Obezite Cerrahisi Adaylarında Uykusuzluk, Depresyon ve Yeme Bozuklukları

Obeziteyi Etkileyen Psikolojik Faktörler

Sağlıksız yeme alışkanlıklarına eşlik eden uyku bozuklukları ve depressif belirtiler obezite gelişiminde risk faktörleridir. Güncel bir çalışmada Athens Uykusuzluk Skalasının sağlıksız yeme alışkanlıklarıyla ilişkili olduğu, uykusuzluk ve depresyon belirtilerinin, hareketsiz yaşam tarzının ve uyku apnesinin de sıklıkla birlikte görüldüğü gösterildi.

İncelenen 361 hastanın % 63’ünün BMI değeri 40’ın üstündeydi. Hastalar arasında kadınlar % 73 ile çoğunluktaydı. Hastaların üçte birinde tip 2 diyabet, % 14’ünde de artmış kan şekeri saptandı. Şeker hastalığı olan hastaların üçte biri insülin kullanıyordu. Tedaviye rağmen hastaların neredeyse yarısında kan yağları da anormal seviyelerdeydi.

Hastaların yarıya yakınında uykusuzluk mevcuttu. Hastaların % 65’i yetersiz hareket etmekteydi. İlginç şekilde uykusuzluk çeken vakalarda günlük atıştırma, emosyonel yeme, gece yemeleri ve yetersiz fiziksel aktivite ciddi oranda yüksekti. Klinik insomnia ile en sıkı bağlantı günlük atıştırma oranları arasında saptandı.

Özetle, uyku bozuklukları, depresyon ve obezite arasında çok ciddi bir bağlantı mevcuttur. Obezitenin önlenmesi ve tedavisinde yaratıcı ve etkili stratejilerin geliştirilmesinde bütünlüklü bir yaklaşım önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara!