Metabolik Cerrahi Tip 2 Diyabetin Standart Tedavi Yöntemidir!

Yayın Tarihi: 01/02/2017

Amerikan Diyabet Cemiyeti 2017 Kılavuzundan Detaylar..

The American Diabetes Association 2017 tıbbi bakım standartları kitapçığında Tip 2 diyabet tedavisinde metabolik cerrahinin önemli rolü olduğuna vurgu yaptı. Makalede  diyabetik hastaların psikolojik sağlığı, bakıma erişimleri, yeni ve kişiselleştirilmiş tedavi seçenekleri ve hipogliseminin takibi konularına yer verildi.

Dernek tarafından yıllık olarak yayınlanan kılavuzlar tarama, tanı ve tedaviye odaklanıyor. Kılavuzların  amacı çocuklarda, erişkinlerde ve yaşlı insanlarda tip1, tip2 veya gebelik diyabeti konusunda daha sağlıklı bir yaklaşım sunmak,  Tip 2 diyabetin önlenmesi ve geciktirilmesi konusunda iyileştirmeler sağlamak.

“American Diabetes Association Standarts of Medical Care in Diabetes 2017” eki,  aynı zamanda diyabetin evrelemesi hakkında bir raporun bulgularını da içeriyor. “Diyabetin patofizyolojisi, doğal öyküsü ve prognozu açısından farklılaşma”  başlıklı rapor dergiyle aynı zamanda yayınlandı. Bu rapor Beta hücre disfonksiyonu,  Tip 1 ve Tip 2 diyabetin hastalık aşamaları,   konusuna odaklanıyor. Aynı zamanda diyabetin farklı subtiplerine yaklaşımın ana hatlarını belirleyerek,  kişiselleştirilmiş diyabet bakımını saplamayı amaçlıyor.

16 uluslararası uzman ve ekibi kesin olarak diyabete neden olan çeşitli genetik ve çevresel etmenler hakkındaki mevcut kanıtları inceleyerek,  bunların diyabetik hastaların daha net belirlenmiş ve kişiselleştirilmiş tedavilere ulaşmasını sağlamakta kullanılması amacıyla bir araya geldi. Bu yıl standartlar kritik ve yeni kanıta dayalı eklemeler içeriyor.  Bunlar arasında etkin diyabet bakımını etkileyebilecek olan psikososyal bakım,  arttırılmış fiziksel egzersiz, metabolik cerrahi ve hipoglisemi yer alıyor.

Yeni standartlar ve farklılaşma raporu dünyanın her yerindeki sağlık çalışanları ve hastalara tamamen kişiselleştirilmiş diyabet bakım planları sağlamak üzere multidisipliner bir yaklaşım içeriyor. Bu sayede, diyabetin başarılı yönetimini etkileyebilecek olan bir çok değişken sağlık kazanımlarında da düzelmelere yol açabilir.

Amerikan Diyabet Cemiyeti’nin metabolik cerrahi hakkındaki temel tavsiyeleri şu şekilde:

  • Vücut kitle endeksi 40’ın üzerinde olan uygun cerrahi adaylarına, kan şekeri kontrolünün düzeyine veya kan şekerini düşürmek için uygulanan tedavilerin kompleksliğine bakılmaksızın metabolik cerrahi önerilmelidir. Vücut kitle indeksi 35-40 arasında olan, yaşam tarzı değişiklikleri ve uygun tıbbi tedaviye rağmen yetersiz hiperglisemi kontrolü sağlanan erişkinlerde de yine metabolik cerrahi uygulanmalıdır.
  • Vücut kitle indeksi 30 – 35 arasında olan Tip 2 diyabetli erişkinlerde insülin de dahil olmak üzere, oral veya enjektabl ilaçlarla optimal tıbbi kontrole rağmen kan şekeri kontrolü yetersiz ise metabolik cerrahi düşünülmelidir.
  • Metabolik cerrahi multidisipliner ekiplerin bulunduğu,  yüksek ameliyat sayıları olan diyabetin ve gastrointestinal cerrahinin ve komplikasyonlarının yönetimi konusunda deneyimli merkezler tarafından uygulanmalıdır.
  • Hastalara ameliyattan sonra uzun süreli yaşam tarzı değişimi desteği,  mikrobesin ve nutrisyon durumunun rutin takibi konusunda destek sunulmalıdır.  Bu desteğin detayları ulusal ve uluslararası profesyonel dernekler tarafından postoperatif metabolik cerrahi yönetimi kılavuzlarında detaylı olarak açıklanmıştır.
  • Metabolik cerrahi adayı olan hastalar kapsamlı bir mental sağlık değerlendirmesinden geçirilmelidir. Alkol ve madde kullanımı, anlamlı depresyon, intihar eğilimi veya diğer akıl sağlığı problemleri saptanan hastalarda ilgili uzmanların görüşü alınmadan cerrahi uygulanmamalı, gerekirse ameliyat ertelenmeli ya da iptal edilmelidir.

Metabolik cerrahi geçiren hastaların ameliyattan sonraki ve psikososyal değişimlere adapte olabilmeleri için düzenli Mental destek almaları gerektiği unutulmamalıdır. Bu yeni kılavuzlara göre rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bilimsel kanıtlar eşliğinde metabolik cerrahi artık diyabet tedavisinin standart bir parçası haline gelmiştir. Amerikan Diyabet Cemiyeti metabolik cerrahi olarak adlandırdığımız bariatrik cerrahi yöntemlerini ilk kez 2011 yılında kılavuzlarına almıştı. Bu kılavuzlarda vücut kitle endeksi 35 ve üzerinde olan, özellikle diyabet veya eşlik eden yandaş hastalıklara bağlı problemler yaşayan ve ilaç tedavisine ve yaşam tarzı değişikliklerinin rağmen diyabetin kontrol edilemediği hastaları için bariatrik cerrahi önerilmişti.

2017 standartları daha önceki uluslararası kılavuzlarla tamamen uyumludur. Dünyanın en büyük ve en etkili diyabet organizasyona olan Amerikan Diyabet Cemiyeti’nin metabolik cerrahiye yaptığı bu vurgu  metabolik cerrahinin standart diyabet tedavisi olarak yerini güçlendirdiğini kanıtlamaktadır. 2016’da hafif veya ileri düzeyde obezitesi olan diyabetik hastalar için metabolik cerrahinin standart bir tedavi seçeneği olarak klinik kılavuzlarda yer aldığını görmüştük. Kanıta dayalı kılavuzlar 2016 Haziran ayındaki Diabetes Care dergisinde yayınlanmıştır. Bu yayın 45 uluslararası profesyonel organizasyonun onayıyla hazırlanmıştır.

Açıkçası metabolik cerrahinin standart diyabet tedavisi olarak kabul edilmesi oldukça uzun ve zorlu bir süreç olmuştur. Ancak daha fazla hastanın tedavi olabilmesini sağlayacaksa buna değer.. Neredeyse bütün büyük profesyonel diyabet kuruluşları tarafından desteklenen bu kılavuzların aynı zamanda tüm hekimler, hastalar ve sağlık otoriteleri tarafından da doğru şekilde anlaşılması önemlidir.

Yazar: Op Dr Murat Üstün

Dr. Murat Üstün, İstanbul Bariatric Center'ın (IBC) kurucusu ve obezite cerrahisi ekibi lideridir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığını yapmış, 100'ün üzerinde obezite cerrahisi ile ilgili ulusal ve uluslararası kongrede yer almıştır. Murat Üstün ve İstanbul Bariatric Center ekibi, gastrik bypass, tüp mide ameliyatı, mide balonu ve duodenal switch ile biliopankreatik derivasyon dahil olmak üzere çeşitli tıbbi prosedürler uygulamaktadır. Ameliyatlar Joint Commission International (JCI) onaylı bir hastanede gerçekleştirilir. Murat Üstün, tüm kadrosu ile birlikte ana hedef olan hastanın sağlığına ve güvenliğine büyük önem vermekte ve bunun, mükemmellik denkleminin bir parçası olduğuna inanmaktadır.

Tüm Yazıları →

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp