Argon Plazma Koagulasyonu: Gastrik Bypass Sonrası Kilo Alımı İçin Etkili Bir Çözüm

Yayın Tarihi: 27/07/2023

Giriş

Son yıllarda bariatrik ameliyatların sayısı artmakta olup, gastrik bypass en sık uygulanan ameliyatlardan biridir. Bununla birlikte, hastaların önemli bir kısmı ilk başarılarından sonra yeniden kilo alma deneyimi yaşamaktadır. Roux-en-Y gastrik bypass (RYGB) geçiren obez hastaların yaklaşık %20’si sonraki 18-24 ay boyunca kilo kaybını sürdürememektedir ve bu durum cerrahi tekniğe, hastaya veya her ikisinin kombinasyonuna bağlanabilir.

Bu fenomeni açıklamak için aşırı yeme, sağlıksız beslenme, yetersiz egzersiz ile hareketsiz yaşam tarzı, metabolik etkiler, hormonal dalgalanmalar, uygun olmayan cerrahi teknik, gastrogastrik fistüller, kısıtlayıcı bir bandın (varsa) hatalı çalışması, gastrik poşun genişlemesi ve gastrojejunal anastomozun dilatasyonunu kapsayan çeşitli faktörler belirtilmiştir.

Kesin nedenler belirsizliğini korurken, öne sürülen en önemli potansiyel faktörlerden biri mide poşunun ve /veya gastrojejunal anastomozun (mide-barsak birleşimi) genişlemesidir. Kilo alımı yaşam kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğinden, obezite ile ilişkili komorbiditelerin tekrarlanmasına yol açabileceğinden ve sağlık hizmeti maliyetlerini artırabileceğinden, bu durum hekimler için önemli bir zorluk teşkil etmektedir.

Bu durumun tedavisinde ilk ve önemli adım, hastanın diyet danışmanlığı ve davranışsal düzenlemeleri içeren multidisipliner bir klinik ekiple yeniden tanıştırılmasını içerir. Ayrıca, RYGB sonrası hastalarda yeniden kilo alımını ele almak için çeşitli endoskopik ve cerrahi yöntemler önerilmiştir.

Yeniden kilo alımı ile ilişkili anatomik sorunların üstesinden gelmek için revizyonel cerrahi uygulanabilse de, bu önemli bir morbidite ile bağlantılıdır. Alternatif olarak, kilo kaybını kolaylaştırmak için gastrik kese ve/veya gastrojejunal anastomozun boyutunu küçültmek üzere tasarlanmış çeşitli endoskopik prosedürler bulunmaktadır. Bu prosedürler arasında anastomoza endoluminal sodyum morrhuat enjeksiyonu, Bard Endocinch®, Endogastric Solutions’dan Stomaphyx®, ROSE® prosedürü, Apollo Endosurgery Overstitch®, OTSC® klipsi ve 2009 yılında Aly tarafından tanımlandığı gibi argon kullanılarak gastrojejunal anastomozun koagülasyonu yer almaktadır.

Gastrik bypass sonrası yeniden kilo alımını ele almak için en uygulanabilir potansiyel çözümlerden biri argon plazma koagülasyonudur (APC). APC, sindirim sisteminde pıhtılaşmayı veya yara dokusu oluşumunu indüklemek için iyonize gaz kullanan bir prosedürdür. Roux-en-Y gastrik bypass (RYGB) sonrası yeniden kilo alımının tedavisinde yaygın olarak çalışılmış ve umut vaat ettiği gösterilmiştir.

Gastrik Bypass Sonrası Yeniden Kilo Almayı Anlamak

Gastrik bypass sonrası yeniden kilo alımı, kilo verme hedeflerine ulaşmak için çok çalışmış hastalar için üzücü bir deneyim olabilir. Yeme düzenindeki değişiklikler, yaşam tarzı faktörleri ve gastrojejunal anastomozun (GJA) genişlemesi dahil olmak üzere yeniden kilo alımına katkıda bulunabilecek çeşitli faktörler vardır.

GJA, yeni oluşturulan mide kesesi ile ince bağırsak arasındaki açıklıktır. Bu açıklık genişlediğinde, yiyeceklerin mideden hızla boşalmasına neden olarak açlığın artmasına ve tok hissetmek için daha fazla kaloriye ihtiyaç duyulmasına yol açabilir. Hastalar ayrıca mide krampı, kızarma, hızlı kalp atış hızı ve hatta şekerli gıdalar tükettikten sonra ishal ile karakterize dumping sendromu gibi semptomlar yaşayabilir.

GJA genişlemesinin neden olduğu kilo alımını ele almak için, APC gibi müdahaleler açıklığın boyutunu küçültmek ve uygun işlevi yeniden sağlamak için kullanılabilir. APC, GJA’yı sıkılaştıran yara dokusu oluşturarak, mide kesesinin boşalmasını yavaşlatarak ve daha uzun süre tokluk hissini teşvik ederek çalışır.

Argon Plasma Koagulasyon Cihazı
Argon Plazma Koagulasyonu: Gastrik Bypass Sonrası Kilo Alımı İçin Etkili Bir Çözüm 4

Argon Plazma Koagulasyonun Etkinliği

Birçok çalışma argon plazma koagülasyonunun gastrik bypass sonrası yeniden kilo alımının tedavisinde etkinliğini göstermiştir. Moon ve arkadaşları, RYGB hastalarında APC’yi takiben anlamlı kilo kaybı gösteren çok merkezli bir çalışma yürütmüştür. Brunaldi ve arkadaşları tarafından yapılan bir başka prospektif randomize çalışmada, tek başına APC ile tam kalınlıkta endoskopik dikişle kombine edilen APC karşılaştırılmış ve her iki grupta da olumlu sonuçlar bulunmuştur. Jaruvongvanich ve arkadaşları tarafından yapılan sistematik bir inceleme ve meta-analiz de gastrik bypass sonrası yeniden kilo alımında APC kullanımını desteklemiştir.

Bu çalışmaların sonuçları, APC’nin yeniden kilo alımını azaltmak ve hasta sonuçlarını iyileştirmek için güvenli ve etkili bir prosedür olduğunu göstermektedir. APC uygulanan hastalarda gastrojejunal anastomoz çapı, nihai ağırlık ve vücut kitle indeksinde (VKİ) azalma görülmekte ve komplikasyon oranı düşük olmaktadır.

Argon Plazma Koagulasyonu için Teknik Hususlar

Literatür, gastrik bypass sonrası yeniden kilo alımı için APC kullanımını desteklerken, başarılı bir uygulama için ele alınması gereken birkaç teknik husus vardır. Kilit faktörlerden biri APC ayarlarının seçimi, özellikle de prosedür sırasında kullanılan watt değeridir. Bu nedenle, prosedürünüzü deneyimli bir merkezde ve deneyimli bir ekiple gerçekleştirmeniz önemlidir.

Argon Plazma Koagulasyonun Bir Revizyon Prosedürü Olarak Uygulanması

Revizyonel bir prosedür olarak APC’nin başarısını sağlamak için multidisipliner bir yaklaşım çok önemlidir. APC uygulanan hastalara kapsamlı bakım ve destek sağlamak için sağlık uzmanlarından oluşan bir ekip birlikte çalışmalıdır. Bu ekipte endoskopist, diyetisyen, psikolog ve gerektiğinde diğer uzmanlar yer alabilir. İstanbul Bariatrik Merkezinde, bu bütünsel yaklaşımın en iyi sonuçları elde etmemize yardımcı olacağına inanıyoruz.

Ayrıca, APC için hasta seçimi ve uygunluğu için net kılavuzlar ve protokoller oluşturmak önemlidir. Hastalar APC’yi bir tedavi seçeneği olarak değerlendirmeden önce kilolarının en düşük seviyesine ulaşmış ve önemli ölçüde yeniden kilo almış olmalıdır. Hastanın genel sağlığını ve prosedüre uygunluğunu değerlendirmek için genel laboratuvar testleri ve koagülasyon profili de dahil olmak üzere preoperatif testler yapılmalıdır. Bazı durumlarda diğer yöntemleri tercih ediyoruz, ancak APC dilate bir kese ve anastomozu revize etmek için en iyi ilk adımlardan biridir.

Argon Plazma Koagulasyonu
Argon Plazma Koagulasyonu: Gastrik Bypass Sonrası Kilo Alımı İçin Etkili Bir Çözüm 5

Argon Plazma Koagülasyonu İçin Kimler Uygundur?

            – 18 ile 65 yaş arası.

            – Ameliyat sonrası minimum 18 ay.

            – RYGB sonrasında elde edilen en düşük ağırlığın en az %10’unun geri kazanılması.

            – Anastomoz çapı en az 15 mm.

            – Prosedürü kavrayabilme yeteneği.

            – Gönüllü olarak katılma ve onay formunu imzalayarak bilgilendirilmiş onam verme isteği.

Argon Plazma Koagülasyonu Kimler İçin Uygun Değildir?

            – Gastrojejunal anastomoz endoskopik manipülasyon için uygun değildir.

            – Siroz veya aktif kronik hepatit ile birlikte karaciğer hastalığı öyküsü.

            – Antikoagülan tedavi uygulanıyor

            – Hamilelik veya 12 ay içinde hamile kalmayı planlama

            – Anemi veya ciddi beslenme yetersizlikleri, alkolizm, uyuşturucu bağımlılığı, yakın zamanda neoplazi (5 yıldan az) ve HIV seropozitifliği.

            – Propofol alerjisi

            – Planlanan klinik ziyaretlerine katılamama ve beslenme kılavuzlarına uymama

Güvenlik ve Yan Etkiler

İncelenen çalışmalarda, APC ile ilişkili istenmeyen durumların genel oranı nispeten düşüktür. Bildirilen en yaygın yan etki, hastaların küçük bir yüzdesinde meydana gelen stenozdur (aşırı daralma). Bununla birlikte, işlemden sonra hastaları yakından izlemek ve olası komplikasyonları ele almak için uygun takip bakımı sağlamak önemlidir.

Hasta güvenliğini sağlamak için, APC iyi donanımlı bir endoskopi kliniğinde veya hastane ortamında gerçekleştirilmelidir. İleri yaşam destek ekipmanı hazır bulundurulmalı ve sağlık hizmeti sağlayıcıları işlem sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek olumsuz olayları yönetmek üzere eğitilmelidir. İstanbul Bariatrik Merkezi’nde de işleminiz tam donanımlı bir hastanede, konunun en deneyimli uzmanları tarafından yapılacaktır.

Sonuç

Argon plazma koagülasyonu, gastrik bypass sonrası yeniden kilo alımı için etkili bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Mevcut literatür, APC’nin yeniden kilo alımını azaltmada, gastrojejunal anastomoz çapını iyileştirmede ve kilo kaybını teşvik etmede kullanımını desteklemektedir. Başarılı bir uygulama için teknik hususlar ve multidisipliner bakım gerekli olsa da, APC gastrik bypass sonrası yeniden kilo alımı yaşayan hastalar için güvenli ve umut verici bir seçenek sunmaktadır.

Sağlık uzmanları olarak, APC’nin revizyonel bir prosedür olarak kullanımına ilişkin en son araştırma ve kılavuzlardan haberdar olmak hayati önem taşımaktadır. APC ile ilişkili etkinliği, teknik hususları ve güvenlik önlemlerini anlayarak, hastalara kapsamlı bakım sağlayabilir ve gastrik bypass ameliyatından sonra kilo verme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabiliriz. Gastrik bypass sonrası yeniden kilo alımı ile mücadele ediyorsanız, seçeneklerinizi öğrenmek için bizimle iletişime geçmeniz yeterli.

Yazar: Op Dr Murat Üstün

Dr. Murat Üstün is the Lead Bariatric Surgeon at IBC - Istanbul Bariatric Center. Dr Murat Üstün has made a commitment to every patient's well-being and safety, a goal that is also pursued by our staff and medical professionals that are at your service, this is part of the excellence equation. Dr Murat Üstün and the Istanbul Bariatric Center team perform medical procedures, including gastric bypass, sleeve gastrectomy, adjustable gastric band, and biliopancreatic diversion with duodenal switch. While performed differently, all of these procedures help patients lose weight by limiting how much food the stomach can hold as well as the patient’s absorption of nutrients. Surgeries are performed at a JCI accredited Hospital. The Joint Commission International works to improve safety at health care facilities domestically and globally. Accreditation ensures facilities are up to date, physicians are board-certified, plans for follow-up care are in place, risks of traveling after surgery are outlined, and more.

Tüm Yazıları →

Arayın
Bilgi Alın
Whatsapp