komplikasyonları

Yayın Tarihi: 10/02/2019

Laparoskopik Gastrik Plikasyondan (Mide Katlama) Sonra Görülen Spesifik Akut Komplikasyonlar:

Gastrik plikasyon (mide katlama) aslında 40 yıl önce gündeme getirilen bir ameliyat olmasına rağmen, bir kaç yıl önce yeniden ilgi uyandırmış ve giderek daha çok sayıda uygulanmakta olan bir operasyondur. Laparoskopik yaklaşım ve yürütülen deneysel çalışmalarla tekniği geliştirilmiştir. Halen inceleme aşamasında olan, Orta Doğu ve Orta Amerika’da popüler bir ameliyattır.

mide katlama ameliyatı

Komplikasyonlarının yönetimi ile ilgili bilgi ve deneyim kısıtlıdır. 307 ve 521 hastalık sadece iki sistematik gözden geçirme çalışması mevcuttur. Ortalama komplikasyon oranı % 8-15.1 olup, reoperasyon oranı % 3-4.6’dır. Uzamış bulantı, kusma ve sialore sıktır ve hastaneye yeniden yatırılması, damar yoluyla bulantı gidericiler, prokinetikler verilmesi ve hidrasyonu gerektirebilir. Bildirilmiş major komplikasyonlar mide tıkanıklığı, kanama (lümen içine veya batın içine), kaçak ve perforasyonlardır.

Ameliyat Gerektiren Acil Durumlar

Gastrik obstrüksiyon en sık reoperasyon nedenidir. Sıklıkla yapışıklıklara, mide katmanlarının prolapsusuna veya ödeme, katların arasında seröz sıvı birikimine bağlıdır.  Erken postoperatif  periodda veya ameliyattan  haftalar sonra ortaya çıkabilir ve bazen bariatrik ekip haricindeki cerrahlarca tedavisi gerekebilir. Başlangıçta konservatif tedavi (ödem giderivi ve mide koruyucu ilaçlar) denenebilir. Kusmalar düzelmiyorsa endoskopi ile tıkanıklığa yol açan katın açılması sağlanabilir.

Ancak, tıkanıklık belirtilerinin inat ettiği vakalarda kısmi veya tam laparoskopik düzeltme gerekebilir ve mümkün olduğunda hastanın bariatrik merkeze yönlendirilmesi önerilir. Çekilen baryumlu pasaj grafisinde sütür hattından akut gastrik herniasyon çoğu zaman saptanabilir. Laparoskopik gastrik plikasyon sonrası kaçaklar % 1.6 oranında bildirilmiştir. Minor kaçaklardan mide perforasyonuna kadar değişebilir. Genellikle elektrokoter cihazlarının kullanımına, kötü cerrahi tekniğe, gastrik tüpün beslenme bozukluğu (iskemi) veya darlığına (stenoz) bağlıdır. Uzamış postoperatif bulantı ve zorlamalı kusma kaçak gelişiminde etkili olabilir.

Saptanan peritonitin tedavisi esastır, batın bolca yıkanmalıdır. Perforasyonun onarılması, bu bölgenin mide duvarına invajinasyonu, plikasyonda total veya parsiyel azaltma yapılması gerekebilir.

Yazar: Op Dr Murat Üstün

Dr. Murat Üstün is the Lead Bariatric Surgeon at IBC - Istanbul Bariatric Center. Dr Murat Üstün has made a commitment to every patient's well-being and safety, a goal that is also pursued by our staff and medical professionals that are at your service, this is part of the excellence equation. Dr Murat Üstün and the Istanbul Bariatric Center team perform medical procedures, including gastric bypass, sleeve gastrectomy, adjustable gastric band, and biliopancreatic diversion with duodenal switch. While performed differently, all of these procedures help patients lose weight by limiting how much food the stomach can hold as well as the patient’s absorption of nutrients. Surgeries are performed at a JCI accredited Hospital. The Joint Commission International works to improve safety at health care facilities domestically and globally. Accreditation ensures facilities are up to date, physicians are board-certified, plans for follow-up care are in place, risks of traveling after surgery are outlined, and more.

Tüm Yazıları →

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp