Obezite Cerrahisinin sağlığa katkıları nelerdir?

Obezite cerrahisini takiben tamamen düzeldiği veya iyileştiği bildirilmiş olan hastalıklar şunlardır:

-Uyku apnesi: Cerrahiden sonra en erken düzelen yandaş hastalıklardandır. İlk ayda tamama yakın oranda ortadan kalkar. CPAP cihazı kullanmak zorunda olan hastalar dahi cihazsız normal uyku düzenine kavuşurlar.

-Tip 2 Diyabet: Diyabetin ağırlığına ve ilaç ihtiyacına göre ameliyat yöntemi seçilmelidir. Yönteme göre de diyabetin düzelme oranı % 95’lere kadar çıkmaktadır. Ağır Tip 2 diyabet varlığında obezite cerrahisi için BMI 35 olan obezite cerrahisi sınırı BMI 30’a iner. Çünkü burada artık söz konusu olan metabolik cerrahidir. Doğrudan diyabete yönelik birçok operasyon seçeneği vardır. Uygun hasta ve uygun yöntem seçilmesi durumunda, hastanın ameliyattan sonraki günler içinde insülin ve tüm diğer ilaçlarını bırakması sağlanabilir.

-Hipertansiyon: Obeziteyle ilişkili hipertansiyon % 70 ve üzeri oranda ortadan kalkmakta, genelde ameliyattan sonraki ilk aydan itibaren ilaca ihtiyaç kalmamaktadır.

-Kalp yetmezliği: Obezite cerrahisinden sonra kalp krizi riski ve kalp yetmezliğinin belirgin oranda azaldığı saptanmıştır. Acil servise bu amaçla başvurular da dramatik şekilde düşmektedir.

-Periferik ödem: Obezite cerrahisi sadece mide hacmini kısıtlamamakta, hormonal dengesizlikleri de ortadan kaldırmaktadır. Buna bağlı olarak periferik ödemi olan hastalarda ciddi bir ödem çözülmesi ameliyatın ilk günlerinden itibaren görülmektedir.

-Solunum yetmezliği, astım: İlginç şekilde, obezite cerrahisinden sonra astım ataklarında azalma bildiren bir çok yayın mevcuttur.

-Dislipidemi: Özellikle emilim bozucu ameliyatlardan sonra kan yağlarındaki yükselik derhal düzelmektedir. Sadece hızlı kilo verme döneminde geçici dengesizlikler görülebilir. Ailsel hiperkolesterolemi ise düzelmeyebilir.

-Özofajit: Obezite reflüye yol açan bir etken olduğundan ameliyattan sonra reflü özofajit te belirgin şekilde düzelmektedir. Tüp mide ameliyatlarından sonra yeni reflü oluşumu görülebilse de, birinci yıldan sonra bu artış ortadan kalkmaktadır.

-Pseudotümör serebri

-Diğer cerrahilerin risklerinde düşme: Özellikle ortopedik girişimler gerektiğinde risk belirgin ölçüde düşmektedir.

-Osteoartrit: Obezite tüm dokularda yangısal olayla seyreden kronik bir hastalık durumudur. Obezite cerrahisinden sonra eklemlerdeki iltihabi süreçler geriler. Sırt ağrısı ve bel ağrısının belirgin şekilde düzeldiğini bildiren güncel yayınlar mevcuttur.

-Tromboemboli: Obezitenin kendisi emboli ve alt ekstremitelerde tromboz riskini arttıran bir durumdur. Ortadan kalkmasıyla bu riskler de azalmaktadır.

-İdrar kaçırma

Bunların yanısıra, obezite cerrahisinden sonra yaşam kalitesinde belirgin düzelme olmakta ve doğurganlık belirgin düzeyde artmaktadır. Birebir gösterilmesi zor olsa da, bu ameliyatlardan sonra makrovasküler komplikasyonlar belirgin ölçüde düşmektedir. Özellikle diyabetik hastalarda böbrek süzme fonksiyonlarının da hızla toparlandığı bildirilmiştir. İngilizce içerik için Benefits makalesini öneriyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara!