Gastrik Bypass Sonrası Diyabette Düzelmenin Sırrı

Yayın Tarihi: 28/09/2019

Gastrik bypasstan sonra Fetuin-A ve RBP4 adlı proteinlerde tüp mideden daha fazla düşüş görülüyor.

Gastrik Bypass Diyabette Sleeve’den Daha Etkili

Roux-en-Y gastrik bypasstan sonra çok sayıda protein ve metabolitte laparoskopik sleeve gastrektomiyle kıyaslandığında daha fazla erken düşüş görülüyor. PlosOne dergisinde yayınlanan çalışmaya göre bu bulgu, neden bypass hastalarında Tip 2 diyabette daha yüksek oranda düzelme olduğunu açıklayabilir.

Çalışmanın bulguları, besinlerin ince barsağın üst kesimlerini atlamasının etkili olduğunu ileri süren foregut hipotezini destekliyor gibi görünüyor. Bu atlama, insülin direncini tetikleyen ve henüz tanımlanmamış bir barsak peptidinin salgılanmasında azalmaya yol açıyor.

Auckland North Shore Hastanesi ve New South Wales üniversitesi tarafından düzenlenen non-randomize, prospektif çalışmada Tip 2 diyabeti olan 21 hastada bypass ile sleeve ameliyatlarının akut etkileri araştırıldı. Hastaların sekizi bypass, yedisi sleeve operasyonu geçirdi. Ameliyattan 3 gün önce ve 3 gün sonra kan örnekleri alındı.

Araştırmacılar her iki cerrahi tipinden sonra anlamlı şekilde düşük olan 6, anlamlı şekilde yüksek olan 4 protein saptadılar. Sleeveden sonra artan 4, düşen 1 protein saptanırken, bypasstan sonra sadece 1 protein artmıştı. Retinol bağlayan protein 4 (RBP4) ve Fetuin-A olarak bilinen iki protein daha önce de insülin direncinde rolleri saptanmış olan proteinlerdi ve anlamlı şekilde düşmüşlerdi. Bypasstan sonra RBP4 % 72, Fetuin A % 75 azalmıştı.

Onikiparmak Barsağının Atlanması Önemli

Gastrik bypasstan sonra bu proteinlerde azalmanın sleeveden çok daha fazla olması, onikiparmak barsağının atlanmasının bu proteinlerdeki azalmaya yol açtığı fikri ile uyumludur. Onikiparmak barsağını atlayan gastrik bypass ameliyatından sonra barsak mikrobial dengesinin fonksiyonel evrimi üzerine daha fazla çalışmaya gerek vardır.

Çalışmada, RBP4 ve Fetuin-A düzeylerindeki anlamlı düşüşün insülin direncinin kırılmasında etkili olduğu gösterilmiştir. Bariatrik cerrahiden 3 gün sonra insülin direncinde anlamlı düzelme olmamasına rağmen, RBP4 ve Fetuin A seviyeleri ile HOMA-IR düzeyi arasındaki anlamlı ilişki, bu proteinlerin azalmasının insülin direncini azalttığı görüşünü desteklemektedir.

Kaynak: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0096489

Yazar: Op Dr Murat Üstün

Dr. Murat Üstün, İstanbul Bariatric Center'ın (IBC) kurucusu ve obezite cerrahisi ekibi lideridir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığını yapmış, 100'ün üzerinde obezite cerrahisi ile ilgili ulusal ve uluslararası kongrede yer almıştır. Murat Üstün ve İstanbul Bariatric Center ekibi, gastrik bypass, tüp mide ameliyatı, mide balonu ve duodenal switch ile biliopankreatik derivasyon dahil olmak üzere çeşitli tıbbi prosedürler uygulamaktadır. Ameliyatlar Joint Commission International (JCI) onaylı bir hastanede gerçekleştirilir. Murat Üstün, tüm kadrosu ile birlikte ana hedef olan hastanın sağlığına ve güvenliğine büyük önem vermekte ve bunun, mükemmellik denkleminin bir parçası olduğuna inanmaktadır.

Tüm Yazıları →

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp