İngiltere’de Yılda 50.000 Obezite Cerrahisi Yapılması Gerekli!

Yayın Tarihi: 09/11/2019

British Medical Journal’de yayınlanan bir çalışmaya göre, hastalara önemli sağlık kazanımları sağlamak ve genel sağlık harcamalarını azaltabilmek için NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) bariatrik cerrahi sayılarını Avrupa ortalaması olan 50 bin civarına çıkarmalı. 2011-12 ve 2014-15 arasını karşılaştıran çalışmada NHS tarafından karşılanan bariatrik ameliyatların % 31 düşüş gösterdiği ve 8794’den 6032’ye indiği belirlendi. Böylece, bu tedaviden faydalanabilecek uygun hastaların sadece % 1’i bu tedaviye erişebiliyor. Avrupa Birliği ülkeleri arasında İngiltere 13., G8 ülkeleri arasında ise 6. Sırada. Oysa İngiltere Avrupa obezite sıralamasındaki yeri ikincilik, uluslararası sıralamada ise altıncılık.

“Neden NHS daha fazla obezite cerrahisi yapmalı, ne kadar yapmalı” adlı makalede, bariatrik cerrahinin klinik ve maliyet açısından etkinliği açıklanıyor ve obezite cerrahisine erişimin önündeki engeller inceleniyor.

İngiltere'de obezite cerrahisi

SOS (Swedish Obesity Subjects) çalışmasına göre, cerrahiden sonra kilo kontrolü ortalama 20 yıl, kan şekeri kontrolü ise en az 10 yıl boyunca sağlanabiliyor. Üstelik cerrahi geçiren hastaların diabetten tamamen kurtulma ve prediyabetten diyabete geçmeme oranları çok daha yüksek. UK ulusal cerrahi veritabanından alınan verilere göre 3000’in üzerinde, bariatrik cerrahi geçiren diyabetli hastada % 65 oranında hiçbir ilaca gerek kalmadan glisemik kontrol sağlanmış durumda.

Araştırmacılar ayrıca, ameliyatsız metodlarla kıyaslandığında bariatrik cerrahinin ciddi maliyet kazanımı sağladığını da savunuyor. BMI değeri 40 ve üzerinde olan bir bireyde bariatrik cerrahinin sağladığı sağlık tasarrufu QALY (kalitesi düzelmiş yaşam yılı) başına 20 yıl boyunca 2000-4000 pound civarında. Açıkçası, bariatrik cerrahinin maliyetleri 3 yıl içerisinde sıfırlanıyor, ondan sonra ise sağlık sistemi kara geçmeye başlıyor.

İngiltere’de tüm diğer obezite tedavisi metodlarını denediği halde yeterli kilo sağlayamamış ciddi obezite aşamasında 1.6 milyon erişkin bulunuyor. Ek olarak bir diğer 500000 civarında hastanın da BMI değeri 35’in üzerinde ve diyabet başta olmak üzere bir yandaş hastalıkları var. Geçtiğimiz 10 yılda Tip 2 diyabet oranı % 60 civarında arttı. Her yıl 190000 yeni hastanın ekleneceği ve 2030’da erişkin toplumun % 9.5’inin daha etkileneceği sanılıyor.

Kaynak: http://www.bmj.com/content/353/bmj.i1472

Yazar: Op Dr Murat Üstün

Dr. Murat Üstün is the Lead Bariatric Surgeon at IBC - Istanbul Bariatric Center. Dr Murat Üstün has made a commitment to every patient's well-being and safety, a goal that is also pursued by our staff and medical professionals that are at your service, this is part of the excellence equation. Dr Murat Üstün and the Istanbul Bariatric Center team perform medical procedures, including gastric bypass, sleeve gastrectomy, adjustable gastric band, and biliopancreatic diversion with duodenal switch. While performed differently, all of these procedures help patients lose weight by limiting how much food the stomach can hold as well as the patient’s absorption of nutrients. Surgeries are performed at a JCI accredited Hospital. The Joint Commission International works to improve safety at health care facilities domestically and globally. Accreditation ensures facilities are up to date, physicians are board-certified, plans for follow-up care are in place, risks of traveling after surgery are outlined, and more.

Tüm Yazıları →

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp