Obezite nedir

Obezite nedir

Obezite kanser oranlarını arttırıyor

Günümüzde Amerika’da yaşayan yetişkinlerin % 64’ü fazla kilolu (overweight) grubundadır ve tüm populasyonun 1 / 3’ü obezdir.

Obezite nedir?

Aşırı kilolu olma durumu, standartlarla kıyaslandığında normal kilonun üzerinde olmayı ifade eder. Bu fazla kilo kas, kemik ya da yağ dokusundan kaynaklanabilir.

Obezite nedir?

Obezite, en kısa tanımıyla vücut yağlarının oranının anormal derecede artmasıdır. Yani, bir şahıs obez olmadan aşırı kilolu olabilir. Normalden fazla kas yapısına sahip olan vücut geliştiriciler ve diğer atletler gibi.. Bununla birlikte, günlük pratikte aşırı kilolu olanların çoğunluğu obezdir.

Aşırı kilo ve obezite nasıl ölçülür?

Bir şahsın aşırı kilolu veya obez olduğunu saptamak için çeşitli metodlar geliştirilmiştir. Bazı ölçüm sistemleri boyla kilo arasındaki bağlantıdan faydalanırken, bazıları vücut yağlarının ölçümüne dayanmaktadır. Günümüzde en sık kullanılan metod, çok daha detaylı analizlerle son derece paralel sonuçlar verdiği saptandığı için, Vücut Kitle İndeksi (BMI)denilen yöntemdir.

Vücut kitle indeksi erişkinlerde hem aşırı kilo hem de obezitenin ölçümünde ve değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Pek çok obezite araştırmacısının tercih ettiği ve obezite konusunda çoğu veride kullanılan bir metoddur.

Dünyada Obezite

Günümüzde Amerika’da yaşayan yetişkinlerin % 64’ü fazla kilolu (overweight) grubundadır ve tüm populasyonun 1 / 3’ü obezdir. Yine Amerika’da yıllık 300.000 ölümün obeziteyle bağlantılı olduğu bildirilmiştir. Bu obezite salgınına ilk kez 2001’de Amerikalı genel cerrahlarca yapılan bir çalışmada dikkat çekilmiştir. Aynı çalışmada, çocukluk çağı obezitesinin de artmakta olduğu bildirilmiştir. Alttaki slaydda dünyada obezite oranlarının ne kadar dramatik arttığını izleyebilirsiniz.

Obezitenin yol açtığı sağlık riskleri

Obezite tip 2 diabet, hipertansiyon, dislipidemi, bazı kanser türleri, uyku apnesi ve osteoartrit gibi eklem problemlerinde anlamlı derecede artışa yol açar. Ek olarak obezite, insülin rezistans sendromu (metabolik sendrom x) ve insülin duyarsızlığı gibi bazı kompleks sağlık problemlerinde de anahtar rol oynar.

Hemen Ara!