Obezite Ameliyatından Sonra Kilo Alma ve Revizyon Cerrahisi

Revizyon Cerrahisinde İlk Ortak Görüş Raporu: Delphi Statement

27 ülkeden 70 uzman revizyonel bariatrik cerrahi konusunda ilk consensus raporunu yayınladı. Bu rapor, revizyon ameliyatlarının primer bariatrik prosedürlerden teknik olarak çok daha zor olduğunu (% 98.5), sadece vücut kitle indeksinin sıkı bir kriter olarak uygulanamayacağını (% 95.7), primer ameliyattan sonra kilo kaybının önemini (%87.1) ve kilo geri alımı miktarını (%91.4) önemli faktörler olarak vurguluyor.

revizyon ameliyatları nasıl yapılmalı

Revizyonel bariatrik cerrahi, obezite nedeniyle ameliyat olan ama yeterince kilo veremeyen, veya yandaş hastalıklarından tam olarak kurtulamayan ya da tekrar kilo alan hastalarda uygulanan ikincil ameliyatları içeriyor. Uzmanlar arasında iki round halinde yapılan oylamalarda varılan oy birliği konuları şunlar:

Revizyonel obezite cerrahisi kişiye özgü değerlendirilmelidir (% 100) ve multidisipliner yaklaşım gereklidir (% 92.8)

-Ameliyat öncesi beslenme değerlendirmesi (% 95.7) ve psikolojik değerlendirme (% 85.7) ve endoskopi ((%97.1) ve kontrastlı grafi (% 94.3) yapılmalıdır.

-Uzmanlar Roux-en-Y gastrik bypass (%94.3), one anastomosis gastric bypass (mini gastrik bypass) (%82.8), single anastomosis duodenoileal bypass (SADI) (%71.4) ameliyatlarının band ameliyatlarından sonra kabul edilebilir revizyon ameliyatları olduğunu oylamıştır.

-Mini gastrik bypass (%84.3), biliopankreatik diversiyon-duodenal switch (BPD/DS) (% 81.4) ve SADI-S (% 88.5) ameliyatlarının tüp mide ameliyatlarından sonra geçerli revizyonlar olduğu bildirilmiştir.

-Roux-en-Y ve mini gastrik bypass ameliyatlarından sonra biliopanlreatik barsak uzunluğunun arttırılması üzerinde uzlaşılan tek konu olmuştur. (% 94.3 ve % 72.8)

-Bununla birlikte bazı maddelerde oy birliği sağlanamamıştır. (<%70)

· Roux-en-Y ameliyatlarından sonra poş boyutunun küçültülmesi kabul edilebilir bir revizyondur

· Roux-en-Y ameliyatından sonra stoma boyutunun küçültülmesi kabul edilebilir bir revizyondur

· Roux-en-Y ameliyatlarından sonra poş boyutunun endoskopik olarak küçültülmesi kabul edilebilir bir revizyondur

· Roux-en-Y ameliyatlarından sonra stoma boyutunun endoskopik olarak küçültülmesi kabul edilebilir bir revizyondur

· Roux-en-Y ameliyatlarından sonra ayarlanabilir band kullanılarak poşa müdahale kabul edilebilir bir revizyondur

· BPD Roux-en-Y ameliyatlarından sonra kabul edilebilir bir revizyondur

revizyon cerrahisi ameliyatları

Ayrıca uzmanlar revizyon ameliyatlarının sadece adanmış bariatrik cerrahlar tarafından yapılması gerektiği (% 98.5) ve yüksek hacimli merkezler yapılması gerektiği (% 87.1) konusunda da oy birliğiyle karar vermiştir. Aynı zamanda revizyonel cerrahilerde başarı kriterinin sadece kilo kaybına odaklanmaması gerektiği, yandaş hastalıklardaki çözülmenin de hesaba katılması gerektiği bildirilmiştir.

Bir Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir