Gastrik Bypass Ameliyatının Risk ve Komplikasyonları

gastrik bypass riskleri

Gastrik Bypass’tan Sonra Görülebilen Spesifik Akut Komplikasyonlar

Gastrik bypass özellikle de Amerika’da morbid obezitenin cerrahi tedavisinde altın standart kabul edilir ve lineer staplerler kullanılarak yemek borusunun hemen altında 25-30 ml hacminde küçük bir mide poşu oluşturularak, bunun Roux-en-Y gastrojejunostomi ile birleştirilmesine dayanır.

gastrik bypass riskleri

Anastomoz Kaçağı

Gastrik bypasstan sonra anastomoz kaçağı hayatı tehdit edebilen bir komplikasyondur ve % 0-6.1 oranında görülür. Daha önce tartışılan üst uç sleeve gastrektomi kaçakları ile benzer problemlere yol açar. Erken ya da geç kaçak, subklinik kaçaktan sepsise kadar değişen klinik tablo sergileyebilir. Tanıda yine gastrografinle pasaj filmi, tomografi ve kan sayımı yapılmalıdır. Tedavi konservatif başlanır, sıvı replasmanı, antibiotikler, analjezi, endoskopik stendleme ve mümkün olduğunda bariatrik merkeze nakli içerir.

Acil cerrahi tedavi ağır ve direngen semptomları olan, hemodinamik olarak instabil hastalarda düşünülmelidir. Batın içerisi yoğun şekilde yıkanmalı ve çok sayıda dren yerleştirilmelidir. Eğer deneyim yeterliyse laparoskopik girişim en iyi seçenektir. Nihai cerrahi tedavi refere edilen bariatrik merkezde yapılmalıdır.

Komplike Marjinal Ülser

Marjinal ülser, gastrojejunal (mide barsak) anastomozun kenarındaki mukozada oluşan peptik ülserdir. Gastrik bypasstan sonra erken (1-3 ay) veya geç dönemde görülebilir. % 50’si anastomozda, % 40’ı jejunumda yerleşir. Sıklığı % 0.3-16 olarak bildirilmiştir. Pek çok risk faktörü etkilidir. Bunlardan bazıları cerrahi teknik, emilebilen ya da emilmeyen dikiş kullanılması, hastanın yaşı, daha önce geçirilmiş mide cerrahisi öyküsü, preop diyabet, koroner arter hastalığı veya peptik ülser hastalığı, non-steroid ağrı kesiciler ve tütün kullanımıdır. Geniş bir çalışmada, ameiyattan önce veya halen tütün kullanımının tedaviden sonra ülser oluşumunda tek bağımsız risk faktörü olduğu gösterilmiştir.

Bypass Sonrası Ülser Belirtileri Nelerdir?

En sık görülen belirti ağrıdır (% 63), onu kanama izler (% 24), delinmeyle belirti veren vakalar da vardır. Gastrik bypasstan sonra marjinal ülser delinmesi % 1’in altındadır. Klinik tablo herhangi bir organ delinmesiyle aynıdır. Şiddetli üst karın ağrısı, taşikardi, ateş ve lökositoz görülür. Direk karın grafisinde veya tomografide diafragma altında serbest hava saptanır. Cerrahi yaklaşım zorunludur. Laparoskopik veya açık olarak gerçekleştirilebilir. Anastomozun cerrahi revizyonunu gerektirebilir, bu morbiditeyi ciddi şekilde yükseltir. Ancak omental yamama ile de başarılı sonuçlar bildirilmiştir.

Barsak yolu ile besleme için, atıl bırakılan mideye bir gastrostomi tüpü yerleştirilmesi düşünülebilir. Yüksek dozda mide asidini baskılayıcı PPI grubu ilaçlar eklenmelidir.

Darlıklar

Roux-en-Y gastrik bypass sonrası gastrojejunostomi darlıkları % 3-27 vakada bildirilmiştir. Bununla birlikte, daha sık olarak marjinal ülser varlığı anastomoz veya efferent ansta daralmaya ve yanlışlıkla anastomoz darlığına bağlanabilecek tıkanıklık belirtilerine yol açar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara!