Obezite Cerrahisi Kalbinize İyi Geliyor!

Obezite Cerrahisi Kalp Hastalıkları Riskini Düşürüyor!

SAGES (Amerikan Sindirim Sistemi ve Endoskopik Cerrahi Derneği) toplantısında sunulan ve Virginia Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir çalışma, obezite cerrahisinin kalp hastalıkları üzerinde 20 kata varan iyileştirici etkisini kanıtladı. Çalışmada hastalar tek bir merkezde 20 yıllık süreçte izlendiler.

Obezite cerrahisi geçiren hastaların koroner bypass ameliyatı olma riski 4 kata yakın (% 0.6 ya karşılık % 2.3), anjio olma riskleri 20 kata yakın (% 04. e karşılık % 7.8), kalp krizi geçirme riskleri de 5 kata yakın azalıyor. (% 1.8 e karşılık % 10)

obezite cerrahisi kalp hastalıkları

Obezitenin Kendisi Kalbe Zararlı

Obez kişilerin koroner kalp hastalıklarına yakalanma ve bundan dolayı ölüm riskleri normal toplumdan çok daha yüksek. Obezite cerrahisinin uzun süreli kilo kaybı ve obeziteyle ilişkili hipertansiyon, hiperlipidemi ve diyabet gibi kardiyak risk faktörlerinde anlamlı düzelme sağladığı kanıtlanmıştır. Ancak obezite cerrahisinin büyük damarlar üzerindeki etkisi üzerinde bugüne dek çok az bilgi vardı.

Az sayıda çalışmada da diyabeti olan obez hastalarda uzun vadeli myokard infarktüsü ve inme riskinde azalma bildirilmişti. Güncel bir çalışmada ise diyabeti olsun olmasın, gastrik bypass ameliyatından sonra hastaların kardiyak risk faktörlerinde azalma saptanmış ancak kalp krizi oranında azalma gösterilememişti. Bu çalışma ile, obezite cerrahisinin tüm kardiyak risk faktörlerinde ve kalp krizi riskinde belirgin azalma gösterilmiş oldu.

Kaynak: Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons

Michaels AD, et al “Bariatric surgery reduces long-term rates of coronary events: a propensity-matched analysis” SAGES 2019.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara!