45 Uluslararası Organizasyon Tip 2 Diyabette Metabolik Cerrahi Raporu

45 Uluslararası Organizasyon Tip 2 Diyabette Metabolik Cerrahiyi Öneren Ortak Bir Rapor Yayınladı! 45 Uluslararası organizasyonun birleşerek oluşturduğu “ Tip 2 Diyabet Tedavisi Algoritmasında Metabolik Cerrahi: Uluslararası Diyabet Organizasyonlarının Ortak Bildirgesi” Diabetes Care dergisinde yayınlandı. Buna göre, metabolik cerrahinin Tİp 2 diyabetin tedavisinde bir tedavi seçeneği olarak sunulması gerektiği bildirildi. Bildirge aynı zamanda hangi hastalara ve ne zaman metabolik cerrahinin önerilmesi gerektiğini açıklayan ilk klinik kılavuzu sunuyor.

King’s College Metabolik ve Bariatrik Cerrahi kürsüsünden Fransesco Rubino, “cerrahi diyabete klasik yaklaşımımızda radikal bir dönüm noktasıdır. Yeni kılavuz, modern zamanlarda diyabet tedavisi için en büyük değişikliklerden birini sunmaktadır.” Diyor. Yeni kılavuz, 2015 Eylül’ünde King’s College’de toplanan uluslararası konsensüs toplantısı olan İkinci Diabetes Summit (DSS-II) ‘de sunuldu. Toplantı Diabetes UK, the American Diabetes Association, International Dİabetes Federation, Chinese Diabetes Society ve Diabetes India gibi organizasyonların işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Diabetes Care’de yayınlanan ikinci bir makale, “Metabolik-Bariatrik Cerrahimim Uygun Kullanımında Engelleri Belirlemek” ise, İngiltere ve ABD’de potansiyel metabolik cerrahi talebinin maliyet ve faydalarını analiz ediyor. Buna göre, diyabet tedavisinde önyargılarımızdan kurtulmamız gerekli. Böylece özellikle orta ve düşük gelirli ülkelerde cerrahinin çok daha fazla hastaya ulaşması sağlanabilir. Günümüzde klinisyenler ve araştırmacılar gastrointestinal cerrahinin etkilerini taklit edebilecek ilaçlar geliştirmenin peşinde. Ancak halihazırda en radikal tedaviyi sunabilen tek seçeneğimiz metabolik cerrahi.

Kaynak: http://care.diabetesjournals.org/content/39/6/861

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara!