Gastrik Pacemaker (İmplantable Stimulatör)

Gastrik pacemaker mide üstüne implante edilerek elektrik akımı yoluyla tokluk hissi oluşturulabileceği fikrine dayanan bir aygıttır. Diabetik gastroparezi gibi mide hareket bozukluklarında denenen gastrik pacemakerin obezite alanında da kullanılabileceği ileri sürülmüş ve birçok çalışma yapılmıştır.

Domuzlarda Deneyler

1995 yılında, Cigaina ve arkadaşları domuzlar üzerinde yaptıkları çalışmalarda mide duvarına verilen elektriksel akımla mide hareketlerinin her iki yönde de etkilenebileceğini keşfettiler. Bir başka çalışmada da, yine domuzların mide duvarının elektriksel stimulasyonlarla uyarılmasının hayvanların yeme alışkanlıklarını etkilediği gösterildi. Mide duvarı stimule edilen domuzlar daha az yiyordu ve azalan gıda alımına bağlı olarak kilo kaybı gözlendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara!