Reflü Tedavisinde Mide Koruyuculara Dikkat!

reflü

Reflü Tedavisi İçin Mide Koruyucu İlaçların Uzun Süreli Kullanımı Riskli!

Reflü tedavisi en tartışmalı konulardan biridir. Bu alanda en çok kullanılan ilaçlar PPI, yani proton pompa inhibitörü grubu ilaçlardır. Ancak gastrointestinal özofageal reflü hastalığını kontrol altına almak için PPI (proton pompa inhibitörü) grubu ilaçların uzun süreli kullanımının akut myokard infarktüsü (kalp krizi) ve myokardiyal iskemi (kalp dokusunda beslenme sorunu) ile ilgili riskleri anlamlı derecede arttırdığı belirlendi. Bu risk özellikle 8 haftadan fazla süreyle kullanımlarda geçerli. Yapılan çalışmaların gözden geçirilmesiyle elde edilen bulgular özellikle 65 yaş üstünde bu riske işaret ediyor.

 

Aynı zamanda PPI kullanan erişkinler Clostridium difficile enfeksiyonları, toplumdan bulaşan pnömoni ve kemik kırıkları açısından da artmış risk altında.

reflü

2017 yılında 16 kaliteli çalışmanın değerlendirilmesiyle 45-55 ortalama yaş grubundaki 7540 hastada reflü tedavisi için PPI kullanımının kalp damar hastalığı riskleri araştırıldı. PPI kullanımının kardiyovasküler riski % 70 arttırdığı saptandı. 8 haftanın üzerindeki kullanım daha da yüksek bir risk artışıyla ilerliyordu.

2016 yılında 23 gözlemsel çalışmanın incelendiği derlemede hastane kökenli C. difficile enfeksiyonlarının görülme riskinin arttığı saptandı. 2015 yılında yapılan 33 çalışmanın incelendiği araştırmada da, 1-6 ay arasında PPI kullanan erişkinlerde zatürre riskinde artış belirlendi. Bu hastalarda hastaneye yatırılma oranı da artmıştı.

PPI mide koruyucu

Kalça ve Omurga Kırığı Riskinde Artış

2011’de yapılan sistematik bir araştırmada, herhangi bir nedenle ve reflü tedavisinde PPI kullanan hastalarda kırık riski araştırıldı. Toplam 223 bin kırık vakası incelendi. PPI kullanımı ile bilek ve önkol kırıkları arasında bağlantı kurulamazken, kalça ve omurga kırıkları arasında anlamlı bağlantı saptandı

Mide Koruyucularla İlgili Öneriler

2015 yılında Amerikan Geriatri Derneği PPI kullanımının kısıtlanmasını önerdi. Oral kortikosteroid kullanan, kronik antienflamatuar ilaç kullanan, Barrett özofaguslu hastalar gibi riskli gruplarda PPI tedavisinin 8 haftayı geçmemesi önerildi. Bulgular 65 yaş üstü ile sınırlı olsa da, çalışmadaki bireylerin bir çoğu bu yaşın altında olduğundan, daha genç yaşlarda da mide koruyucuların uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır. Kronik vakalarda uzun süreli PPI kullanımı yerine Stretta gibi endoskopik tedavi metodları önerilmelidir.

Kaynaklar:

  1. Sun S, Cui Z, Zhou M, et al. Proton pump inhibitor monotherapy and the risk of cardiovascular events in patients with gastro-esophageal reflux disease: a meta-analysis. Neurogastroenterol Motil. 2017;29:e12926.
  2. Arriola V, Tischendorf J, Musuuza J, et al. Assessing the risk of hospital-acquired clostridium difficile infection with proton pump inhibitor use: a meta-analysis. Infect Control Hosp Epidemiol. 2016;37:1408-1417.
  3. Lambert AA, Lam JO, Paik JJ, et al. Risk of community-acquired pneumonia with outpatient proton-pump inhibitor therapy: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2015;10:e0128004.
  4. Ngamruengphong S, Leontiadis GI, Radhi S, et al. Proton pump inhibitors and risk of fracture: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Am J Gastroenterol. 2011;106:1209-1218.
  5. American Geriatrics Society 2015 Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2015 Updated Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2015;63:2227-2246.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara!