Gastrik Bypass Ameliyatları

gastrik bypass ameliyatları

Gastrik Bypass Ameliyatları

Gastrik bypass ameliyatı hem restfiktif (kısıtlayıcı), hem de malabsorbtif (emilimi azaltıcı) ameliyatlardandır. Bu prosedürde cerrah temel olarak iki işlem uygular:

1- Gastrik stapler /roux-en-y, biliopankreatik diversiyon veya duodenal switch bypass gibi..) veya gastrik silastik ring (Fobi poş bypass gibi..) kullanarak mide hacmini küçültür.

2- Sindirim sisteminin anatomisini değiştirir. Böylece gıda ince barsağın ilk bölümlerine uğramadan geçer. Bu da emilebilen kalori ve besin maddesi oranını azaltır. Biliopankreatik diversiyon gibi bazı bypass ameliyatları duodenum ve jejunumu tamamen bypasslar ve mideyi doğrudan ileuma (ince barsağın son kısmı) bağlar. Roux-en-Y bypass gibi diğer operasyonlar ise daha az miktarda ince barsağı bypasslayarak daha fazla kalori ve besin emilimine izin verir.

gastrik bypass

Gastrik Bypass Emilim Azaltan Bir Cerrahidir

Mide kelepçesi veya tüp mide gibi sadece mide boyutunu azaltan daha az girişimsel bariatrik prosedürlerin aksine, gastrik bypass kalorinin daha az emilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu nedenle malabrosbtif cerrahi olarak adlandırılır.

Gastrik Bypass Ve Besin Eksikliği

Demir ve kalsiyum gibi birçok önemli besin maddesi sindirim sisteminin pas geçilen kısımlarında emildiği için, vitamin-mineral eksiklikleri gastrik bypass operasyonlarını takiben görülen ana postoperatif risklerdendir. Sonuç olarak, hastalar sağlıklı kalabilmek için ömür boyunca tipik olarak nutrisyonel desteğe ihtiyaç gösterirler.

Gastrik Bypass Anlamlı Kilo Kaybı Vaadeder

Bypass ameliyatı ameliyat sonrasında çok ciddi kilo kaybı sağlar. Bu nedenle klinik veya morbid obezitenin tedavisinde çok etkin bir seçenektir. Bypass hastaları tipik olarak ameliyat öncesi aşırı kilolarının % 66’sını ilk iki yılda kaybederler. 125 hastalık bir çalışmada, aşırı kilonun % 74’ü ilk yılda, % 78’i iki yılda, % 81’i üç yılda, % 84’ü dört yılda ve % 91i beş yılda kaybedilmiştir. Malabsorbtif tipte ameliyatlar tipik olarak kilo kaybında mide bandı gibi sadece kısıtlayıcı ameliyatlardan çok daha etkilidir.

Ameliyat Sonrası Hasta Uyumluluğu Esastır

Bariatrik cerrahinin tüm tipleri gibi, gastrik bypass ta sadece hasta cerrahının önerdiği diyet ve egzersiz kılavuzlarına sıkı sıkıya uyarsa başarılı kilo kaybı sağlayabilir. Gastrik bypass gibi malabsorbtif ameliyatlar gastrik banda göre çok daha zorlayıcıdır ve aldatılması zordur. Buna rağmen bazı hastalar diyet veya yaşam tarzlarını değiştirmekte isteksiz veya başarısızdır. Böyle vakalarda kilo kaybı geçici olabilir ve kilonun çoğu geri alınabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara!