Gastrik Bypass Ameliyatından Sonra Görülen Vitamin Mineral Eksiklikleri

Mide Baypası Sonrası Besin Eksiklikleri

Hipoparatiroidizm

Kalsiyumun yetersiz emilimine bağlı olarak gastrik bypass hastalarının % ^0’unda ortaya çıkabilir. Kalsiyum esas olarak ameliyatla bypasslanan duodenumdan emilir. Pek çok hasta vitamin D ve kalsiyum sitrat desteği alarak yeterli kalsiyum emilimi sağlayabilmektedir.

Demir

Özellikle mens gören kadınlarda sıklıkla ciddi bir noksanlıktır ve yerine konmalıdır. Demir de normalde duodenumdan emilmektedir. Demir sülfat normal dozlarda anlamlı sindirim sistemi rahatsızlığına yol açabilir. Alternatifleri ferröz fumarat veya şelatlanmış demir formlarıdır. Bazen derin anemi gelişen kadınlarda parenteral (kas yolu ile) demir kullanımı gerekebilir.

Vitamin B-12

Emilmesi için mide mukozasından salgılanan intrinsik faktör gereklidir. Küçük mide poşu olan hastalarda ağız yolu ile verilse bile emilemeyebilir. Eksikliği pernisiöz anemi ve nöropatilere yol açar. Dilaltı B-12 yeterince emilebilmektedir.

Tiamin Eksikliği

Emilim alanı olan jejunumun bypasslanmasına bağlı olarak nadiren görülür. Beriberi olarak da bilinir. Ameliyattan sonra yeterli nutrisyonel destek alınmamasına bağlı eksiklik görülebilir.

Protein Malnütrisyonu

Gerçek bir risktir. Bazı hastalar sindirim sistemleri duruma alışana kadar ameliyattan sonra ciddi kusmalar yaşar ve yeterince beslenemezler. Pek çok hasta hızlı kilo kaybedilen bu erken dönemlerde, aşırı kas kütlesi kaybının önlenmesi için protein desteğine ihtiyaç duyar.

Nutrisyonel Etkiler

Cerrahiden sonra küçük hacimlerde gıda alınması ile hastalar doygunluk hisseder, bir süre sonra bu tokluk ve iştah kaybına dönüşür. Total gıda alımı anlamlı şekilde azalır. Yeni oluşturulan mide poşunun azalmış boyutuna ve azalmış gıda alımına bağlı olarak yeterli gıda alımı, öğün sayıları, yeterli protein alımı, vitamin ve mineral desteklerin kullanımı gibi konularda cerrahın talimatları izlenmelidir.

Proteinler

Proteinler temel gıda maddeleridir. Gıda alımlarındaki kısıtlanmaya bağlı olarak gastrik bypasslı hastalar öncelikle her öğünde protein gereksinimlerini ilk olarak karşılamaya odaklanmalıdır. Eğer bu basit önleme uyulursa, proksimal gastrik bypassta protein yetmezliği nadiren görülür. Distal GBP özellikle yağ alımı aşırı ise ve Y bağlantısı çok altta ise, protein noksanlığına daha sık sebep olur. Bazı durumlarda cerrahlar sıvı protein desteklerini önerirler.

Kalori

Bariatrik cerrahiden sonraki derin kilo kaybı, hergün vücudun gereksindiğinden çok daha az enerji (kalori) alınmasıdır. Bu açığı gidermek için yağ dokusu yakılmalıdır ve böylece kilo kaybı meydana gelir. Bazen, özellikle de vücut küçüldükçe, enerji gereksinimi azaldıkça ve eşzamanlı olarak hasta da daha fazla yemenin yollarını geliştirdiyse, kilo kaybı durur. Proksimal GBP aşırı kilonun % 60-80’inin verilesini sağlar ve çok nadiren aşırı kilo kaybına neden olur. Aşırı kilo kaybı distal GBP’de hafifçe daha yüksek bir risktir.

Vitaminler

Vitaminler normalde gıdalarda bulunur veya ilaç olarak alınabilirler. GBP’de gıda alımı ciddi miktarda azaldığından, orantılı olarak vitamin içeriği de azalmaktadır. Bu nedenle günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayacak kadar vitamin destekleri alınmalıdır. Proksimal GBP’den sonra pek çok vitaminin emilmesi çok ciddi etkilenmezken, vitamin B 12 bazı hastalarda yeterince emilemeyebilir. Dilaltı B 12 preparatları yeterli emilimi sağlar. Distal GBP’den sonra yağda emilen vitaminler A,D ve E, özellikle de yağ alımı fazlaysa yeterince emilemez. Bu vitaminlerin suda çözünen formları gerekebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara!