Apollo Endoskopik Mide Küçültme

Genel Bilgiler

Obezitenin Ameliyatsız Tedavisi Yeni Bir Umut

Apollo endoskopik gastroplasti yöntemi, hafif ve orta derecedeki obezitenin tedavisinde umut vaadeden bir tekniktir. Yöntemin uzun vadeli etkileri çok merkezli büyük bir çalışma ile de kanıtlanmıştır. 2013 Ocak-2015 Aralık ayları arasında beş merkezde işlem uygulanan hastalar geriye dönük incelenmiştir. Bütün metodlar Apollo OverStitch cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Apollo gastroplikasyon metodu ülkemizde de ilk kez 2014 yılında Op.Dr.Murat Üstün tarafından gerçekleştirilmiş olup, kendisi halen Türkiye’deki ilk ve tek uygulayıcı durumundadır.

Bu geniş uluslararası seride toplam 248 hasta incelenmiş olup, ortalama yaş 44.5, ortalama BMI değeri ise 37.8’dir. 6 ve 24. aylarda sırasıyla 33 ve 35 hasta takipten çıkmıştır. 6. ayda kilo kaybı total vücut ağırlığının % 15.2’si, 24 ayda ise 18.6 olmuştur. Merkezler arasında kilo kaybı açısından fark izlenmemiştir. 24. ayda % 10’dan fazla toplam vücut ağırlığı kadar kilo kaybı oranı % 84.2’dir. 6. aydaki kilo kaybı, 24. aydaki başarıyı da belirleyen önemli bir göstergedir. Tüm seride 5 vakada (% 2) ciddi yan etki ortaya çıkmıştır.

Cerrahiye Alternatif Değil

Günümüzde bariatrik ve metabolik cerrahi girişimlerinin ameliyatsız yöntemlerden çok daha etkili olduğu kanıtlanmış durumdadır. Bu etki, sindirim sisteminin nöroendokrin sinyalizasyonunu, hareketlerini, otonom sinir sisteminin sinyalizasyonunu, safra asidi dolaşımını ve mikrobiyotayı değiştiren; mide ve ince barsaklara yapılan anatomik müdahalelerden kaynaklanır. Bu değişiklikler vücut yağ kompozisyonunda azalmaya, vücutta kiloyla bağlantılı ya da bağlantısız metabolik ve mekanik düzelmelere yol açar. Bununla birlikte, cerrahi kilo verdirme seçenekleri erişilebilirlik, maliyetler, kısa ve uzun vadeli riskleri nedeniyle kısıtlı bir kitleye ulaşabilmektedir.

Bu nedenle, cerrahi işlemlerin etkilerini taklit edebilen endoskopik bariatrik manüplasyonlar daha düşük maliyet ve risk oranlarıyla obez hastalara daha etkili ve güvenilir alternatifler sunmaktadır.

İleri Endoskopi Tecrübesi Şart

Endoskopik sleeve gastroplasti (endoskopik mide küçültme) karında kesi oluşturmadan gerçekleştirilen, minimal invaziv bir tekniktir ve obezite tedavisi için geliştirilmiştir. Endoskopik mide küçültme endoskopik olarak, yani ağızdan girilerek konulan tam kat ve üçgen formatındaki dikişlerle mide çıkışına yakın gölgeden, yemek borusu-mide bileşkesine kadar olan bölgede midenin daraltılmasını ve böylece mide hacminin küçültülmesini sağlar. Midenin sol ve geniş tarafını boylu boyunca katlama işlemi FDA tarafından onaylanmış ve ticari olarak bulunabilen Apollo OverStitch adında endoskopik dikiş cihazı ile gerçekleştirilir.

Kısıtlayıcı Etkiye Ek Metabolik Etkiler

Daha önce gerçekleştirilen pilot çalışmalarda teknik uygulanabilirliği, güvenliği ve kısa dönem etkinliği kanıtlanmıştır. Ayrıca güncel bir çalışmada endoskopik mide küçültme işlemiyle erken doyma, mide boşalmasında gecikme ve insülin direncinde düzelme gibi istatistiksel olarak anlamlı fizyolojik değişimler gösterilmiştir.

Çalışmanın Detayları

İspanya Madrid Sanchinarro Üniversite Hastanesi, NewYork Weill Cornell Medical College, Minnesota Mayo Clinic tarafından gerçekleştirilen güncel bir çalışma yöntemin uzun vadeli etkinliğini ve uzun vadeli etkilerin göstergelerini ortaya koymuştur.

Bütün işlemler endoskopi ünitelerinde gerçekleştirilmiştir. Tüm işlemler genel anestezi altında yapılmıştır. Bazı merkezlerde hastalar ilk gün hastanede yatırılarak izlenmiş, bazılarında ise aynı gün taburcu edilmiştir. Bütün hastalara ağız yoluyla antibiotik, gerektikçe bulantı gidericiler ve günlük mide koruyucu verilmiştir. İşlemden sonra 2-3 hafta kadar sıvı protein shake leri, sonraki 2 hafta püre diyet ve sonra normal diyet verilmiştir. Ortalama 1200 kalori içeren ve 70 gr protein sunan bir diyet programı oluşturulmuştur. Ayrıca günlük olarak çiğnenebilen bir vitamin tableti ve yeterli su tüketimi de önerilmiştir.

24 ayda toplam vücut ağırlığının % 10 ve fazlasının kaybı başarı kriteri olarak kabul edilmiştir. 6-12-18 ve 24. aylarda kontrol ve ölçümler tekrarlanmıştır. 248 hastanın % 13’ü kontrollere gelmemiştir. Kalanlarda 6. ayda toplam vücut ağırlığının kaybı % 15.4 olmuştur. 24. ayda ise bu oran % 18.6’ya çıkmıştır.

Yan Etkiler Çok Az, İşlem Yatmayı Gerektirmiyor

İşlemden sonra karın ağrısı, bulantı, kusma gibi belirtiler görülebilir. Bunlar herhangi bir müdahale gerektirmemiştir. İki vakada mide çevresinde iltihabi sıvı birikimi görülüp, radyolojik olarak boşaltılmış ve antibiotiklerle gerilemiştir. 1 vakada 72. saatte pulmoner emboli gelişmiştir. bir vakada pnömotorax nedeniyle göğüs tüpü gerekmiştir. Sorun gelişen 5 hasta da cerrahi bir işlem gerektirmeden tamamen düzelmiştir.

Bu çalışmada da görüldüğü gibi, endoskopik mide küçültme hafif ve orta dereceli obez hastalarda tıbbi tedavi ile obezite ameliyatları arasındaki boşluğu doldurabilir. Özellikle son günlerde endikasyon dışı ameliyatların hedefi olan bu grup için Apollo endoplikasyon son derece düşük riskli ve etkili bir metoddur.

Sonuç

Sonuç olarak, endoskopik mide küçültme cerrahi tedavilerin bir alternatifi olarak düşünülmemelidir. Ancak, ameliyat kriterlerini karşılamayan vakalarda, ameliyatın yüksek riskli olduğu durumlarda ve riskleri nedeniyle ameliyattan kaçınan obez kişilerde umut vaadeden ve uzun vadeli etkisi gösterilmiş bir metoddur. Elbette yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenme önerileri ile de desteklendiğinde toplam vücut ağırlığının beşte birine yakın kayıp sağlayabilir ve bu etkisini 24 ay ve sonrasında da sürdürür.