COVID-19 ve Şeker Koması Ölümcül Bir Karışım

Yayın Tarihi: 14/03/2021

Covid-19 pozitif olup şeker komasına giren 65 Yaş Üstü her iki kişiden biri ölüyor!

COVID-19’un şeker koması (diyabetik ketoasidoz) nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda ölüm riskini arttırdığı belirlendi.

Şubat-Eylül 2020 aralığında hastaneye yatırılan diyabetik ketoasidoz hastalarından hayatını kaybedenlerin %30’u aynı zamanda Covid pozitif iken Covid’i olmayanlarda ölüm oranı sadece % 5’di. Çalışma Atlanta Emory Üniversitesi’nce yürütüldü.

JAMA Network Open’da yayınlanan çalışmaya göre, yaş da ölüm oranlarını etkileyen bir diğer faktördü. 65 yaş üstünde hastanede ölüm oranı Covid olanlarda % 45, olmayanlarda ise % 13 idi. 45 yaşın altında ise bu oranlar sırasıyla % 19 ve % 2 idi.

Bir şeker koması atağında Covid 19 olanlarda akut böbrek hasarı gelişmesi riski, olmayanlardan 3 kat daha fazlaydı. (% 30’a karşılık % 10)

COVID-19 ve Şeker Koması Ölümcül Bir Karışım 2
Covid-19 ve Şeker Koması

Covid-19 pandemisi sırasında gerek obezite, gerekse diyabet yönetimi ile ilgili bir çok değişiklikler oldu. Bununla birlikte, şeker komasına yol açacak şekilde tedavide gecikilmesinin ölüm oranlarında belirgin artışa yol açtığı da kanıtlanmış oldu. Covid-19 pozitif grupta diyabet komasının neden daha yüksek ölüm oranlarına yol açtığı tam olarak bilinmemekle birlikte, bu bulgular endişe verici olarak yorumlanıyor. Ancak katkıda bulunan faktörler obezite ve ağır stress alltında insülin gereksiniminin artması olabilir.

Şeker koması nedeniyle hastaneye yatırılan ve Covid pozitif olan 210 hasta ve Covid negatif olan 4819 Hasta’nın incelendiği ve 17 eyalette 175 hastaneden toplanan verilere dayanan çalışmada uygulanan tanı kriterleri ve tedavi şemaları standarttı. Covid pozitif hastaların daha ileri yaşlarda olduğu ve BMI’larının negatif hastalardan daha yüksek olduğu gözlendi. Covid pozitif ve 65 yaş üstü olanlarda Kalp-damar hastalıkları ve diyabetle ilişkili nefropati, nöropati gibi diyabetle ilişkili komplikasyonlar da daha fazlaydı.

COVID-19 hastalarının insülin ihtiyacı daha fazlaydı ve daha uzun süreli insülin uygulaması gerektiriyorlardı. Pozitif hastalarda aynı zamanda şeker komasının düzelme ve kan şekerinin 250’nin altına inme süresi de daha uzundu.

Yazar: Op Dr Murat Üstün

Dr. Murat Üstün is the Lead Bariatric Surgeon at IBC - Istanbul Bariatric Center. Dr Murat Üstün has made a commitment to every patient's well-being and safety, a goal that is also pursued by our staff and medical professionals that are at your service, this is part of the excellence equation. Dr Murat Üstün and the Istanbul Bariatric Center team perform medical procedures, including gastric bypass, sleeve gastrectomy, adjustable gastric band, and biliopancreatic diversion with duodenal switch. While performed differently, all of these procedures help patients lose weight by limiting how much food the stomach can hold as well as the patient’s absorption of nutrients. Surgeries are performed at a JCI accredited Hospital. The Joint Commission International works to improve safety at health care facilities domestically and globally. Accreditation ensures facilities are up to date, physicians are board-certified, plans for follow-up care are in place, risks of traveling after surgery are outlined, and more.

Tüm Yazıları →

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp