Güncelleme: Obezite Cerrahisi Erken Doğum Riskini Arttırabilir!

Obezite cerrahisi geçiren kadınlarda 37. Haftadan önce doğumun gerçekleşmesi riski, normal gebelere göre daha yüksek olabilir. Kontrol grubunun prematüre bebek sahibi olma riski % 6.8 iken, cerrahi grubunda bu oran % 8.4 bulundu.

Bu güncel bilgi Karolinska Enstitüsü’nün New England Journal of Medicine’de yayınlanan yeni bir çalışmasından.. Ekip üyelerinden Olof Stephansson, “obezite artmış erken doğum riski ile bağlantılı olduğundan, obezite cerrahisinin özellikle gebelik diyabeti oranını düşürerek bu oranı azaltmasını bekliyorduk. Ancak bunun yerine artmış bir riskle karşılaştık” diyor. “Bariatrik Cerrahi ve Erken Doğum” başlıklı araştırmada 2006-2013 yılları arasında bariatrik cerrahi geçiren annelerin doğurduğu 2000 bebekle, ameliyat olmamış, ancak ilk grupla aynı BMI değerlerinde olan 6500 bebeğin verileri karşılaştırıldı.

Stephansson, “bariatrik cerrahi sonrası gebelikler daha yüksek erken doğum riski taşıdığından, bu gebelikler yüksek riskli gebelik kabul edilip, özel takip ve ilgi gösterilmelidir.” Diyor. Bu da, fetal gelişimi izlemek için daha ekstra ultrason kontrolleri, detaylı diyet danışmanlığı ve gerekli besin ve vitamin desteklerinin düzenlenmesi anlamına geliyor. Sadece demir değil, bütün olası besinsel eksiklikler yönünden takip edilmeliler. Stephansson grubunun daha önceki çalışmalarında obezite cerrahisinin gebelik diyabeti riskini düşürdüğü saptanmıştı. Yine bu çalışmada erken doğum riskinin artabileceği öngörülmüş ama istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştı. Bariatrik cerrahinin giderek popüler hale gelmesiyle araştırmacılar da daha geniş gruplardan gelen verileri değerlendirebiliyorlar.

“Daha önceki makalemizde bildirilenle zıt olarak, geçirilmiş bariatrik cerrahiyle erken doğum riskinin anlamlı olarak artmış risk içerdiğini bildiriyoruz.” Diye ekliyor Stephansson. Biz de bu güncellemeyi sizlerle paylaşmak ve obezite cerrahisi sonrası gebeliklerin yüksek riskli gebelik sayılarak, deneyimli kadın doğum uzmanları tarafından sıkı takip edilmesi gerektiği hakkındaki önerilerimizi yinelemek istiyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara!