Myasthenia Gravis’li Hastalarda Obezite Cerrahisi Yapılabilir mi?

Obezite cerrahisi adayı olan hastaların yandaş hastalıkları ameliyat öncesi ve sonrası yaklaşımda ciddi güçlükler yaratabilir. Myastenia gravis, sinir-kas iletiminde bozukluktan kaynaklanan, istemli hareketlerle artan ve istirahatte azalan dalgalı kas güçsüzlüğü ile karakterize bir nörolojik hastalıktır.

Neonatal, konjenital ve otoimmun olarak üç ayrı türü vardır. Neonatal yani yenidoğan formu, annenin antikorlarının fetusa geçmesiyle doğumdan birkaç hafta sonra belirtilerin ortaya çıktığı formdur. Konjenital myastenik sendrom kas-sinir kavşağında bir genetik defektten kaynaklanan kalıtsal bir hastalıktır. En sık görülen türü olan otoimmun form ise oküler, yani göz kaslarını ilgilendiren ve yaygın form olmak üzere iki tiptir.

Literatürde myastenili bir hastaya tüp mide ameliyatı uygulanması ile ilgili tek bir yayın vardır. Bu yayında ameliyat risklerini en aza indirmek için gerekli anestetik önerileri ve ilaçların etkileri tartışılmaktadır. Bu vakada laparoskopik tüp mide ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ameliyattan 30 dk kadar sonra solunum tüpünün çıkarılması mümkün olmuştur. Ameliyat sonrası dönem sorunsuz seyretmiştir. Bu hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası hastanın belirtilerinin ağırlığı ve fizyolojik duruma göre piridostigmin dozlarının ayarlanması önemlidir. Uygun bir anestezi planı yapılabilmesi için myastenik hastaların hangi ilaçlara nasıl cevap verdiğinin anlaşılması önemlidir.

Myastenili hastaların obezite cerrahisi öncesi ve sonrasında gözününde bulundurulması gereken anahtar konular şunlardır:

Kas gevşemesi gerekiyorsa Cisatracurium tercih edilmelidir.

Remifentanil gibi çok kısa etkili opioidler kullanılmalıdır. Postop ağtı kontrolünde multimodal yaklaşım uygulanmalıdır.

Myastenili hasta grubunun uyku apnesine ve solunum sistemi duyarlılığına karşı uyanık olunmalıdır.

Solunum tüpünün çıkarılmasında acele edilmemeli ve ameliyat sonrası mekanik solunumun uzayabileceği konusuna hazırlıklı olunmalıdır.

Sonuç olarak, myastenia gravisli hastada obezite cerrahisi uygulaması konusunda literatürde sadece iki adet yayın mevcuttur. Her iki yayında da, deneyimli merkezlerde ve obezite cerrahisinde uzmanlaşmış anestezi uzmanları tarafından multimodal yaklaşımla sorunsuz bir şekilde ameliyatın gerçekleştirilebileceği bildirilmiştir. Merkezimiz tam donanımlı ameliyathane ve yoğun bakım hizmeti ve üst düzeyde deneyimli anestezi ekibi ile myastenili hastalar konusunda da güvenle hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara!